Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Thùy
Ngày gửi: 17h:57' 07-11-2013
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 2719
Số lượt thích: 2 người (bùi thị lệ xuân, Nguyễn Thị Thảo)
PHÒNG GD &
SINH HỌC 8
BÀI GIẢNG
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Thức ăn
Quá trình biến đổi lý, hóa học
Các chất dinh dưỡng
Quá trình biến đổi thức ăn trong cơ thể người có tên gọi là gì ?
TIÊU HÓA
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
Hệ tiêu hóa ở người gồm các cơ quan nào ? Quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra như thế nào ?
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
Ăn uống cũng cần như sự thở
Cơm
Rau cải

Rau diếp
Thịt heo
Bánh mì
Dầu ăn
Mỡ heo
Thịt gà
Nước
Sữa
Trái cây
Hằng ngày, chúng ta ăn những loại thức ăn nào ?
Thức ăn
Cơm, bánh
Thịt, cá
Dầu, mỡ
Rau, quả
Sữa
Gluxit
Prôtêin
Lipit
Vitamin
Muối khoáng, nước
Các chất trong thức ăn
Nhóm chất
Gluxit, Prôtêin, Lipit, Vitamin
Chất hữu cơ
Chất vô cơ
Các chất trong thức ăn được chia làm mấy nhóm ?
Kể tên các chất dinh dưỡng có trong các loại thức ăn trên ?
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
- Thức ăn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
Các chất trong thức ăn
Các chất hấp thụ được

Vitamin

Nước
Axit nuclêic
Protêin
Gluxit
Lipit
Hoạt động hấp thụ
Axit amin
Vitamin
Các chất hữu cơ

Muối khoáng
Axit béo vàglixêrin
Các thành phần của Nuclêôtit
Sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chủ yếu của quá trình tiêu hóa
Đường đơn
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
Sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hóa
Biến đổi lí học
Tiêu hóa thức ăn
Hấp thụ
chất dinh dưỡng
Thải phân
Đẩy các chất trong ống tiêu hóa
Tiết dịch tiêu hóa
Ăn
Biến đổi hĩa học
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
1. Chất nào trong thức an không bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trỡnh tiêu hoá ?
2. Chất nào trong thức an bị biến đổi về mặt hoá học trong quá trỡnh tiêu hoá ?
3. Quỏ trỡnh tiờu húa bao g?m nh?ng ho?t d?ng no ?
Thảo luận
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :

1. Chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa ?
 Vitamin, muối khoáng, nước
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :

2. Chất nào trong thức ăn bị biến đổi về mặt hóa học qua quá trình tiêu hóa ?
 Gluxit, lipit, protein, axit nucleic
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
Ăn và uống
Các hoạt động tiêu hoá:
3. Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào ?
Hoạt động nào quan trọng ?
 Hoạt động tiêu hóa và hoạt động hấp thụ
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
- Thức ăn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ
- Quá trình tiêu hóa gồm các hoạt động: Ăn và uống đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa  tiêu hóa thức ăn  hấp thụ
chất dinh dưỡng  thải phân
a) Nước, vitamin và muối khoáng khi vào cơ thể theo con đường tiêu hóa thì cần phải qua các hoạt động nào của hệ tiêu hóa ?

b) Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không ?
Ăn và uống
Đẩy các chất trong ống tiêu hóa
Hấp thụ chất dinh dưỡng
Tiêm (chích)
Vào khe giữa của các tế bào
Nước mô
Hệ tuần hoàn
Vào tĩnh mạch ( truyền dịch)
a
b
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :

Vai trò của tiêu hóa thức ăn đối với cơ thể người là gì ?
 Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải bỏ các chất cặn bã ra ngoài.
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
- Thức ăn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ
- Quá trình tiêu hóa gồm các hoạt động: Ăn và uống đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa  tiêu hóa thức ăn  hấp thụ
chất dinh dưỡng  thải phân
- Vai trò của tiêu hóa : biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải bỏ các chất cặn bã ra ngoài.
Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng ? sự tiêu hoá dễ dàng ? cơ thể phát triển tốt
Khi ăn uống cần lưu ý điều gì ?
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
II. Các cơ quan tiêu hóa :
Hệ tiêu hóa của người gồm các cơ quan nào ?
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
II. Các cơ quan tiêu hóa :
Hình 24.3 – Sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
II. Các cơ quan tiêu hóa :
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
II. Các cơ quan tiêu hóa :
- Miệng
- Hầu
- Thực quản
- Dạ dày
- Ruột (Ruột non, ruột già)
- Hậu môn
Tuyến nước bọt
Tuyến vị
Tuyến gan
Tuyến tụy
Tuyến ruột
Hình 24.3 – Sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người
 Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hóa ở hình 24.3 vào bảng trên
Khoang miệng gồm các bộ phận nào ?
- Khoang miệng gồm răng và lưỡi
Nêu vị trí của dạ dày và độ rộng hẹp so với các cơ quan tiêu hóa khác ?
- Dạ dày là phần rộng nhất của ống tiêu hóa, nằm giữa bụng hơi lệch về phía trái
Nêu vị trí và đặc điểm của các đoạn ruột ?
- Ruột non dài từ 2.8 – 3m, nằm giữa khoang bụng
- Ruột già có hình dạng chũ U ngược
- Ruột thẳng là nơi trữ phân
- Ruột thừa ở bên phải phía dưới, là vết tích tiêu giảm của 1 cơ quan trong cơ thể động vật
 Nó không còn chức năng, có thể gây phiền toái
VD : Đau bụng bên phải, phía dưới và có cảm giác buồn nôn, co chân phải thì đau thêm. Xác định là đau bộ phận nào ?
Cho biết vị trí các cơ quan tiêu hóa ở người ?
 Đau ruột thừa
Việc xác định vị trí các cơ quan tiêu hóa ở người có ý nghĩa như thế nào ?
 Giữ gìn và bảo vệ hệ tiêu hóa
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
II. Các cơ quan tiêu hóa :
- Miệng
- Hầu
- Thực quản
- Dạ dày
- Ruột (Ruột non, ruột già)
- Hậu môn
Tuyến nước bọt
Tuyến vị
Tuyến gan
Tuyến tụy
Tuyến ruột
Tuyến nước bọt : có 3 đôi
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
II. Các cơ quan tiêu hóa :
- Miệng
- Hầu
- Thực quản
- Dạ dày
- Ruột (Ruột non, ruột già)
- Hậu môn
Tuyến nước bọt
Tuyến vị
Tuyến gan
Tuyến tụy
Tuyến ruột
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
II. Các cơ quan tiêu hóa :
- Miệng
- Hầu
- Thực quản
- Dạ dày
- Ruột (Ruột non, ruột già)
- Hậu môn
Tuyến nước bọt
Tuyến vị
Tuyến gan
Tuyến tụy
Tuyến ruột
Để bảo vệ các cơ quan tiêu hóa, em cần làm gì ?
 Ăn uống hợp vệ sinh
14
Khoang miệng
Răng
Lưỡi
Gan
Túi mật
Tụy
Tá tràng
Ruột thừa
Hậu môn
Các tuyến nước bọt
Họng
Thực quản
Dạ dày
có các tuyến vị
Ruột già
Ruột non
có các tuyến ruột
Ruột thẳng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Điền chú thích vào sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người
CHƯƠNG V - TIÊU HÓA
Tiết 25 : Bài 24 : TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
- Thức ăn gồm : Chất vô cơ và hữu cơ
- Vai trò của tiêu hóa : biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải bỏ các chất cặn bã ra ngoài.
II. Các cơ quan tiêu hóa :
- Miệng
- Hầu
- Thực quản
- Dạ dày
- Ruột (Ruột non, ruột già)
- Hậu môn
Tuyến nước bọt
Tuyến vị
Tuyến gan
Tuyến tụy
Tuyến ruột
- Quá trình tiêu hóa gồm các hoạt động: Ăn và uống đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa  tiêu hóa thức ăn  hấp thụ
chất dinh dưỡng  thải phân
Chất không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa :
b. Lipit c. Prôtêin
2. Chất bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa :
b.Vitamin c.Muối khoáng d. Nước
a. Lipit
BÀI TẬP
a. Nước
DẶN DÒ
- Học bài chú ý tóm tắt bài và các câu hỏi ở SGK.
- Làm câu hỏi 4/43 SGK

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Học thuộc bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK
Chuẩn bị bài 25: “Tiêu hóa ở khoang miệng”
+ Tìm hiểu quá trình tiêu hóa ở khoang miệng
+ Quá trình nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản
CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE
Chúc các em học giỏi
No_avatar

Bai soan rat hay.

No_avatar

bài hay nhưng hơi dài verry good

Cười nhăn răngNháy mắtNgây thơXấu hổ

No_avatarf

Nụ hôn

 

 
Gửi ý kiến