Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Pháp luật và đời sống

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Viết Dương
Ngày gửi: 15h:11' 06-06-2009
Dung lượng: 10.2 MB
Số lượt tải: 626
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA TÂY NINH.
TỔ SỬ - ĐỊA – GDCD - TD
BÀI 1 : PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

Giáo viên : NGUYỄN VĂN PHONG
NỘI DUNG BÀI HỌC
1.Khái niệm và các đặc trưng của pháp luật
a.Khái niệm pháp luật.
b. Các đặc trưng của pháp luật.
2. Bản chất của pháp luật.
a. Bản chất của pháp luật.
b. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, chính trị và đạo đức.
3. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội.
b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
1. Khái niệm và các đặc trưng của pháp luật

Cho biết đoạn phim sau nói về điều gì?
Là hệ thống các ……………………………do
……………………, thể hiện ý chí của Nhà nước, được……………………………... bằng quyền lực Nhà nước.
Nhà nước ban hành
Nhà nước bảo đảm thực hiện
Quốc hội
Tính quy phạm phổ biến
Tính quyền lực, tính bắt buộc chung
Tính xác định chặt chẽ về hình thức
b. Các đặc trưng của pháp luật
Tính quy phạm phổ biến
Tính quy phạm: khuôn mẫu
Tính phổ biến: áp dụng nhiều lần, đối với nhiều người, ở nhiều nơi

Tại sao tính quy phạm phổ biến này lại làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật?

- Tính quy phạm phổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật.
Điều 7: Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 2002
Người chưa thành niên vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Nhà nước ban hành
quyền lực Nhà nước
Em hãy cho ví dụ?
- Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Văn bản này được gọi là văn bản quy phạm pháp luật.
Tính xác định chặt chẽ về hình thức
Yêu cầu chặt chẽ về hình thức
Văn phong diễn đạt chính xác, một nghĩa.
Cơ quan ban hành văn bản và hiệu lực của văn bản phải được quy định chặt chẽ trong hiến pháp hoặc luật.
Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung của văn bản do cấp trên ban hành
Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp.
Hiến pháp năm 1992 quy định nguyên tắc: “Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con” (điều 64).
Phù hợp với Hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 khẳng định quy tắc chung “cha mẹ không được phân biệt giữa các con” (điều 34).
1992
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG
Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị
Chính trị theo em hiểu nghĩa là gì?

Chính trị là………….giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội, là………….của giai cấp thống trị đối với các giai cấp tầng lớp khác, thể hiện tập trung nhất ở các đường lối, chính sách mà giai cấp thống trị đặt ra trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
quan hệ
thái độ
Pháp luật và chính trị có mối quan hệ như thế nào?
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng đường lối chính trị.
Đường lối chính trị được thể chế hóa thành pháp luật và được bảo đảm thi hành bằng quyền lực nhà nước
Pháp luật là một công cụ hiệu quả để đảm bảo đường lối của Đảng được thực thi nghiêm chỉnh trong trong tòan xã hội
Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
Hình thành từ đời sống xã hội.
Hình thành từ đời sống xã hội, được Nhà nước thể chế hóa.
Các quan niệm, chuẩn mực thuộc đời sống tinh thần, tình cảm của con người (về thiện ác, công bằng, danh dự, nhân phẩm , bổn phận….).
Các quy tắc xử sự, quyền
và nghĩa vụ pháp lý của các cá nhân, tổ chức, trong các quan hệ do pháp luật điều chỉnh
Trong nhân thức, tình cảm của con người
Văn bản do nhà nước ban hành
Dư luận xã hội
Giáo dục cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước
Các quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức đều là các chuẩn mực để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhưng khác nhau về hình thức thể hiện, về phương thức tác động.

Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ như thế nào?

Pháp luật là thể hiện của sự công mịnh, lẽ phải, tự do và công bằng – các giá trị đạo đức cao cả.
Nhiều quy tắc đạo dức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội đã được Nhà nước ghi nhận thành các quy phạm pháp luật.
Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức
Em hãy tìm một quy tắc đạo đức đồng thời là quy phạm pháp luật
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ, kính cha…”
Điều 35, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: “Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biêt ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha, mẹ”.
Em hãy tìm một quy tắc đạo đức mà không phải quy phạm pháp luật
Ở một số địa phương, theo tập quán, hôn nhân giữa những người có họ trong vòng 5 đời bị coi là không hợp đạo lý.
Luật Hôn nhân và gia đình chỉ quy định không được kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (điều 10)
KẾT LUẬN
Đường lối chính trị đúng đắn, các quan hệ kinh tế - xã hội tiên tiến, các nguyên tắc đạo đức tiến bộ là nền tảng nội dung của một hệ thống pháp luật tốt; ngược lại, một hệ thống pháp luật tốt là phương tiện có hiệu lực đưa đường lối chính trị của Đảng cầm quyền đi vào cuộc sống, tạo hành lang tin cậy cho sự phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội và hòan thiện nhân cách con người.
2. Bản chất của pháp luật
a. Bản chất của pháp luật
Bản chất
của pháp
luật
Bản chất xã hội
Bản chất giai cấp
Bản chất xã hội của pháp luật
Các quy phạm pháp luật có nguồn gốc từ các quan hệ xã hội
Quy phạm pháp luật là hình thức thể hiện của pháp luật thành một quy tắc xử sự nhất định mà chủ thể phải tuân theổtng trường hợp cụ thể do Nhà nước quy định, và được đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước

Em hãy nêu một số quy tắc xử sự trong xã hội?
Quan hệ gia đình
Quan
hệ
mua
bán
Quan
hệ
hợp
tác
Trong xã họi có nhiều quy tắc xử sự khác nhau. Mỗi một quy tắc xử sự đều phản ánh một nhu cầu, lợi ích nhất định của các cá nhân, cộng đồng, các tầng lớp khác nhau trong xã hội.
Bản chất giai cấp của pháp luật
Theo em bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện như thế nào?
Nhà nước chỉ công nhận và pháp luật hoá các quy tắc xử sự phổ biến phù hợp với ý chí của Nhà nước nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ hài hoà lợi ích của Nhà nước, xã hội và của công dân.
Em hãy nêu một ví dụ về pháp luật do nhà nước ban hành mà thể hiện ý chí của nhà nước và phục vụ lợi ích của nhân dân?
Theo em nhà nước Việt Nam đại diện cho giai cấp nào?
Một số hình ảnh thể hiện
nhà nước dân chủ
b. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, chính trị, đạo đức
Vd: Trước 1986, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế bao cấp cho nên không có luật doanh nghiệp tư nhân. Nhưng hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, Nhà nước đưa ra luật doanh nghiệp tư nhân
Các quan hệ
kinh tế phát triển
Biến đổi
nội dung
và hình thức
của pháp luật
Kiểm tra bài cũ
(Tiết 3)
Câu 1. Em hãy nêu bản chất của pháp luật
Bản chất của pháp luật:
Bản chất xã hội của pháp luật: Tính quy phạm phổ biến do bản chất xã hội của pháp luật quy định
Bản chất giai cấp của pháp luật: tính quyền lực Nhà nước, tính bắt buộc chung do bản chất giai cấp của pháp luật
 
Gửi ý kiến