Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Khi con tu hú

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh Minh
Ngày gửi: 19h:35' 16-04-2009
Dung lượng: 851.5 KB
Số lượt tải: 738
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô
và các em học sinh
về dự hội giảng
Kiểm tra bài cũ
Tiết 78
Văn bản:
Khi con tu hú
(Tố Hữu)
I - Giới thiệu chung.
(1920 – 2002)
1. Tác giả.
- Là người chiến sĩ đồng thời là nhà thơ lớn tiêu biểu của nền văn học cách mạng đương đại.
2. Tác Phẩm.
- Sáng tác tháng 7/1939 tại nhà lao Thừa Phủ (Huế). - In trong tập "Từ ấy".
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Đọc, hiểu chú thích.
Tố Hữu
I - Giới thiệu chung.
1. Tác giả.
- Là người chiến sĩ đồng thời là nhà thơ lớn tiêu biểu của nền văn học cách mạng đương đại.
2. Tác Phẩm.
- Sáng tác tháng 7/1939 tại nhà lao Thừa Phủ (Huế). - In trong tập "Từ ấy".
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Đọc, hiểu chú thích.
Huế, tháng 7/1939
(Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học HN)
2. Tìm hiểu chung về bài thơ
a. Nhan đề:
Là vế phụ của một câu trọn ý
? Gợi mở cảm xúc cho toàn bài thơ.
b. Thể thơ:
Lục bát.
c. Bố cục:
2 đoạn.
Bầy: đàn
Rây: chuyển, ngả (màu).
Lúa chiêm: lúa được gieo cấy vào tháng 11, 12 và thu hoạch vào tháng 4 hoặc 5, phân biệt với lúa mùa cấy vào tháng 6, thu hoạch vào tháng 10.
Tiết 78
Văn bản:
Khi con tu hú
Tố Hữu
I - Giới thiệu chung.
1. Tác giả.
- Là người chiến sĩ đồng thời là nhà thơ lớn tiêu biểu cuat nền văn học cách mạng đương đại.
2. Tác Phẩm.
- Sáng tác tháng 7/1939 tại nhà lao Thừa Phủ (Huế). In trong tập "Từ ấy".
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Đọc, hiểu chú thích.
Huế, tháng 7/1939
(Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học HN)
2. Tìm hiểu chung về bài thơ.
a. Nhan đề:
Là vế phụ của một câu trọn ý
? Gợi mở cảm xúc cho toàn bài thơ.
b. Thể thơ:
Lục bát.
c. Bố cục:
2 đoạn.
Đoạn 1: 6 câu đầu - Tả Cảnh.
Đoạn 2: 4 câu sau - Tả tình
d. Phương thức biểu đạt:
Biểu cảm kết hợp miêu tả.
3. Phân tích.
a. Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng:
Tiết 78
Văn bản:
Khi con tu hú
Tố Hữu
I - Giới thiệu chung.
1. Tác giả.
- Là người chiến sĩ đồng thời là nhà thơ lớn tiêu biểu cuat nền văn học cách mạng đương đại.
2. Tác Phẩm.
- Sáng tác tháng 7/1939 tại nhà lao Thừa Phủ (Huế). In trong tập "Từ ấy".
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Đọc, hiểu chú thích.
2. Tìm hiểu chung về bài thơ.
a. Nhan đề:
Là vế phụ của một câu trọn ý
? Gợi mở cảm xúc cho toàn bài thơ.
b. Thể thơ:
Lục bát.
c. Bố cục:
2 đoạn.
d. Phương thức biểu đạt:
Biểu cảm kết hợp miêu tả.
3. Phân tích.
a. Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng:
Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không…
Âm thanh
khoáng đạt
Màu sắc
Hương vị
Không gian
Tiết 78
Văn bản:
Khi con tu hú
Tố Hữu
I - Giới thiệu chung.
1. Tác giả.
- Là người chiến sĩ đồng thời là nhà thơ lớn tiêu biểu cuat nền văn học cách mạng đương đại.
2. Tác Phẩm.
- Sáng tác tháng 7/1939 tại nhà lao Thừa Phủ (Huế). In trong tập "Từ ấy".
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Đọc, hiểu chú thích.
2. Tìm hiểu chung về bài thơ.
a. Nhan đề:
Là vế phụ của một câu trọn ý
? Gợi mở cảm xúc cho toàn bài thơ.
b. Thể thơ:
Lục bát.
c. Bố cục:
2 đoạn.
d. Phương thức biểu đạt:
Biểu cảm kết hợp miêu tả.
3. Phân tích.
a. Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng:
Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không…
Âm
thanh
Tu hú gọi bầy
ve ngân
Sáo diều
Rộn rã
Màu sắc
Rực rỡ
xanh (trời)
Hương vị
Ngọt ngào
Trái ngọt dần
Không gian
Khoáng đạt
Trời: càng rộng càng cao
Diều sáo: lộn nhào từng không
? Vẽ lên bức tranh mùa hè sống động: rộn ràng âm thanh, rực rỡ sắc màu, ngọt ngào hương vị, khoáng đạt tự do.
? Thể hiện sự cảm nhận mãnh liệt, tinh tế của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời.
- NT: Miêu tả, sử dụng từ ngữ gợi cảm, giàu hình ảnh.
b. Tâm trạng người tù cách mạng:
Tiết 78
Văn bản:
Khi con tu hú
I - Giới thiệu chung.
1. Tác giả.
- Là người chiến sĩ đồng thời là nhà thơ lớn tiêu biểu cuat nền văn học cách mạng đương đại.
2. Tác Phẩm
- Sáng tác tháng 7/1939 tại nhà lao Thừa Phủ (Huế). In trong tập "Từ ấy".
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Đọc, hiểu chú thích.
2. Tìm hiểu chung về bài thơ.
a. Nhan đề:
Là vế phụ của một câu trọn ý
? Gợi mở cảm xúc cho toàn bài thơ.
b. Thể thơ:
Lục bát.
c. Bố cục:
2 đoạn.
d. Phương thức biểu đạt:
Biểu cảm kết hợp miêu tả.
3. Phân tích.
a. Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng:
khoáng đạt
? Vẽ lên bức tranh mùa hè sống động: rộn ràng âm thanh, rực rỡ sắc màu, ngọt ngào hương vị, khoáng đạt tự do.
? Thể hiện sự cảm nhận mãnh liệt, tinh tế của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời.
- NT: Miêu tả, sử dụng từ ngữ gợi cảm, giàu hình ảnh.
b. Tâm trạng người tù cách mạng:
Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!
Ngột làm sao, chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!
- Nhịp thơ: thay đổi bất thường.
? Thể hiện tâm trạng đau khổ, uất ức, ngột ngạt cao độ, niềm khát khao cháy bỏng muốn thoát khỏi cảnh tù ngục.
- Dùng nhiều động từ mạnh,
nhiều từ cảm thán
- Nhịp thơ:
+ câu 8: 6/2
+ Câu 9: 3/3
+ Câu 10: 6/2
Tiết 78
Văn bản:
Khi con tu hú
Tố Hữu
I - Giới thiệu chung.
1. Tác giả.
- Là người chiến sĩ đồng thời là nhà thơ lớn tiêu biểu của nền văn học cách mạng đương đại.
2. Tác Phẩm
- Sáng tác tháng 7/1939 tại nhà lao Thừa Phủ (Huế). In trong tập "Từ ấy".
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Đọc, hiểu chú thích.
2. Tìm hiểu chung về bài thơ.
a. Nhan đề:
Là vế phụ của một câu trọn ý
? Gợi mở cảm xúc cho toàn bài thơ.
b. Thể thơ:
Lục bát.
c. Bố cục:
2 đoạn.
d. Phương thức biểu đạt:
Biểu cảm kết hợp miêu tả.
3. Phân tích.
a. Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng:
khoáng đạt
- NT: Miêu tả, sử dụng từ ngữ gợi cảm, giàu hình ảnh.
b. Tâm trạng người tù cách mạng:
- Nhịp thơ: thay đổi bất thường.
? Tâm trạng đau khổ, uất ức, ngột ngạt cao độ, niềm khát khao cháy bỏng muốn thoát khỏi cảnh tù ngục.
- Dùng nhiều động từ mạnh,
nhiều từ cảm thán.
Cùng chia sẻ
2 Phút
? Mở đầu và kết thúc bài thơ đều có tiếng tu hú kêu nhưng tâm trạng của người tù khi nghe tiếng tu hú ở hai đoạn rất khác nhau? Vì sao?
? Thể hiện sự thay đổi tâm trạng hợp lý và lôgíc. Tạo cho bài thơ kết cấu tự nhiên, mở. Tiếng chim tu hú chính là tiếng gọi tự do, tiếng gọi tha thiết của cuộc sống đầy quyến rũ.
- Tiếng chim gợi bức tranh mùa hè trong tưởng tượng với tâm trạng náo nức, bồn chồn.
- Tiếng chim lại nhấn vào tâm trạng và cảm giác u uất bực bội, ngột ngạt, muốn phá cũi sổ lồng.
? Vẽ lên bức tranh mùa hè sống động: rộn ràng âm thanh, rực rỡ sắc màu, ngọt ngào hương vị, khoáng đạt tự do.
? Thể hiện sự cảm nhận mãnh liệt, tinh tế của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời.
Tiết 78
Văn bản:
Khi con tu hú
Tố Hữu
I - Giới thiệu chung.
1. Tác giả.
- Là người chiến sĩ đồng thời là nhà thơ lớn tiêu biểu của nền văn học cách mạng đương đại.
2. Tác Phẩm
- Sáng tác tháng 7/1939 tại nhà lao Thừa Phủ (Huế). In trong tập "Từ ấy".
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Đọc, hiểu chú thích.
2. Tìm hiểu chung về bài thơ.
a. Nhan đề:
Là vế phụ của một câu trọn ý
? Gợi mở cảm xúc cho toàn bài thơ.
b. Thể thơ:
Lục bát.
c. Bố cục:
2 đoạn.
d. Phương thức biểu đạt:
Biểu cảm kết hợp miêu tả.
3. Phân tích.
a. Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng:
khoáng đạt
- NT: Miêu tả, sử dụng từ ngữ gợi cảm, giàu hình ảnh.
b. Tâm trạng người tù cách mạng:
- Nhịp thơ: thay đổi bất thường.
? Tâm trạng đau khổ, uất ức, ngột ngạt cao độ, niềm khát khao cháy bỏng muốn thoát khỏi cảnh tù ngục.
- Dùng nhiều động từ mạnh,
nhiều từ cảm thán.
? Vẽ lên bức tranh mùa hè sống động: rộn ràng âm thanh, rực rỡ sắc màu, ngọt ngào hương vị, khoáng đạt tự do.
? Thể hiện sự cảm nhận mãnh liệt, tinh tế của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời.
Tiết 78
Văn bản:
Khi con tu hú
Tố Hữu
? Viết một đoạn văn tả cảnh hè về nơi em ở?
III. Tổng kết:
Ghi nhớ (SGK)
IV. Luyện tập:
TRÒ CHƠI
Khi con Tu Hú
1
4
6
2
3
5
Chọn số
QUÀ TẶNG
Chọn số
Ý nào nói đúng nhất tâm trạng người tù – chiến sĩ được thể hiện ở bốn câu cuối trong bài thơ “ Khi con tu hú”?

A. Uất ức, bồn chồn, khao khát tự do đến cháy bỏng.

B. Nung nấu ý chí hành động để thoát khỏi chốn ngục tù.

C. Buồn bực vì chim tu hú ngoài trời cứ kêu.

D. Mong nhớ da diết cuộc sống ngoài chốn ngục tù.
Chọn số
Điền cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu nhận xét về cảnh mùa hè được miêu tả trong sáu câu thơ đầu của bài thơ “ Khi con tu hú”:
“Bằng tưởng tượng, nhà thơ đã khắc họa sinh động một bức tranh mùa hè…”

A. tràn ngập âm thanh

B. có màu sắc sáng tươi

C. ảm đạm, ủ ê

D. náo nức âm thanh và rực rỡ sắc màu
Chọn số
Nhận định dưới đây đúng hay sai?

Bài thơ “Khi con tu hú” đã thể hiện sâu sắc tình yêu cuộc sống tha thiết và niềm khao khát tự do đến cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

A. Đúng B. Sai

Chọn số
Hình ảnh nào xuất hiện hai lần trong bài thơ “ Khi con tu hú”?
A. Lúa chiêm C. Con tu hú
B. Trời xanh D. Nắng đào
QUÀ TẶNG
Chọn số
QUÀ TẶNG
Chúc mừng bạn, bạn đem lại cho nhóm của bạn điểm mười.
Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc bài thơ.
- Phân tích nội dung và nghệ thuật của bài thơ
- Sưu tầm các bài thơ, văn có cùng chủ đề.
- Hoàn thiện bài tập phần luyện tập.
- Nghiên cứu trước bài: "Câu nghi vấn"
Bài học kết thúc
Xin trân trọng cảm ơn !
 
Gửi ý kiến