Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Viết Dương
Ngày gửi: 23h:56' 06-06-2009
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 648
Số lượt thích: 0 người
Bài 13(Tiết 3):
Chính sách văn hoá
Món ăn
Truyền thống
Các hình ảnh chúng ta vừa xem
nói lên nét đặc trưng gì của nước ta?
Đó là các bản sắc dân tộc của nước ta
Vậy các bạn hãy cho mình biết chính sách văn hoá là gì? Và cho biết vị trí của nó trong đời sống xã hội.
Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

Như vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ trên
Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện
những biện pháp sau :
c.- Phương hướng - Biện pháp phát triển
Nâng cao hiểu biết và
mức hưởng thụ văn hóa,
phát huy tiềm năng
sáng tạo văn hóa
của nhân dân.
Trong nền kinh tế
thị trường nên mở
rộng giao lưu quốc tế.
Kế thừa, phát huy những
di sản và truyền thống
văn hóa của dân tộc.
Tiếp thu tinh hoa
văn hóa nhân loại


- Kế thừa, phát huy ........... và.......... .......... của dân tộc.
những di sản
truyền thống
văn hoá
Di sản
văn hoá
thế giới.
Cố đô Huế
Unesco
1993

Di sản
thiên thiên
thế giới.
Thắng cảnh Hạ Long
Unesco
1994

Di sản
văn hoá
thế giới.
Thánh địa Mỹ Sơn
Unesco
1999

Di sản
văn hoá
thế giới.
Phố cổ Hội An
Unesco
1999

Di sản
thiên nhiên
thế giới.

Động Phong Nha
Unesco
2003

TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN
Chấp
hành
đúng
đắn
chủ trương,
chính
sách
của Đảng

Nhà nước
Nâng
cao
trình độ
học vấn,
coi trọng
việc
tiếp thu
tinh hoa
văn hóa
nhân loại.
Trao dồi
phẩm
chất
đạo đức,
chiếm
lĩnh kiến
thức
khoa học -
kĩ thuật
hiện đại

?
CHÍNH SÁCH
GIÁO DỤC
&
ĐÀO TẠO
CHÍNH SÁCH
KHOA HỌC
&
CÔNG NGHỆ
CHÍNH SÁCH
VĂN HOÁ
PHÁT TRIỂN

KINH TẾ

XÃ HỘI

NGUỒN
LỰC
CON
NGƯỜI

 
Gửi ý kiến