Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Số thập phân bằng nhau

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thiên Hương
Ngày gửi: 12h:39' 30-06-2009
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 416
Số lượt thích: 0 người
Bài36 :Số thập phân bằng nhau

Trang:40
Toán:5
Ví dụ
Hãy so sánh các số thập phân sau:
0,9; 0,90; 0,900;
Bài giải
?
Qua phần bài tập trên ai có thể cho cô biết các số
thập phân bằng nhau khi nào?.
Vậy
Hai số thập phân bằng nhau khi chúng cùng
biểu thị một số lượng như nhau
?
Vậy,dựa vào kết quả :0,9 = 0,90 =0,900 của VD1 .
Ai có thể phát biểu cho cô quy tắc tìm số thập phân mới bằng số thập phân
đã cho ?
Muốn tìm số thập phân mới bằng số thập phân đã cho ta chỉ cần thêm chữ số
0 vào bên phải của phân thập phân của số đó thì được số thâp phân mới bằng
số thập phân đã cho

Vậy
Quy tắc
1
?
Theo VD1 ta có kết quả:0.9 = 0,90 =0,900.
Vậy ta có thể viết ngược lại thành :0,900 =0,90 =0,9
được không vì sao?
Vậy
Ta có thể viết lại thành:0,900 = 0,90 = 0,9.
Vì các số thập phân này cùng biểu thị một lượng như nhau .
Ai có thể phát biểu được cho cô quy tắc tìm số thập phân mới bằng
Số thập phân đã cho ở trường hợp này?
"Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân
Thì khi bỏ chữ số 0 đó đi,ta được một số thập phân bằng nó"

Quy tắc 2
Phiếu bài tập
Bài tập 1: Em hãy tìm 3 số thập phân bằng các số thập phân sau:

a)87,31 = …….= ……..=……..

b) 8,0012 =………=……=……..

c) 504,06000=……..=……=…..=

d)2603,10000=..........=…………=…….=…….
Phiếu bài tập
Bài tập 2 :Hãy tìm các số thập phân bằng với các số thập phân sau:
1. 19,08
a)
19,008
b)
19,080
c)
19,8
2. 67,0300
a)
b)
c)
670,3
67,03
670,03
Hoan hô!
bạn thật thông minh!
Bạn sai rồi!
Hãy cố gắng lên nha!
 
Gửi ý kiến