Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Quỳnh Trang
Ngày gửi: 16h:11' 05-07-2009
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 0 người
Phần ba: lịch sử thế giới cận đại
chương I: các cuộc cách mạng tư sản
( từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
Tiết 38, bài 29
Cách mạng Hà lan và cách mạng tư sản Anh
Lãnh thổ Hà Lan trước cách mạng

Hải cảnh Amxtecđam đầu thế kỷ thứ XVI
1. C¸ch m¹ng Hµ lan

Đặc điểm kinh tế, xã hội nêđéclan trước cách mạng
Kinh t?:
Từ đầu thế kỉ XVI, Nêđéclan là một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu
Xó h?i: Giai cấp tư sản ra đời có thế lực kinh tế ngày càng mạnh
Kinh tế, xã hội hà lan trước cách mạng có đặc điểm gi?

?


Nhõn dõn Nờ dộc lan >< thực dân Tây Ban Nha sõu s?c
Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất mới ra đời và chế độ phong kiến.


Trong xã hội Hà lan xuất hiện mâu thuẫn cơ bản gì?
b. Diễn biến
c. Tính chất:
Là cuộc cách mạng TS đầu tiên trên thế giới
Mở đường cho CNTB Hà lan phát triển
Mở ra thời đại mới - bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản
Hạn chế:
Quan hệ sản xuất phong kiến còn tồn tại ở một số nơi
Nhân dân không được hưởng quyền lợi kinh tế chính trị của cuộc cách mạng
VIN-HEM I O-RĂNG (1533-1584)
Người lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập lâu dài của nhân dân Nê-đéc-lan chống lại ách thống trị của Tây Ban Nha vào thế kỉ XVI giành thắng lợi vào năm 1648
2. C¸ch m¹ng T­ s¶n Anh
a.Tình hình nước Anh trước cách mạng
Kinh tế: Đầu thế kỉ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.
Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng
Đời sống nhân dân khổ cực
Chính trị: chế độ phong kiến kìm hãm lực lượng sản xuất TBCN
Tư sản, quý tộc mới, nông dân > < phong kiến phản động
Em hãy nêu tình hình kinh tế, xã hội nước Anh trước cách mạng?
b. Diễn biến
SÁC-LƠ I (CHARLES I STEWARD 1-1649)
Vị vua chuyên chế cuối cùng trong lịch sử Anh, phát động cuộc chiến tranh chống lại Quốc hội Anh. Thất bại trong trận quyết định ở Nê-dơ-bi, bị bắt và bị cách mạng xử tử.
ễ. CRễM-OEN (OLIVER CROMWELL, 1599-1658)
Ngu?i lónh d?o Cỏch m?ng tu s?n Anh, thu?c t?ng l?p quý t?c m?i, n?i ti?ng v?i d?c tớnh cuong tr?c v ti hựng bi?n, t? ch?c v ch? huy quõn s? ti gi?i, du?c nhõn dõn yờu m?n
Vinhem Orăngiơ (1650 – 1702)
Thống đốc Hà Lan. Sau cuộc chính biến 1688 ở Anh, ông được kế thừa ngôi vua Anh, hiệu Vinhem III, cai trị nước Anh trong 13 năm (1689 – 1702)
C. Tính chất:
Là cuộc cách mạng không triệt để

d. ý nghĩa:
Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB phát triển ở Anh
Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa

M[
So s¸nh c¸ch m¹ng t­ s¶n anh vµ c¸ch m¹ng hµ lan
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

1.Hình thức đấu tranh của cách mạng tư sản hà lan
Chiến tranh giải phóng dân tộc
Nội chíên
Chống phong kiến
Chiến tranh giải phóng dân tộc và cách mạng tư sản
2. Mèc thêi gian chØ trËn ®¸nh t¹o nªn b­íc ngoÆt cña c¸ch m¹ng Anh:
1643
1645
1648
1649
 
Gửi ý kiến