Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VNEN

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Ngày gửi: 16h:06' 26-09-2013
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 209
Số lượt thích: 0 người
TẬP HUẤN
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN


TẬP HUẤN
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN


CHUYÊN ĐỀ I
TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN

CHUYÊN ĐỀ II
HƯỚNG DẪN SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNENCHUYÊN ĐỀ III
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
TẠI CÁC TRƯỜNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNENCHUYÊN ĐỀ I
TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNENChia nhóm: Có nhiều cách chia nhóm
( Chia nhóm bằng cách điểm số: 1 - 5….)
Bầu nhóm trưởng
Làm quen trong nhóm
Đặt tên nhóm
(Tên nhóm: Tích cực - Tự tin - Đoàn kết - Vui vẻ - Sáng tạo - Thành công…….)

TỔ CHỨC LỚP HỌC
PHẦN I: HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH
HƯỚNG DẪN 1:
Hội đồng tự quản học sinh là gì?
(Nhóm 1)
HƯỚNG DẪN 2:
Thành lập hội đồng tự quản học sinh như thế nào?
(Nhóm 3,4)
HƯỚNG DẪN 3:
Các công cụ để tổ chức hoạt động của HĐTQHS
(Nhóm 2, 5)
-Tìm hiểu tài liệu, thảo luận nhóm và hoàn thành các câu hỏi; ghi vào giấy A0
- Cử đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Thời gian thảo luận 15 phút, trình bày 5 phút.
PHẢN HỒI HƯỚNG DẪN 1:
PHẦN I: HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH
+ MỤC ĐÍCH CỦA HĐTQHS: Xây dựng HĐTQ là một biện pháp giáo dục nhằm :
- Thúc đẩy sự phát triển về đạo đức, tình cảm và ý thức xã hội của học sinh thông qua những kinh nghiệm hoạt động thực tế của các em trong nhà trường và mối quan hệ của các em với những người xung quanh.
- Đảm bảo cho các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào đời sống học đường.
- Tạo Cơ chế khuyến khích các em tham gia một cách toàn diện vào các hoạt động của nhà trường và phát triển tính tự chủ, sự tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác và đoàn kết của học sinh.
- Giúp các em phát triển kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác và kĩ năng lãnh đạo; đồng thời cũng chuẩn bị cho các em ý thức trách nhiệm khi thực hiện những quyền và bổn phận của mình.
- Hội đồng tự quản HS: Thành lập vì HS, cho HS, bởi HS; HS tự bầu, tự tổ chức, tự quản. Tự XD kế hoạch, chương trình hoạt động. Tự điều hành HĐ.


SƠ ĐỒ : HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HS.
HĐTQHS
PHÓ CT HĐTQ
PHÓ CT HĐTQ
BAN
HỌC TÂP
CHỦ TỊCH HĐTQ
BAN
ĐỐI NGOẠI
BAN
SỨC KHỎE
VỆ SINH
BAN
VĂN NGHỆ
TDTT
BAN
THƯ VIỆNBAN
QUYỀN LỢI
HỌC SINH

PHẢN HỒI HƯỚNG DẪN 2:
Thành lập hội đồng tự quản như thế nào ?

PHẦN I: HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH
A.XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÀNH LẬP HĐTQ
B.TRIỂN KHAI THÀNH LẬP HĐTQ
1. Trước bầu cử :
Giáo viên, phụ huynh chuẩn bị tư tưởng cho học sinh về
mục đích,ý nghĩa, khả năng học sinh…
Định ngày bầu cử, lãnh đạo HĐTQ; Các ban lãnh đạo của HĐTQ.
2. Tiến hành bầu cử
a. Bầu lãnh đạo HĐTQ ( Chủ tịch, Phó chủ tịch )
- Thảo luận đưa ra tiêu chí của lãnh đạo HĐTQ
- Tổ chức cho học sinh ứng cử.
b.Cho các ứng viên chuẩn bị chương trình để thuyết trình tranh cử
- Tổ chức bầu cử: Bầu ban kiểm phiếu; Ban kiểm phiếu làm việc.
- Ban lãnh đạo HĐTQ ra mắt.
c. Bầu các Ban tự quản : - Lãnh đạo HĐTQ họp bàn về xây dựng
thể lệ, thống nhất số lượng ban (Dưới sự hướng dẫn của G viên) .
- Giới thiệu về các ban : Mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ …
- Học sinh đăng kí vào các ban.
- Bầu trưởng ban. - Các trưởng ban ra mắt .
PHẢN HỒI HƯỚNG DẪN 3:
Các công cụ để tổ chức Hội đồng tự quản HS
PHẦN I: HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH
Nội quy lớp học
Nội quy lớp do các em đề ra, sau đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên tự viết, vẽ, trang trí và cam kết thực hiện
Bảng theo dõi sĩ số
Bảng theo dõi sĩ số do HS tự điền để đánh dấu ngày đi học của mình. Giúp các em thấy được việc đi học là tự giác, vui vẻ, thoải mái. Đi học là cần thiết, phải đi học đúng giờ, có trách nhiệm trong việc học tập.
Hòm thư điều
em muốn nói

Hòm cam kết
Hộp thư vui
-Tìm hiểu tài liệu, thảo luận nhóm và hoàn thành câu hỏi ; ghi vào giấy A0
Cử đại diện nhóm trình bày trước lớp.
Thời gian thảo luận 10 phút, trình bày 5 phút.
PHẦN II: GÓC HỌC TẬP
HƯỚNG DẪN 4:
- THẾ NÀO LÀ GÓC HỌC TẬP?

THÔNG TIN PHẢN HỒI
HƯỚNG DẪN 4:

GÓC HỌC TẬP

PHẦN II: GÓC HỌC TẬP
Góc mônToán
THƯ VIỆN
LỚP HỌC
VNEN
Góc cộng đồng
PHẦN III: THỰC HÀNH LÀM CÁC GÓC
VÀ CÔNG CỤ
Mỗi nhóm làm 1 sản phẩm góc hay công cụ .
Sau đó thuyết trình :Tên sản phảm- Chất liệu - Cách làm –
Cách sử dụng - Mục đích sử dụng.
+ Nhóm1: Làm hộp thư vui và điều em muốn nói.
+ Nhóm 2: Bản đồ (sơ đồ )công đồng.
+ Nhóm 3: Góc học tập.
+ Nhóm 4: Góc TViện và nội quy lớp học.
+ Nhóm 5: Góc cộng đồng.
Đại diện các nhóm lên trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét và chia sẻ kinh nghiệm.

CHUYÊN ĐỀ I: (Tiếp)
TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN


BẦU HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH
+ Ứng cử.
+ Đề cử.
- Công bố danh sách ứng cử và đề cử.
- Những người có tên trong danh sách tranh cử bằng cách
giới thiệu về mình nói rõ chương trình hành động.
+ Bầu ban kiểm phiếu.
- Công bố kết quả.
- Người có số phiếu cao nhất là CTHĐTQ; số phiếu thứ tự sẽ
là các phó CTHĐTQ.
+Thành lập các ban chuyên trách.
- Học tập.
- Quyền lợi.
- Văn nghệ - TDTT.
- Lao động.
- Đối nội – Đối ngoại.
- Thư viện.
+ Các ban họp bầu trưởng ban và xây dựng nội quy hoạt động.
CHUYÊN ĐỀ II
HƯỚNG DẪN SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN


26
Mô đun 1(Nhóm 1):
Ghi lại những việc mà cộng đồng cùng tham gia vào hoạt động giáo dục trong nhà trường? –
- Vì sao lại phải có sự tham gia của cộng đồng?
-Làm như thế nào để cộng đồng cùng tham gia vào quá trình giáo dục.

-Tìm hiểu tài liệu, thảo luận nhóm và hoàn thành các câu hỏi sau ; ghi vào giấy A0 - Cử đại diện nhóm trình bày trước lớp.
Thời gian thảo luận 15 phút, trình bày 5 phút.
Mô đun 2 (Nhóm 2):
Ghi lại những việc gia đình, cộng đồng cần làm để huy động tất cả trẻ em chưa đi học đến trường và trẻ em bỏ học trở lại trường:
Mô đun 3(Nhóm 3) Nêu các hoạt động mà cộng đồng địa phương có thể tham gia để xây dựng môi trường học tập thân thiện và an toàn
Mô đun 4(Nhóm 4):Ghi lại những việc gia đình và cộng đồng
sẽ làm góp phần xây dựng, tu sửa, bảo quản và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trong lớp học
Mô đun 5(Nhóm 5): Ghi lại những việc phụ huynh có thể làm để giúp trẻ liên hệ bài học với thực tế cuộc sống ở gia đình và cộng đồng
27
* Thông tin phản hồi mô đun1
- Những việc mà cộng đồng cùng tham gia vào hoạt động giáo dục trong nhà trường:
+ Bầu HĐTQ.
+ Tu sửa mua sắm cơ sở vật chất.
+ Đánh giá học sinh.
+ Chăm sóc sức khoẻ; hỗ trợ thời gian.
+ Hỗ trợ tham gia giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Giúp trẻ có thêm vốn sống qua thực tế.
+ Cung cấp thông tin của học sinh cho nhà trường.
+ Tham gia huy động trẻ đến trường.
28
* Thông tin phản hồi mô đun 1
- Vì sao lại phải có sự tham gia của cộng đồng?
+ Cộng đồng chính là nơi trẻ sinh sống, nơi trẻ ứng dụng nhiều điều đã được học tập là nơi cung cấp nhiều nguồn thông tin nhất.
+ Gia đình- Nhà trường- Xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau( 1 học sinh yếu chưa ngoan không thể đổ lỗi hết cho nhà trường).
+ Phù hợp với cấu trúc dạy học theo mô hình VNEN
29
* Thông tin phản hồi mô đun 1
- Làm như thế nào để cộng đồng cùng tham gia vào quá trình giáo dục.
+ Tuyên truyền thông qua các phương tiện….
+ Bằng việc dạy học giáo dục có chất lượng của GV và nhà trường.
+ Làm tốt công tác phối kết hợp.
+ Hiểu được cộng đồng biết gì? cần gì? Băn khoăn gì?
30
* Phản hồi mô đun 2:
- Những việc gia đình, cộng đồng cần làm để huy động tất cả trẻ em chưa đi học đến trường và trẻ em bỏ học trở lại trường:
+ Cùng với xã hội đảm bảo các điều kiện cần và đủ về cơ sở vật chất tối thiểu của một trường học để có trường học cho trẻ đến trường học tập.
+ Đảm bảo cho trẻ đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở, đồ dùng học tập để đi học.
+ Quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên, giúp giáo viên yên tâm dạy học.
+ Hỗ trợ trẻ học tập ở nhà để trẻ học tập tốt, không mặc cảm và bỏ học.
+ Phát hiện học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
+ Chủ động đề xuất, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ để đưa trẻ đến trường
+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các gia đình và cộng đồng về quyền được đi học của trẻ.


31
* Phản hồi mô đun 3
- Các hoạt động mà cộng đồng địa phương có thể tham gia để xây dựng môi trường học tập thân thiện và an toàn
- Tham dự các cuộc họp do trường và ban đại diện cha mẹ HS tổ chức.
Hỗ trợ bảo vệ nhà trường, đặc biệt trong những kì nghỉ hè, tết, học kì.
Góp công sức để tu tạo sân trường, hàng rào, trồng và bảo vệ cây xanh.
- Đánh dấu những địa điểm không an toàn trên sơ đồ cộng đồng ở lớp học.
Nhắc nhở trẻ em không đến gần các địa điểm không an toàn.
Cung cấp các vật dụng cần thiết để nhà trường thực hiện hoạt động giáo dục.
- Là khách mời đến nói chuyện về lịch sử, phong tục địa phương.
Cùng với học sinh chăm sóc di tích lịch sử, văn hoá ở địa phương.
- Hướng dẫn giáo viên và học sinh múa, hát, trò chơi ở địa phương.
32
* Phản hồi mô đun 4:
Những việc gia đình và cộng đồng sẽ làm góp phần xây dựng, tu sửa, bảo quản và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trong lớp học
- Bản đồ cộng đồng
- Các góc học tập kèm theo vật dụng địa phương phục vụ việc học tập
- Nội quy lớp học
- Danh sách hội đồng tự quản và các nhóm hỗ trợ
- Trang trí lớp học
- ……………..
33
* Tìm hiểu mô đun 5:
- Ghi lại những việc phụ huynh có thể làm để giúp trẻ liên hệ bài học với thực tế cuộc sống ở gia đình và cộng đồng
34
* Phản hồi mô đun 5
Hỏi về việc học tập của trẻ ở trường.
Lắng nghe trẻ chia sẻ những điều trẻ học được từ trường.
- Yêu cầu trẻ trình bày vắn tắt phần ứng dụng của bài học mà trẻ cần phải hoàn thành.
Hướng dẫn trẻ hoàn thành phần ứng dụng của bài học để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau.
Chia sẻ với trẻ những kinh nghiệm hiểu biết của mình có liên quan đến nội dung, chủ đề mà trẻ quan tâm, thích thú.
- Động viên, khích lệ việc học tập của trẻ.
Sẵn lòng san bớt công việc để dành thời gian tham gia các cuộc họp và hoạt động ở trường lớp, nơi các con em mình học tập.
- Liên hệ với giáo viên biết việc học tập của con em mình, nhận sự chỉ dẫn của giáo viên về cách giáo dục phù hợp.
- Cung cấp kinh nghiệm, sản vật truyền thống ở địa phương để đưa vào nội dung học tập

CHUYÊN ĐỀ III:
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
TẠI CÁC TRƯỜNG HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM


PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
- Đọc tài liệu trang 2- 5 (5 PHÚT)
Ghi lại những nội dung cần sinh hoạt chuyên môn, đối tượng, thời gian, địa điểm.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
TẠI CÁC TRƯỜNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH VNEN
PHẦN II: MỘT SỐ MÔ ĐUN CỤ THỂ
CÁC NHÓM TÌM HIỂU MÔ ĐUN 1 TRẢ LỜI CÂU HỎI VA CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM THUYẾT TRÌNH:
Theo bạn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo mô hình VNEN cần tập trung những vấn đề gì?
Cách thức tổ chức thực hiện ra sao?
*Tổ chức các chuyên đề:
Tuyên truyền về mô hình trường học mới tới phụ huynh học sinh.
Huy động sự tham gia của cộng đồng xây dựng các góc học tập, trang trí lớp học.
Tổ chức lớp học.
Bồi dưỡng kĩ năng làm nhóm trưởng.
Thực hành dạy môn học Tiếng Việt theo VNEN.
Thực hành dạy học môn Toán theo VNEN.
Xây dựng tiết học tăng cường buổi.
Xây dựng phiếu học tập, làm đồ dùng dạy học.
Dự giờ thống nhất phương pháp tổ chức, hình thức dạy học.
Trao đổi, thảo luận điều chỉnh nội dung dạy học, cách thức tổ chức các hoạt động trong tài liệu Hướng dẫn học.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
TẠI CÁC TRƯỜNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH VNEN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
TẠI CÁC TRƯỜNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH VNEN
TÌM HIỂU MÔ ĐUN 2, SO SÁNH DẠY HỌC HIỆN HÀNH - DẠY HỌC VNEN VÀ HOÀN THÀNH BẢNG SAU:
- Tích cực tham gia vào các hoạt động
Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn HS
Lặp lại những kiến thức kĩ năng đã được giáo viên hướng dẫn
- HS đạt được mục tiêu về chuẩn KT,KN
-KT bài cũ.
- Giảng bài mới( phát triển bài mới).
- Củng cố kiến thức.
- Dặn dò về nhà.
- Kết hợp giữa đánh giá của GV và tự Đ/giá của HS. Đ/giá lẫn nhau của HS
Hạn chế
Cứng nhắc
Không nên có
Trang bị kiến thức.
Chưa được quan tâm
Coi trọng và đề cao
Rèn kĩ năng thực hành và ứng dụng trong thực tiễn.
- Học sinh học được qua sai lầm
Linh hoạt
- Rộng rãi, được hoạt động theo khả năng
- Coi trọng tự Đ/G của HS và HS đánh giá lẫn nhau.
- Đưa ra những hình thức đánh giá cụ thể.
- Có sự tham gia của cộng đồng.
- H/ thức Đ/G nhẹ nhàng đa dạng
A. HĐCB
- XD động cơ, tạo hứng thú, khám phá, tìm tòi kiến thức.
- XD kiến thức cơ bản.
- Tăng cường củng cố.
B. HĐTHành.
C. HĐƯD
- HS đạt được mục tiêu về chuẩn KT,KN.
- Tăng cường khả năng tự học tự làm của học sinh.
- Tăng khả năng tự quản, hợp tác của học sinh.
- Đem lại niềm vui tự tin cho HS.
- Tự học, tự khám phá, tự làm, được sáng tạo
- Tổ chức, hỗ trợ, tư vấn, khuyến khích HS không áp đặt máy móc.
- Tích cực tham gia vào các HĐ
- Tự học, tự khám phá, chia sẻ kiến thức , kinh nghiệm.
- Được đề xuất ý tưởng sáng tạo.
- Được tham gia đánh giá, lựa chon, đề xuất.
- TÌM HIỂU MÔ ĐUN 3:
+ Theo bạn có nên điều chỉnh nội dung dạy học không?
+Nếu có điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc nào?
+ Điều chỉnh nội dung dạy học là cần thiết;
- Tài liệu thử nghiệm nên luôn luôn phải điều chỉnh;Tài liệu mới và mở; chỉ là 1 phương án nên phải điều chỉnh.
+ Điều chỉnh nhưng phải phù hợp:
- Phù hợp với đặc điểm học sinh, với vùng miền, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng mục tiêu bài dạy; Phù hợp với năng lực giáo viên và điều kiện của địa phương.
- Đảm bảo cấu trúc tài liệu HDH.
- Điều chỉnh phải đưa vào sinh hoạt chuyên môn- Thông qua ban giám hiệu.
- Điều chỉnh thời lượng; phân chia các tiết trong 1 bài…
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
TẠI CÁC TRƯỜNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH VNEN
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓