Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Thanh Tuyền
Ngày gửi: 19h:28' 18-10-2013
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 172
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý Thầy Cô đến dự !
TẬP THỂ LỚP 9A7 TRƯỜNG THCS LAM SƠN
Trọng tâm:
Những nét chung khu vực Mĩ La-tinh
Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài
ở Cu Ba
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Bi 7
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I. Những nét chung :
Mĩ la tinh trải dài từ Mêhicô đến Achentina, gồm 23 nước, diện tích 20,5 triệu km2, chiếm 1/7 diện tích thế giới, dân số 559 triệu (2005),có kênh đào Panama và 2 đại dương lớn bao bọc (TBD và ĐTD).
Bi 7
% so với Thế Giới

Chuối: 95%
Cà phê: 80%
Đường: 42%
Nitrat: 95%
Bạc: 45%
Đồng: 22%
Dầu mỏ: 16%
- Tài nguyên phong phú:
- Có thể gọi châu Mĩ là châu Mĩ La tinh được không? Vì sao?
- Vì sao gọi là Mĩ La-tinh?
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I. Những nét chung :
Bi 7
Vênêxuêla
Pêru
Braxin
Achentina
-Một số nước giành độc lập (Braxin,Vênêxuêla) từ đầu TK XIX nhưng sau đó trở thành "sân sau" của Mĩ.
Giữa cuộc đấu tranh ở Á, Phi có gì khác với Mĩ la tinh ?
Đọc sgk đoạn đầu
Em có nhận xét gì về sự khác biệt giữa tình hình Châu Á, Phi và khu vực Mĩ La tinh trước Chiến tranh thế giới thứ hai?
Châu Á, Phi: chống đế quốc và tay sai, giành độc lập tự do và lập nhà nước độc lập
Mĩ La-tinh phải thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ
Mĩ muốn biến khu vực này làm bàn đạp về quân sự, hậu phương vững chắc cho Mĩ, ở đây có gần 2500 công ti độc quyền của Mĩ nắm hầu hết các mạch máu kinh tế ở đây, tiền bạc ở Mĩ la tinh không ngừng tuôn chảy sang Mĩ :
-1 phút : 4000 đô la.
-1 ngày có 5 triệu đô la.
- cứ 1000 đô la = 1 thây ma.
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Tiết 8
I. Những nét chung :
- Trước 1945 là những nước độc nhưng lệ thuộc Mỹ.

CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Tiết 8
I. Những nét chung :
Achentina
Peru
Chilê
Bôlivia
Nicaragoa
Côlômbia
Cuba (1959)
ĐỌC SGK
Diễn biến phong trào đấu tranh ở Mĩ La-tinh từ sau 1945 .
Tại sao trong những năm 60-những năm 80 thế kỉ XX, Mĩ La-tinh được ví như " Lục địa bùng cháy"?
Vì khởi nghĩa vũ trang mang
tính phổ biến toàn khu vực.
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Tiết 8
I. Những nét chung :
- Trước 1945 là những nước độc nhưng lệ thuộc Mỹ.
- Sau 1945, Mĩ La-tinh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ:
+ Caùch maïng Cuba thaønh coâng(1959).
+ Ñaàu nhöõng naêm 60 - nhöõng 80, cao traøo ñaáu tranhvuõ trang buøng noå. Mó La-tinh ñöôïc ví nhö “Luïc ñòa buøng chaùy”
 Chính phuû daân toäc daân chuû ñöôïc thieát laäp vaø thi haønh nhieàu caûi caùch tieán boä(tieâu bieåu ôû Chi-leâ vaø Ni-ca-ra-goa).

Từ cuối những năm 80 đến nay, các nước Mĩ La-tinh thực những nhiệm vụ gì?
- Töø nhöõng naêm 80, Mó La tinh cuûng coá ñoäc laäp chuû quyeàn, caûi caùch kinh teá, laäp caùc toå chöùc lieân minh khu vöïc.
- Ñaàu nhöõng naêm 90, kinh teá chính trò cuûa khu vöïc gaëp nhieàu khoù khaên.
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Tiết 8
I. Những nét chung :
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mĩ la tinh từ 1991- 2000 chỉ khoảng 3%, từ 1998- 2002 giảm xuống 1,5%, thu nhập theo đầu người trong 5 năm qua hầu như không tăng. Nợ nước ngoài từ 410,1 Tỉ USD (1985) tăng lên 607,2 tỉ USD(1995) đang đè nặng lên các nước Mĩ la tinh. Đầu tư của nước ngoài giảm sút. Gần đây tình hình chính trị một số nước không ổn định, các phe phái tranh giành nhau quyền lực, chính phủ các nước này không thể kiểm soát được tình hình trong nước.
Anh viết cho em tự đảo này
CuBa hòn đảo lửa đảo say
Ở đây say thật say trời đất
Sóng biển say cùng rượu mật say…

Em ạ Cuba ngọt lịm đường
Lúa xanh đồng bãi biếc đồi nương
Cam ngon xoài ngọt vàng nông trại
Ong lạc đường hoa rộn bốn phương…
Chào cô em gái nữ dân quân
Súng vác ngang vai đẹp tuyệt trần
Lóng lánh mắt đen nhìn biển biếc
Trưa hè đứng gác giữ ngày xuân

Trông em mà tưởng ở quê nhà
Cô gái Hòn Gai canh đảo xa
Nhớ chị miền Nam lùng đuổi giặc
Giữa lau Đồng Tháp, mía Tuy Hòa

Thấp thoàng ngoài khơi những bóng ma
Hai con tàu Mỹ ngó dòm ta
Ô hay bay vẫn ngu hoài vậy
Không thấy Cuba đứng đấy à …
TỐ HỮU
TỪ CU BA
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Bài 7
Thủ đô Lahabana
II. Cuba -hòn đảo anh hùng:
Hình dáng như một con cá sấu vươn dài trên vùng biển Caribê, diện tích rộng 111.000km2 , dân số là 11.346.670 người(2005)thủ đô là Lahabana, cách bờ biển Mĩ hơn 100 km, được mệnh danh là hòn đảo đường cay đắng trước cách mạng vì trước cách mạng trồng mía cung cấp cho Mĩ.
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
II. Cuba -hòn đảo anh hùng:
Nêu những việc làm của chế độ độc tài Batixta ở Cuba ?
Tiết 8
Tướng Batixta
-Xoá bỏ hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động, bắt giam hàng chục vạn người yên nước
Đọc sách giáo khoa về tình hình Cu Ba trước cách mạng
THẢO LUẬN NHÓM
Điền sự kiện tương ứng với mốc thời gian trong bảng sau về cách mạng Cuba
Ba-ti-xta lập chế độc tài quân sự ở Cu Ba
Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng 135 thanh niên yêu nước
tấn công pháo đài Mô-ca-đa?thất bại.
Phiđen về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng
Chế độ độc tài Batixta sụp đổ
Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu về văn hóa, giáo dục, y tế.
Ba-ti-xta lập chế độc tài quân sự ở Cu Ba
Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng 135 thanh niên yêu nước
tấn công pháo đài Mô-ca-đa?thất bại.
Phiđen về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng
Chế độ độc tài Batixta sụp đổ
Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu về văn hóa, giáo dục, y tế.

CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Bài 7
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
II. Cuba -hòn đảo anh hùng
Pháo đài Môncađa
Phi- đen Ca-xtơ- rô sinh ngày 13/8/1927 tại tỉnh Ô rientê trong một gia đình chủ đồn điền, 1945 ông học luật trường đại học Lahabana, 1948 tham gia phong trào chống Mĩ ở Côlômbia, đỗ tiến sĩ luật 1950, ông có tài hùng biện .
Bài 7
-26 / 07 /1953 Phiđen cùng 135 thanh niên Cuba tấn công pháo đài Môncađa
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
II. Cuba -hòn đảo anh hùng
Bài 7
? Việc tấn công pháo đài Môncađa có ý nghĩa như thế nào? Mục đích gì?
-26 / 07 /1953 Phiđen cùng 135 thanh niên Cuba tấn công pháo đài Môncađa l?t đổ chính quyển Ba-ti-xta.
+ Mở đầu thời kì đấu tranh vũ trang gải phóng đất nước.
+Thức tỉnh nhân dân lật đổ chế độ độc tài Batixta.

+ Mục đích: cướp vũ khí của kẻ thù phát cho nhân dân.
Phiđen và các thành viên trong lãnh đạo tại căn cứ trong rừng sâu 1957
Tàu Gran-ma
01/01/1959

Phi đen
trở
thành
người
đứng
đầu
Cu ba
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
II. Cuba -hòn đảo anh hùng
Bài 7
-Nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen, đấu tranh lật đổ chính quyền Batixta, 01 /01/ 1959 cách mạng Cuba thắng lợi.
Cách mạng Cuba thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?
Sau khi cách mạng thắng lợi Cuba đã làm gì để thiết lập chế độ mới ?
- Chính phủ thực hiện cải cách dân chủ:
+ Cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá xí nghiệp tư bản.
+ Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp, phát triển giáo dục, y tế.
Thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ
Là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh.
Ba-ti-xta lập chế độc tài quân sự ở Cu Ba
Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng 135 thanh niên yêu nước
tấn công pháo đài Mô-ca-đa?thất bại.
Phiđen về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng
Chế độ độc tài Batixta sụp đổ
Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu về văn hóa, giáo dục, y tế.

Thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.- Là lá cờ đầu của
phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh.
CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Bài 7
Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô phất cao lá cờ Bách chiến,
bách thắng lấp lánh Huân chương của Đoàn Khe Sanh,
Quân Giải phóng Trị Thiên - Huế. Ảnh: TTXVN
Phi đen tại chiến trường Quảng Trị 1973 " Vì Việt Nam nhân dâ Cu Ba có thể hiến dâng cả máu của mình"
Phi đen với cố thủ tướng Phạm Văn Đồng 1973
Nguyễn Minh Triết và Ra- un Caxtơrô ngày 28/09/2009
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và CT Phiđen Caxtơrô
CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG VÀ CHỦ TỊCH NƯỚC CU BA GẶP GỠ TRONG CHUYẾN THĂM NGÀY 8-7-2012 VỀ QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA HAI NHÀ NƯỚC
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG GẶP CHỦ TỊCH
RAUL CASTRO RUZ .
Cảm ơn quý Thầy Cô và các em!
 
Gửi ý kiến