Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tăng Thị Ngọc Mai
Người gửi: Tăng Thị Ngọc Mai
Ngày gửi: 16h:20' 24-07-2009
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 0 người
Kính chào các Thầy cô giáo
Chào các em học sinh
Câu hỏi:
Kể tên các dạng phát triển? Ví dụ?
Phân biệt biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn?

Kiểm tra bài cũ
1. Sinh trưởng, phát triển

2.
Không hoàn toàn: Tôm, cua, châu chấu.
Không qua biến thái: cá, chim, thú
Qua biến thái
Hoàn toàn: sâu, ếch.

Bài 40


Quan sát sự sinh trưởng và phát triển của một số động vật
I. Mục tiêu
II. Chuẩn bị
III. Cách tiến hành
* Yêu cầu: Khi quan sát HS cần chú ý những điểm sau:
- Quá trình phân chia tế bào, hình thành các cơ quan ở giai đoạn phôi thai.
Nhận biết được quá trình sinh trưởng và phát triển sau khi sinh (hoặc nở từ trứng) thuộc kiểu không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.
SGK
1. Quan sát quá trình sinh trưởng, phát triển ở gà
Trứng không được
thụ tinh
Trứng đã được thụ
tinh đang phát triển
Các giai đoạn phát triển
của trứng gà
Gà con
Gà mẹ

Giai đoạn phôi
Giai đoạn hậu phôi
Câu hỏi
1. Quá trình sinh trưởng, phát triển ở gà gồm mấy giai đoạn?
2. Phân biệt trứng không được thụ tinh và trứng đã được thụ tinh?3. So sánh gà con với gà trưởng thành?
Đáp án
1. Quá trình sinh trưởng, phát triển ở gà gồm 2 giai đoạn: Phôi và hậu phôi.
2. Giai đoạn phôi:
- Trứng không được thụ tinh: Không có đĩa phôi
- Trứng được thụ tinh, đang phát triển: có đĩa phôi, mạch máu.
3. Giai đoạn hậu phôi: Gà con mới nở giống gà trưởng thành về hình dạng, cấu tạo cơ thể.


Gà con
Sinh trưởng, phát triển ở gà thuộc kiểu phát triển không qua biến thái
Sự sinh trưởng, phát triển của gà thuộc kiểu nào?
Sơ đồ sự sinh trưởng, phát triển ở người
1. Giai đoạn phôi
2. Giai đoạn sau sinh
- Giai đoạn này hợp tử phân chia nhiều lần thầnh phôi.
- Các tế bào của phôi phân hoá tạo thành cơ quan hình thành nên thai nhi
Giai đoạn này không có biến thái.
Trẻ em sinh ra có những đặc điểm, cấu tạo giống với khi trưởng thành
Quá trình sinh trưởng, phát triển ở người thuộc kiểu phát triển không trải qua biến thái
Quá trình sinh trưởng phát triển ở người
thuộc kiểu nào?
2. Quan sát sự sinh trưởng, phát triển ở tằm
Tằm
Nhộng
Ngài đẻ trứng
Câu hỏi
Trình bày các giai đoạn trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở tằm?
So sánh sự khác nhau về hình thái và lối sống của tằm, nhộng, ngài theo bảng sau:


Đáp án
1. Các giai đoạn trong quá trình sinh trưởng, phát triển ở tằm:
Trứng Tằm Nhộng Ngài
2. Bảng so sánh hình thái, lối sống của tằm, nhộng, ngài
Sự sinh trưởng và phát triển của tằm
thuộc kiểu sinh trưởng, phát triển nào?
Sự sinh trưởng và phát triển của tằm
thuộc kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn

3. Quan sát sự sinh trưởng, phát triển của ếch
Trứng ếch phân chia
Nòng nọc nở ra từ trứng
Câu hỏi
Trình bày các giai đoạn trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở ếch?
So sánh sự khác nhau về hình thái và lối sống của nồng nọc và ếch theo bảng sau:
3. Sự sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc dạng nào?


Đáp án
IV. Thu hoạch

Câu 1: Trình bày đặc điểm các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của gà, tằm và ếch (theo bảng bên)


Câu 2: So sánh kiểu sinh trưởng, phát triển không qua biến thái và qua biến thái (theo bảng 2)
Bảng 1
Bảng 2
 
Gửi ý kiến