Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 11. Cây xoài của ông em

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết
Ngày gửi: 19h:57' 08-12-2013
Dung lượng: 581.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
chào mừng các thầy giáo, cô giáo
về dự giờ thăm lớp 2A.
Giáo viên d¹y : Lª ThÞ TuyÕt
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013.
TËp ®äc:

Kiểm tra bài cũ:
- 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn bài Bà cháu.
- 1 HS nêu nội dung bài
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Luyện đọc nối tiếp câu
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
Mùa xoài nào,/mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất /bày lên bàn thờ ông.//
Ăn quả xoài cát chín/trảy từ cây của ông em trồng/kèm với xôi nếp hương/thì đối với em / không thứ quà gì ngon bằng.//
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Luyện đọc nối tiếp đoạn
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Luyện đọc theo cặp
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
- 3 HS thi đọc 3 đoạn.
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
- Đọc đồng thanh
Tìm hiểu bài:
Cây xoài ông trồng thuộc loại xoài gì?
Cây xoài ông trồng thuộc loại xoài cát
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
Mùa xoài nào,/mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất /bày lên bàn thờ ông.//
Ăn quả xoài cát chín/trảy từ cây của ông em trồng/kèm với xôi nếp hương/thì đối với em / không thứ quà gì ngon bằng.//
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
- xoài cát
Tìm hiểu bài:
Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát.
Những hình ảnh đẹp của cây xoài là: hoa nở trắng cành, quả sai lúc lỉu, từng chùm quả to đu đưa theo gió.
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
Mùa xoài nào,/mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất /bày lên bàn thờ ông.//
Ăn quả xoài cát chín/trảy từ cây của ông em trồng/kèm với xôi nếp hương/thì đối với em / không thứ quà gì ngon bằng.//
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
- lúc lỉu
- Xoài cát
Tìm hiểu bài:
Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế nào?
Quả xoài cát chín có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp.
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËP ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
Mùa xoài nào,/mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất /bày lên bàn thờ ông.//
Ăn quả xoài cát chín/trảy từ cây của ông em trồng/kèm với xôi nếp hương/thì đối với em / không thứ quà gì ngon bằng.//
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
- lúc lỉu
- đậm đà
- dịu dàng
- xoài cát
Tìm hiểu bài:
Tại sao mẹ chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông?
Mẹ chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ để tưởng nhớ ông, biết ơn ông đã trồng cây xoài cho con cháu có quả ăn.
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Tìm hiểu bài:
Vì sao nhìn cây xoài bạn nhỏ lại càng nhớ ông?
Nhìn cây xoài bạn nhỏ càng nhớ ông vì ông đã mất.
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËP ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
Mùa xoài nào,/mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất /bày lên bàn thờ ông.//
Ăn quả xoài cát chín/trảy từ cây của ông em trồng/kèm với xôi nếp hương/thì đối với em / không thứ quà gì ngon bằng.//
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
- lúc lỉu
- đậm đà
- dịu dàng
Nội dung: Bài văn miêu tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ, biết ơn của hai mẹ con bạn nhỏ.
-xoài cát
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Luyện đọc lại:
- 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
Luyện đọc diễn cảm đoạn 3:
Ăn quả xoài cát chín/trảy từ cây của ông em trồng/kèm với xôi nếp hương/thì đối với em / không thứ quà gì ngon bằng.//
Củng cố:
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
- Nhắc lại nội dung bài
Qua bài tập đọc này, em học tập được điều gì?
Bài văn miêu tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ,biết ơn của hai mẹ con bạn nhỏ.
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
Mùa xoài nào,/mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất /bày lên bàn thờ ông.//
Ăn quả xoài cát chín/trảy từ cây của ông em trồng/kèm với xôi nếp hương/thì đối với em / không thứ quà gì ngon bằng.//
Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013
TËp ®äc:
C©y xoµi cña «ng em
( Đoàn Giỏi)
- lúc lỉu
- đậm đà
- dịu dàng
Nội dung: Bài văn miêu tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ, biết ơn của hai mẹ con bạn nhỏ.
-xoài cát
 
Gửi ý kiến