Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lực Lorenxơ

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quang Tám
Ngày gửi: 08h:41' 12-06-2009
Dung lượng: 338.0 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Lớp 11 A12
1.Nêu cách xác định chiều và viết công thức tính độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn
mang dòng điện ?
2.Vẽ véc tơ cảm ứng từ và viết công thức tính độ lớn trong trường hợp như hình vẽ sau ?
M
I
O
Đáp án
F = B I l sin
¸C©u 1 :
Câu 2 :
I
M
Quy tắc bàn tay trái
22. Lực lo-ren-xơ
I-Lực lo-ren-xơ
1.Định nghĩa lực Lo-ren-xơ
Lực lo-ren-xơ là lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường
2.Xác định lực Lo-ren-xơ
a) Điểm đặt : Điện tích
b) Phương :
c) Chiều :
Xác định theo quy tắc bàn tay trái
Kí hiệu:
Xác định phương
d ) Độ lớn:
Độ lớn
f = /q0/v.Bsin
22. Lực lo-ren-xơ
I -Lực lo-ren-xơ
1.Định nghĩa lực Lo-ren-xơ
2.Xác định lực Lo-ren-xơ
II - chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

1.Chú ý quan trọng
Giả sử điện tích q0 chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ
thì độ lớn của vận tốc
không đổi tức là chuyển động của hạt là chuyển động đều.
2.Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều
22. Lực lo-ren-xơ
I -Lực lo-ren-xơ
1.Định nghĩa lực Lo-ren-xơ
2.Xác định lực Lo-ren-xơ
II - chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

1.Chú ý quan trọng
2.Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều
Kết luận :
, Quü ®¹o cña mét h¹t ®iÖn tÝch trong mét
tõ tr­êng ®Òu , víi ®iÒu kiÖn
vËn tèc ban ®Çu vu«ng gãc víi tõ tr­êng , lµ mét ®­êng trßn n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi tõ tr­êng cã b¸n kÝnh :
Time
Phiếu học tập
Câu 1: Lực Lo- ren- xơ là
A.Lực do trái đát tác dụng lên vật
B.Lực điện tác dụng lên diện tích
C.Lực từ tác dụng lên dòng điện
D.Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường
Câu 2 :Phương của lực Lo-ren-xơ không có đặc điểm
A.Vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích
B.Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ
C.Vuông góc với mặt phẳng nằm ngang
D.Vuông góc với mựt phẳng chứa véc tơ vận tócc và véc tơ cảm ứng từ
Câu 3 :Độ lớn của lực Lo-ren-xơ không phụ thuộc vào
A.Giá trị của điện tích
B.Khối lượng của điện tích
C.độ lớn vận tốc của điện tích
D.độ lớn cảm ứng từ
Bài tập
Time
Câu 4 : Trong một từ trường đều có chiều từ trong ra ngoài , một điện tích q<0 chuyển động theo
phương ngang từ trái sang phải .nó chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ có chiều
A.Từ dưới lên trên
B.Từ trên xuống dưới
C.Từ trong ra ngoài
D.Từ tái sang phải
Câu5: Khi độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc của điện tích cùng tăng lên hai lần
thì độ lớn của lực Lo-ren-xơ
A.Tăng 4 lần
B.Tăng 2 lần
C. không đổi
D.Giảm hai lần
Câu 6 : Một điện tích cuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực Lo-ren-xơ, bán kính quỹ đạo
của điện tích không phụ thuộc vào
A.Khối lượng của điện tích
B.Vận tốc của điện tích
D.Giá trị độ lớn của điện tích
C.kích thước của điện tích
Time
Bài tập về nhà
Bài tập : 3,4,5,6,7 (SGK)
22.(7,8,9,10) SBT
2.Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều
z
x
y
v
Tìm đặc điểm của mặt phẳng chứa quỹ đạo chuyển động của hạt ?
Ta cã : aZ = 0
Chuyển động của hạt điện tích là chuyển động phẳng
trong măt phẳng vuông góc với từ trường.
Tìm công thức tính bán kính cong của quỹ đạo?
Lưc Lo-ren-xơ đóng vai trò là lực hướng tâm nên ta có:
Vậy:
f
O
Gọi N là số hạt tải điện . n0 mật độ hạt tải điện . q0 là điện tích của một hạt(q0>0) .
Tìm biểu thức
liên hệ
giữa f , F,và N?
Và giữa
N với n0?
Ta có :
* Tính F?

Ta có : Xét trong một giây

ta tìm được : I = q0(S.v.n0)
Và: N = n0.V = n0(S.l)
Suy ra : f = q0.v.Bsin
(trường hợp q0 >0)
Tổng quát : f = /q0/v.Bsin
Tính I?
S
I
l
Mặt khác :
Và :
Quy tắc bàn tay trái : Để bàn tay trái mở rộng sao cho
từ trường hướng vào lòng bàn tay , chiều từ cổ tay đến ngón giữa là
chiều của véc tơ vận tốc khi q >o và ngược chiều véc tơ vận tốc khi q<0 .
Lúc đó ,chiều của lực Lo-ren -xơ là chiều ngón tay cái choãi ra.

Vận dụng:
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 11A12
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ và hạnh phúc
Chúc các em học sinh học giỏi và thành đạt
 
Gửi ý kiến