Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:32' 04-11-2013
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người
Thi đua Dạy tốt - Học tốt

Bài cũ :
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm thế nào ?
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân: Ta nhân như nhân các số tự nhiên. Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái .
Toán: LUYỆN TẬP
Ví dụ1 : 142,57 × 0,1 = ?


Thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2013
14,257
× 0,1
142,57 × 0,1 =14,257
142,57
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 142,57sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257.
Nhận xét thừa số thứ nhất
và tích tìm được ?
Khi nhân một số thập phân với 0,1 ta có thể tìm ngay kết quả bằng cách nào ?
Khi nhân một số thập phân với 0,1 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số .
24,56 × 0,1 =
245,
2,456
48,5 × 0,1 =
4,85
Nhân nhẩm
Toán: LUYỆN TẬP
Thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2013
Ví dụ 2: 531,75 × 0,01 = ?
531,75
×0,01

531,75 × 0,01 = 5,3175
5,3175
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.
Khi nhân một số thập phân với 0,01ta có thể tìm ngay kết quả bằng cách nào ?
Nhận xét thừa số thứ nhất và tích tìm được ?
Khi nhân một số thập phân với 0,01 ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số .
Toán: LUYỆN TẬP
Thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2013
Toán: LUYỆN TẬP
Thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2013
35,678 × 0,01 =

0,35678
5,7486
Nhân nhẩm :
5748, 6 × 0,001 =

=> Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,…chữ số .
Luyện tập :
1
Nhân nhẩm :
Trò chơi đố bạn
a/579,8
×
×
×
×
×
×
805,13
362,5
0,1
0,01
0,001
= 57,98
= 8,0513
= 0,3625
b / 38,7
67,19
20,25
0,1
0,01
0,001
= 3,87
= 0,6719
= 0,02025
Bài 2 : Viết số đo dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông
1000ha =
125ha =
12,5ha =
3,2ha =
10km2
1,25km2
0,125km2
0,032km2
Bài 3:
Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000,quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8cm Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki lô mét ?
Bài giải :
Quãng đường thật từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là:
19,8 x 1000000 = 19800000(cm)
19800000cm = 198km
Đáp số : 198km
Trò chơi :
Ghi Đ vào □ trước câu trả lời đúng.
Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001,…ta chỉ việc:

□ a/ Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một, hai, ba ,…chữ số.
□ b/ Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba ,…chữ số.

Đ
Tiết học kết thúc
 
Gửi ý kiến