Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Anh Tuan
Ngày gửi: 21h:23' 03-09-2013
Dung lượng: 507.0 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
Bài 4 Thực hành
Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
Bài 4 Thực hành
Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
1.Phân tích hướng gió về mùa đông
+Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao
Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao
T
A-Lê-út
1010
T
T
1010
1010
XĐ Ô-Trây-li-a
XĐ Châu Phi
T
Ai-Xơ-Len
C
C
C
C
1010
1010
1010
1000
Nam AĐD
Nam ĐTD
A xo
Xi-Bia
Bài 4 Thực hành
Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
1.Phân tích hướng gió về mùa đông
+Xác định hướng gió chính
theo từng khu vực về mùa đông
+Xác định và đọc tên
các trung tâm áp thấp và áp cao
B
N
Đ
T
Đọc tên hướng gió trên sơ đồ
Gió Bắc
Đông Bắc –Tây Nam
Gió Đông
Gió Tây
Tây Bắc- Đông Nam
Đông Nam –Tây Bắc
Gió Nam
Tây Nam-Đông Bắc
T
A-Lê-út
1010
T
T
1010
1010
XĐ Ô-Trây-li-a
XĐ Châu Phi
T
Ai-Xơ-Len
C
C
C
C
1010
1010
1010
1000
Nam AĐD
Nam ĐTD
A xo
Xi-Bia
Xác định hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông
Đông Á :Tây Bắc Đông Nam
Đông Nam Á: Bắc, Đông Bắc –Tây Nam
Nam Á: Đông Bắc –Tây Nam
Điền bảng 4.1 hướng gió mùa đông
Hướng gió theo mùa
Khu vực
Đông Á
Đông Nam Á
Nam Á
Hướng gió mùa đông (tháng 1)
Hướng gió mùa hạ (tháng 7)
Tây Bắc- Đông Nam
Bắc, Đông Bắc –Tây Nam
Đông Bắc Tây Nam
Bài 4 Thực hành
Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
1.Phân tích hướng gió về mùa đông
+Xác định hướng gió chính
theo từng khu vực về mùa đông
+Xác định và đọc tên
các trung tâm áp thấp và áp cao
2 Phân tích hướng gió mùa hạ
+Xác định và đọc tên
các trung tâm áp thấp và áp cao mùa hạ
C
T
C
C
C
C
1010
+Xác định và đọc tên
các trung tâm áp thấp và áp cao mùa hạ
I-Ran
Ha -oai
A-Xo
XĐ Ô-Xtrây-li-a
Nam ADĐ
Nam ĐTD
Đông Nam Á: Nam. Tây Nam –Đông Bắc
Bài 4 Thực hành
Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
1.Phân tích hướng gió về mùa đông
+Xác định hướng gió chính
theo từng khu vực về mùa đông
+Xác định và đọc tên
các trung tâm áp thấp và áp cao
2 Phân tích hướng gió mùa hạ
+Xác định và đọc tên
các trung tâm áp thấp và áp cao mùa hạ
+Xác định hướng gió chính
theo từng khu vực về mùa Hạ
C
T
C
C
C
C
1010
I-Ran
Ha -oai
A-Xo
XĐ Ô-Xtrây-li-a
Nam ADĐ
Nam ĐTD
+Xác định hướng gió chính
theo từng khu vực về mùa Hạ
Đông Á; Đông Nam-Tây Bắc
Nam Á: Tây Nam –Đông Bắc
Đông Nam Á: Nam. Tây Nam –Đông Bắc
Điền bảng 4.1 hướng gió mùa hạ
Hướng gió theo mùa
Khu vực
Đông Á
Đông Nam Á
Nam Á
Hướng gió mùa đông (tháng 1)
Hướng gió mùa hạ (tháng 7)
Tây Bắc- Đông Nam
Bắc, Đông Bắc –Tây Nam
Đông Bắc Tây Nam
Đông Nam-Tây Bắc
Nam ,Tây Nam –Đông Bắc
Tây Nam-Đông Bắc
Bài 4 Thực hành
Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
1.Phân tích hướng gió về mùa đông
+Xác định hướng gió chính
theo từng khu vực về mùa đông
+Xác định và đọc tên
các trung tâm áp thấp và áp cao
2 Phân tích hướng gió mùa hạ
+Xác định và đọc tên
các trung tâm áp thấp và áp cao mùa hạ
+Xác định hướng gió chính
theo từng khu vực về mùa Hạ
3.Tổng kết
Mùa
Khu Vực
Hướng gió chính
Mùa đông
Từ áp cao đến áp thấp
Mùa hạ
Đông Á
Đông Nam Á
Đông Nam Á
Đông Á
Nam Á
Nam Á
Tây Bắc- Đông Nam
Bắc, Đông Bắc –Tây Nam
Đông Bắc Tây Nam
Đông Nam-Tây Bắc
Nam ,Tây Nam –Đông Bắc
Tây Nam-Đông Bắc
Xi-Bia đến A-lê-út
Xi-Bia đến Xích đạo
Ha-oai đến I-Ran
Nam AĐD đến I-Ran
1. Hãy điền để hoàn thanh bảng
2. Suy nghĩ và trả lời các câu hỏi ?
Câu1: Vì sao có sự thay đổi khí áp theo mùa ?sự hay đổi đó như thế nào?
Trả lời:
Do sự sưởi nóng và hóa lạnh theo mùa nên khí áp trên lục địa cũng như trên biển thay đổi theo mùa
+ Về mùa đông ở lục địa lạnh, hình thành các trung tâm áp cao .Trong khi đó trên đại dương ấm (ít lạnh hơn) tạo nên các trung tâm áp thấp
+Ngược lại về mùa hạ lục địa nóng có các trung tâm áp thấp còn đại dương mát (ít nóng hơn) hình thành các trung tâm cao áp
Chào tạm biệt
Hẹn gặp lại
 
Gửi ý kiến