Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thụy Linh
Ngày gửi: 20h:54' 15-11-2013
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS -NGỌC XUÂN
KÍNH CHÀO CÁC EM HỌC SINH
LỚP 8C
Kiểm tra Bài cũ :
1. Nguyờn t? x n?ng g?p 4 l?n nguyờn t? Nito. Hóy cho bi?t x thu?c nguyờn t? no ? Vi?t ký hi?u hoỏ h?c c?a nguyờn t? dú ?
Nguyờn t? kh?i c?a ễxi l: 14 dvC
Nguyờn t? kh?i c?a x l: 14.4 = 56 dvC
V?y x thu?c nguyờn t?
Sắt
Ký hiệu
Fe
Chất
được tạo nên
từ đâu ?
Chất
được tạo nên
từ nguyên tử
Mỗi loại nguyên tử
là một nguyên tố hoá học.
Vậy có thể nói Chất được tạo nên từ đâu ?
Chất được tạo nên từ nguyên tố hoá học
1. Don ch?t l gỡ ?
Đơn chất và hợp chất phân tử.
8
B?c
Nhụm
Luu hu?nh
Khớ Hidrụ
Mg
S
H
Ti?t: 8
Magiê
B?c
Nhụm
Luu hu?nh
Khớ Hidrụ
Mg
S
H
Magiê
Cỏc ch?t ny cú d?c di?m gỡ gi?ng nhau ?
Các chất này đều được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học
Đơn chất và hợp chất phân tử.
8
Ti?t: 8
- Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
I. Đơn chất :
Đơn chất được chia làm mấy loại? Cho ví dụ?
G?m 2 lo?i
Đơn chất kim loại:
Vd: Nhôm, Bạc, Magiê
Đơn chất phi kim:
Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi…
1. Đơn chất là gì?
-G?m 2 lo?i:
- Đơn chất kim loại:
Vd: Nhôm, Bạc, Magiê
- Đơn chất phi kim:
Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi…
1) Đơn chất Kim loại có những tính chất Vật lý nào chung ?
Kim loại
Dẫn điện
Dẫn nhiệt
Có ánh kim
2) Đơn chất Phi kim có những tính chất Vật lý nào chung ?
Không dẫn điện
Không dẫn nhiệt
Không có ánh kim
PHI KIM
Đơn chất và hợp chất phân tử.
8
Ti?t: 8
I. Đơn chất :
- Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
1. Vậy đơn chất là gì?
- G?m 2 lo?i:
- Đơn chất kim loại:
Vd: Nhôm, Bạc, Magiê
- Đơn chất phi kim:
Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi…
2. Đặc điểm cấu tạo:
Quan sỏt tranh v? 1.10; 1.11 a v b:
Thảo luận nhóm:
1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp như thế nào?
2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào?
3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?
SGK/22
1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp như thế nào ?
3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?
2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ?
Kết quả thảo luận nhóm:
TL: Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.
TL: Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.
TL: Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử Cùng loại.
O
H
H
Đơn chất và hợp chất phân tử.
8
Ti?t: 8
I. Đơn chất :
HỢP CHẤT
Glucozo: C, H, O
Nu?c: H, O
Mu?i an: Na, Cl
Mờtan: C, H
1. Chất Glucozơ, Nước, Muối ăn, Mêtan, tạo nên bởi những nguyên tố hóa học nào?
2. Những chất trên tạo nên từ mấy nguyên tố hóa học trở lên?
Những chất trên được tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
Hãy tìm hiểu:
Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
II. Hợp chất:
1. Hợp chất là gì?
Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
Đơn chất và hợp chất phân tử.
8
Ti?t: 8
II. Hợp chất:
I. Đơn chất :
1. Hợp chất là gì?
-Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
Hợp chất được chia thành mấy loại? Cho ví dụ?
Gồm 2 loại
*Phân loại:
Gồm 2 loại
- Hợp chất vô cơ:
Vd: muối ăn, nước
- Hợp chất hữu cơ:
Vd: khí mêtan, đường (glucozơ)
Đơn chất và hợp chất phân tử.
8
Ti?t: 8
II. Hợp chất:
I. Đơn chất :
1. Hợp chất là gì?
-Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
*Phân loại:
Gồm 2 loại
- Hợp chất vô cơ:
Vd: muối ăn, nước
- Hợp chất hữu cơ:
Vd: khí mêtan, đường (glucozơ)
2. Đăc điểm cấu tạo:
Quan sát tranh vẽ: 1.12, 1.13 SGK/ 23:
Thảo luận nhóm:
1. Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào?
2. Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?
TL: Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định.
TL: Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử Khác loại.
SGK/23
IV - C?ng c?
Bài 1
Chất được phân chia thành hai loại lớn là .................. Và ...................... Đơn chất được tạo nên từ một ................... Còn .................... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.
Đơn chất lại chia thành .............................. và ........................... Đơn chất kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với .............................. không có những tính chất này.Trừ than chì dẫn được điện)
Có hai loại hợp chất là: Hợp chất ............ và hợp chất ..........
Đơn chất
Hợp chất
NTHH
Hợp chất
Đơn chất kim loại
Đơn chất Phi kim
Đơn chất Phi kim
Vô cơ
Hữu cơ
Dựa vào bài đã học. Hãy điền từ hoặc cum từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
5 -Hu?ng d?n v? nh:
- Về nhà học bài, làm bài tập: 2, 3/ 25,26 SGK
- Chuẩn bị bài: đọc phần III trả lời câu hỏi:
? Em hãy nhận xét về: thành phần, hình dạng, kích thước các hạt phân tử của các mẫu chất: khí hiđrô, nước, muối ăn.
=> phân tử là gì?
? Hãy quan sát hình vẽ mẫu kim loại đồng và rút ra nhận xét? (đối với đơn chất kim loại nói chung)
? Định nghĩa phân tử khối là gì?
? Dựa vào điều kiện nào mà chất có thể tồn tại ở dạng lỏng, rắn, khí (hơi)
TẠM BIỆT CÁC EM HẸN GẶP LẠI CÁC EM
 
Gửi ý kiến