Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Xuan Hoa
Ngày gửi: 07h:28' 07-05-2009
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 119
Số lượt thích: 0 người
sở giáo dục và đào tạo nghệ an
Trường THPT Diễn châu 3

Người thực hiện: Lê Xuân Hoa
Hoá học - Lớp 10 - Nâng cao

Tổ : Hoá
Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
(Tiết 3)
Tiết 72
III. Axit sunfuric H2SO4
1/ Công thức cấu tạo
Câu hỏi: Em hãy viết CTCT của H2SO4 ,cho biết các loại liên kết trong phân tử?
H-O O
S
H-O O
Theo quy tắc bát tử
H-O O
S
H-O O
III. Axit sunfuric H2SO4
Cấu tạo axit sunfuric trong không gian
III. Axit sunfuric H2SO4
2. Tính ch?t v?t lý
Chỳ ý: Khi pha loóng axit H2SO4 d?c ph?i rút t? t? axit vo H2O v khu?y nh? b?ng dua thu? tinh, tuy?t d?i không được lm ngu?c l?i.
Câu hỏi:
Dựa vào sách giáo khoa và kiến thức thực tế đẫ biết về axit H2SO4 ,em hãy cho biết tính chất vật lí của nó ?
III. Axit sunfuric H2SO4
3. Tính chất hóa học
Tính chất của dung dịch axit loãng.
+ Làm đổi màu qùy tím sang ®á
+ Tác dụng với kim loại đứng trước hidro Muèi + H2
H2SO4 + FeCâu hỏi:
Nhắc lại tính chất hoá học chung của dung dịch axit?
Viết PTHH với axit H2SO4 .
FeSO4 + H2
+ Tác dụng với oxit bazơ và bazơ

3H2SO4 + Fe2O3

H2SO4 + Cu(OH)2

+ Tác dụng với muối
H2SO4 + CaCO3
III. Axit sunfuric H2SO4
3. Tính ch?t hoá h?c
Fe2 (SO4 )3 + 3H2O
CuSO4 + 2H2O
CaSO4 + CO2 +H2O
III. Axit sunfuric H2SO4

3. Tính chất hóa học

b. Tính chÊt của axit H2SO4 đặc
*TÝnh oxi ho¸ m¹nh
- H2SO4 ®Æc, nãng t¸c dông víi hầu hết các kim loại (trõ Au, Pt), kh«ng gi¶i phãng ra H2 mµ t¹o s¶n phÈm chøa S: SO2, S, H2S; ®­a kim loại ®Õn sè oxi hãa cao.
2H2SO4+Cu
Câu hỏi:
Tham khảo sách giáo khoa và cho biết tính chất của H2SO4 đặc?


CuSO4 + SO2 + 2H2O
III. Axit sunfuric H2SO4
3. Tính chất hóa học


-H2SO4 đặc tác dụng với nhiều phi kim (C, S, P,...) và nhiều hợp chất.
2H2SO4 + C
H2SO4 + 8HI
b. Tớnh chất c?a axit H2SO4 d?c
*Tính oxi hoá mạnh

- H2SO4 đặc,nguội không tác dụng với một số kim loại như Fe,Al,Cr.
CO2 + 2SO2 + 2H2O
4I2 + H2S + 4H2O
III. Axit sunfuric H2SO4
3. Tính chất hóa học
b. Tính chÊt của axit H2SO4 đặc
*TÝnh h¸o n­íc

CuSO4.5H2O

H2SO4 đặc

Màu xanh
Màu trắng
CuSO4 + 5H2O
III. Axit sunfuric H2SO4
3. Tính chất hóa học

-Hợp chất gluxit tác dụng với H2SO4 đặc bị biến thành than.
Cn(H2O)m

C12H22O11
(đường)

Sau đó: C +2 H2SO4
H2SO4 đặc
H2SO4 đặc
nC + mH2O
12C + 11H2O
CO2 + 2SO2 + 2H2O
( than )
Chú ý
H2SO4 d?c dây vo tay s? b? b?ng r?t n?ng, do
v?y khi s? d?ng ph?i h?t s?c c?n th?n.

Củng cố bài học
H2SO4
Tính axit
Tính oxi hóa

(quỳ tớm ?đỏ)
T/d với Bazơ
T/d với Oxit bazơ
T/d với Muối
Oxi hóa KL
Oxi hóa PK
Oxi hóa một số H/C khác
-Tính chất vật lí
-Tính chất hoá học
Bài tập
1/ Axit H2SO4 loãng tác dụng được với tất cả các chất trong các câu sau?
A/ Mg, K2O, CaCO3, Al(OH)3
B/ Cu, CaO, NaCl, KOH
C/ CaSO4, NaOH, Fe, FeO
D/ SO2, Zn, AgNO3, Ba(OH)2
đáp án: A
Bài tập
2/ Axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với Fe theo sơ đồ phản ứng sau:
H2SO4 + Fe X + Y + Z
a/ X, Y ,X lần lượt là
A. FeSO4 , H2O , SO2
B. Fe2(SO4)3 , H2O , SO2
C. FeSO4 , H2S , H2O
D. Fe2(SO4)3 , H2 S , H2O
đáp án: B
b/ Hoàn thành và cân bằng phản ứng hoá học trên và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng?
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến