Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Viết Dương
Ngày gửi: 01h:22' 05-06-2009
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người

DẠY
TỐT
HỌC
TỐT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃIGIÁO ÁN LỊCH SỬ 9
NGƯỜI SOẠN : NGUYỄN BÁ PHÚC

KIỂM TRA BÀI CŨ :
* Câu hỏi :
Nêu những âm mưu mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn sau hiệp định Pa –ri ?
* Nội dung trả lời :
Mĩ rút quân nhưng vấn giữ vẫn giữ 2 vạn cố vấn lập bộ chỉ huy quân sự ,tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn .
Chính quyền sài Gòn tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ ” mở các chiến dịch bình định lấn chiếm lãnh thổ .
III. giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc .
Tiết 45 : BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .
*Kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng ta đề ra trong điều kiện lịch sử thuận lợi nào ?
Sau hiệp định Pari Mĩ và đồng minh rút về nước ngụy quyền mất đi sự chi viện .
Miền Bắc hòa bình đẩy mạnh sản xuất ….chi viện cho miền nam .
1. Chủ trương ,kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam .
*Trong chủ trương ,kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có nhữnh điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng ?
Cuối năm 1974 dầu 1975 tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng .Bộ chính trị đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong năm 1975-1976.
Nếu thời cơ đến vào đầu hoạc cuối 1975,thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975 .
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
A .Chiến dịch Tây Nguyên
- 10-3 ta tấn công Buôn Ma Thuột
và giành thắng lợi .
- 12-3 địch phản công nhằm chiếm Buôn Ma Thuột nhưng thất bại .
Sau khi thất bại ở Buôn Ma Thuột địch đã làm gì ?
14-3 Tổng thống Nguyễn Văn
Thiệu ra lệnh rút khỏi Tây Nguyên
ta chaënh ñaùnh vaø truy kích ñòch.
- 24 –3 Tây Nguyên được giải phóng .


III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .
B.Chiến dịch Huế -Đà Nẵng

21/3 ta bao vây Huế,10 giờ 30 phút 25-3 ta tiến vào cố đô Huế 26/3 giải phóng Thừa Thiên Huế .
24/3 giải phóng Tam Kỳ
25/3 giải phóng Quảng Ngãi .

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
24/3
25/3
26/3
BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
II. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .-29 -3 ta ti?n vo D N?ng
3 gi? chi?u chi?m thnh ph? .

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .

Chiến dịch Huế-Đà Nẵng thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

Ý nghĩa : Chiến dịch thắng lợi gây tâm lý tuyệt vọng ,hoang mang cho địch tạo tiền đề vững chắc cho ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam .

BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
C. Chi?n d?ch H? Chí Minh
-- 9 -4 ta ti?n cơng Xun L?c .
- 16 -4 ph v? phịng tuy?n Phan Rang .
- 21 -4 gi?i phĩng Xun L?c .
5 gi? chi?u ngy 26-4, nam cnh qun ta ti?n vo trung tm thnh ph? dnh chi?m cc co quan d?u no d?ch .III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
2.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .
BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH
BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc .2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .

TATIẾN VÀO SÂN BAY XUÂN LỘC


BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc .2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .
BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc .
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .

sau khi th?t th? kh?p cc
M?t tr?n t?ng th?ng Duong
Van Minh d lm gì ?
Tuyn b? d?u hng .
11gi? 30 pht 30-4 l c? cch m?ng bay trn dinh d?c l?p .
BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
.2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .

Cảnh hoảng loạn của địch
10giờ 45 phút ta tiến vào Dinh Độc Lập

BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .

BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .

BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc .
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .

BÀI 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1073-1975 )
III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc .
2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 .

BÀI 30 : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975 )
IV. Ý nghĩa lịch sử ,nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975 )
1.Ý nghĩa lịch sử :

Cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?
*Đối với dân tộc :
- Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc . Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước thống nhất đất nước .
- Mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.
*Đối với thế giới :
- Tác động mạnh mẽ đến tình hình nước Mĩ và thế giới .cổ vũ phong trào giải phòng dân tộc thế giới .

BÀI 30 : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975 )
IV. Ý nghĩa lịch sử ,nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975 )
1.Ý nghĩa lịch sử :
Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ
cứu nước ?.
* Nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị ,quân sự độc lập,tự chủ .
* Nhân dân đoàn kết nhất trí giàu lòng yêu nước …hậu phương Miền Bắc lớn mạnh .
* Sự phối hợp chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương .
* Sự giúp đỡ của nhân dân trên thế giới nhất là Liên Xô và Trung Quốc .
BÀI 30 : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975 )
IV. Ý nghĩa lịch sử ,nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975
2. Nguyên nhân thắng lợi >
Bài tập củng cố :
Nối các sự kiện ở cột A đúng với thời gian ở cột B .
A B
1.Phá vỡ chiến lược Ai-xen –hao - 1954-1960
2.Đánh bại chiến tranh cục bộ . - 1961-1965
3.Đánh bại chiến tranh đặc biệt . - 1965-1968
4. Đánh bại chiến dịch tràn ngập
Lãnh thổ . - 1968-1973
5.Đánh bại Việt Nam hóa chiến
tranh - 1973-1975


ĐÁP ÁN

A B

1. Phá vỡ chiến lược Ai-xen –hao - 1954-1960
2. Đánh bại chiến tranh cục bộ . - 1965-1968
3 .Đánh bại cgiến tranh đặc biệt . - 1961-1965
4. Đánh bại chiến dịch tràn ngập lãnh thổ . - 1973-1975
5. Đánh bại Việt Nam hóa chiến tranh - 1968-1973 
Gửi ý kiến