Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thảo trinh
Ngày gửi: 10h:08' 02-12-2013
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô về dự tiết học
Chúc các em HS học tốt
Trường THCS Nguyễn Văn Linh
GV: Nguyễn Thị Thanh Tùng
MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG(tt)
HÓA HỌC LỚP 9
CHƯƠNG I : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Tiết : 13
Giáo viên thực hiện : NGUY?N TH? THANH TNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VAN LINH BỘ MÔN: HOÁ HỌC
CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

1. Nêu tính chất hoá học của NaOH. Viết PTHH minh hoạ?


2. Hãy nêu nguyên liệu dùng để sản xuất NaOH và trình bày về phương pháp sản xuất. Viết PTHH
Kiểm tra miệng
Tiết 13 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (Tiếp theo)
B. CANXIHIDROXIT - THANG pH
I. TÍNH CHẤT
1. Pha cheá dung dòch canxihiñroxit
Mô hình thí nghiệm
?Để pha chế dung dịch canxihiđroxit ta lấy canxi oxit cho vào nước khuấy đều rồi dùng giấy lọc lọc phần không tan ta được nước vôi trong
Tiết 13 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( Tiếp theo)
B. CANXIHIĐROXIT - THANG pH
I. TÍNH CHẤT
1. Pha cheá dung dòch canxihiñroxit
2.Tính chaát hoùa hoïc
a. Làm đổi màu chất chỉ thị
Hãy làm thí nghiệm chứng tỏ Ca(OH)2 làm đổi màu chất chỉ thị?
Quì tím chuyển màu xanh.
Phenolphtalein không màu chuyển màu đỏ.
Tiết 13 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( Tiếp theo)
B. CANXIHIĐROXIT - THANG pH
I. TÍNH CHẤT
1. Pha cheá dung dòch canxihiñroxit
2.Tính chaát hoùa hoïc
a. Làm đổi màu chất chỉ thị
b. Tác dụng với axit
c. Tác dụng với oxit axit
b. Ca(OH)2 +2HCl  CaCl2+2H2O
Muối +Nước
Tiết 13 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( Tiếp theo)
B. CANXIHIĐROXIT - THANG pH
I. TÍNH CHẤT
1. Pha cheá dung dòch canxihiñroxit
2.Tính chaát hoùa hoïc
a. Làm đổi màu chất chỉ thị
b. Tác dụng với axit
c. Tác dụng với oxit axit
d.Ca(OH)2+Na2CO3  CaCO3 +2NaOH
c.Ca(OH)2 + CO2 ? CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + SO2 ? CaSO3 + H2O
b.Ca(OH)2 +2HCl CaCl2+2H2O
 Muối + Nước
 Muối +Nước
d. Tác dụng với dd mu?i
 Muối (mới) + Bazơ (mới)
Tiết 13 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( Tiếp theo)
B. CANXIHIĐROXIT - THANG pH
I. TÍNH CHẤT
1. Pha cheá dung dòch canxihiñroxit
2.Tính chaát hoùa hoïc
a. Làm đổi màu chất chỉ thị
b. Tác dụng với axit
c. Tác dụng với oxit axit
3. Ứng dụng:
Ứng dụng :
d. Tác dụng với dd mu?i
Kh? trùng
diệt nấm
Khử chua
Xây dựng
Ứng dụng
Ca(OH)2
Tiết 13 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( Tiếp theo)
B. CANXIHIĐROXIT - THANG pH
I. TÍNH CHẤT
1. Pha cheá dung dòch canxihiñroxit
2.Tính chaát hoùa hoïc
a. Làm đổi màu chất chỉ thị
b. Tác dụng với axit
c. Tác dụng với oxit axit
3. Ứng dụng:
Làm vật liệu xây dựng.
Khử chua đất trồng trọt.
Khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật.
Ứng dụng :
d. Tác dụng với dd mu?i
Tiết 13 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( Tiếp theo)
B. CANXIHIĐROXIT - THANG pH
I. TÍNH CHẤT
1. Pha cheá dung dòch canxihiñroxit
2.Tính chaát hoùa hoïc
3. Ứng dụng:
II. THANG pH
?2 Nếu pH = 7 thì dung dịch có tính gì?
?3 Nếu pH < 7 thì dung dịch có tính gì?
?4 Nếu pH > 7 thì dung dịch có tính gì?
Thang pH được dùng để biểu thị độ axit hoặc độ bazơ của dung dịch
+ Nếu pH = 7 thì dung dịch là trung tính
+ Nếu pH < 7 thì dung dịch có tính axit
+ Nếu pH > 7 thì dung dịch có tính bazơ
?1. Thang pH ñöôïc duøng ñeå laøm gì?
Tiết 13 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( Tiếp theo)
B. CANXIHIĐROXIT - THANG pH
I. TÍNH CHẤT
1. Pha cheá dung dòch canxihiñroxit
2.Tính chaát hoùa hoïc
3. Ứng dụng:
II. THANG pH
? Thang pH được dùng để biểu thị độ axit hoặc độ bazơ của dung dịch
+ Nếu pH = 7 thì dung dịch là trung tính
+ Nếu pH < 7 thì dung dịch có tính axit
+ Nếu pH > 7 thì dung dịch có tính bazơ
- Em hãy so sánh độ axit giữa nước chanh ép với giấm?
TL: Độ axit của nước chanh ép là mạnh hơn.
- Em hãy so sánh độ bazơ giữa bột nở với dung dịch NaOH 1M ?
TL: Độ bazơ của dung dịch NaOH 1M là mạnh hơn.
? Qua đó , em rút ra được điều gì từ mối liên hệ giữa độ pH với mức độ mạnh yếu của axit và bazơ?
pH càng lớn độ bazơ của dung dịch càng lớn và ngược lại
pH càng nhỏ độ axit của dung dịch càng cao và ngược lại.
Nước chanh ép có pH = 2 và giấm có pH = 5
Bột nở có pH = 9 và dung dịch NaOH 1M có pH = 14
CaO
Ca(OH)2
CaCO3
CaCl2
Ca(NO3)2
1
2
3
4
5
Bài tập : Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
CaCO3
CaO
Ca(OH)2
CaCO3
CaCl2
Ca(NO3)2
1
2
3
4
5
+
+
CaO
Ca(OH)2
CaCO3
Ca(OH)2
CO2
+
+
H2O
CO2
HNO3
H2O
H2O
+
HCl
H2O
CO2
+
+
+
2
2
+
Các phương trình hóa học:
2
t0
2/ Nhận định nào sau đây không đúng
A / Nước cất có pH = 7
B / Nước chanh ép pH < 7
C / Nước vôi trong co pH > 7
D / Nước ruộng chua co pH > 7
Ca(OH)2–THANG pH
Pha chế dung dịch Ca(OH)2
Tính chất
Tính chất hóa học
Thang PH
ứng dụng
Trung tính :PH=7,Tính axit :PH<7,Tính bazơ:PH>7
ít tan trong nước
chất lỏng,trong
suốt không màu
Đổi màu chất chỉ thị
Tác dụng với axit
Tác dụng với oxit axit
vật liệu trong xây dựng
Khử chua đất trồng
- Khử độc ,diệt trùng
cho biết độ axit hoặc
độ bazơ của dd
Tác dụng với dd muoái
* Hướng dẫn HS tự hoïc :
1/ Đối với bài học ở tiết học này:
- Học bài ghi phối hợp với thông tin SGK.
- Hoàn thiện các bài tập 1,3,4/30 (SGK)
2/ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo : Tính chất hoá học của muối
- Tìm hieåu tính tan cuûa muoái (Tham khaûo baûng tính tan trang 130 sgk)
- Nghiên cứu trước các thí nghiệm để thực hiện vaø nhận xét các PƯHH của muối,
- Theá naøo laø phaûn öùng trao ñoåi, ñieàu kieän ñeå phaûn öùng xaûy ra
Kính chào tạm biệt
Hẹn gặp lại
Giáo viên :NGUYỄN THỊ THANH TÙNG
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH.
NĂM HỌC: 2013 - 2014
 
Gửi ý kiến