Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Ông lão đánh cá và con cá vàng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Sơn
Ngày gửi: 18h:19' 15-08-2009
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 1705
Số lượt thích: 1 người (Hà Thị Huyền Trang)
Trường THCS Lệ Viễn
Giáo án Điện tử


Ngữ Văn 6

Nông Ngọc Khuy

Kiểm tra bài cũ
1. Mã Lương được vị thần tặng bút thần khi nào?
A. Khi bắt đầu học vẽ
B. Khi chua học vẽ
C. Tự học vẽ đã có nhiều tiến bộ
D. Sau kho học vẽ xong
2. Mơ ước của Mã Lương thời thơ ấu là gì?
A. Mong có bút thần B. Mong có bút vẽ
C. Mong có giấy vẽ D. Mong có màu vẽ
3. Vì sao Mã Lương không vẽ thóc, gạo, ngô, khoai, áo quần cho người nghèo?
A. Vì Mã Lương không muốn người nghèo quên làm lụng.
B. Vì Mã Lương muốn người nghèo tự lao động để làm ra của cải.
C. Vì Mã Lương vốn là một cậu bé tốt bụng
D. Vì Mã Lương không vẽ được.
4. Cã ý kiÕn cho r»ng, kh«ng ph¶i M· L­¬ng ®Þnh giÕt vua mµ chÝnh nhµ vua ®· tù t×m ®Õn c¸i chÕt v× sù tham ¸c, ng«ng cuång cña m×nh. ý kiÕn ®ã ®óng hay sai?
A. §óng B. Sai

4. Có ý kiến cho rằng, không phải Mã Lương định giết vua mà chính nhà vua đã tự tìm đến cái chết vì sự tham ác, ngông cuồng của mình. ý kiến đó đúng hay sai?
A. Đúng B. Sai

? Hãy sắp xếp lại cho phù hợp với nội dung truyện?
A. Pu- skin
Tiết 33+34- Văn bản
Hướng Dẫn đọc thêm
Tác giả và tác phẩm

Puskin (1799 – 1837)
Nhµ th¬ Nga vÜ ®¹i.
T¸c gi¶ cña nhiÒu tr­êng ca vµ truyÖn cæ tÝch tuyÖt diÖu.

* S¸ng t¸c n¨m 1833.
* §­îc x©y dùng tõ
mét truyÖn cæ tÝch
Nga quen thuéc.
* Nh­ng cã sù s¸ng
t¹o cña Puskin.

Giới thiệu về tác phẩm
I- Đọc tìm hiểu chung.
1- Đọc và tìm hiểu bố cục.
a) Đọc: Theo vai
- Vai người dẫn truyện
- Vai ông lão đánh cá
- Vai con cá vàng
- Vai mụ vợ ông lão đánh cá.

b) Tìm hiểu bố cục văn bản.
* Mở bài:
- Hai vợ chồng ông lão sống trong túp lều nát.
* Thân bài:
- Ông lão bắt được con cá vàng.
- Cá vàng xin thả ra và hứa sẽ đền ơn.
- Mụ vợ đòi trả ơn 5 lần.

* Kết bài:
- Trở lại cuộc sống nghèo khổ.
2- Thể loại:
Truyện cổ tích
3- Tìm hiểu truyện.
a) Mụ vợ ông lão đánh cá.
Những đòi hỏi của mụ vợ ?
? Thái độ của mụ vợ đối với chồng?
? Phản ứng của biển xanh ?
? Đòi hỏi lần thứ nhất?
Lần thứ nhất

Mắng "đồ ngốc"

Cái máng lợn ăn mới

Gợn sóng êm ả
? Đòi hỏi lần thứ hai?
Lần thứ hai

Quát to "đồ ngu"

Đòi cái nhà rộng

Biển xanh nổi sóng

? Đòi hỏi lần thứ ba?
Lần thứ ba

Mắng như tát "đồ ngu

Đòi làm Nhất phẩm phu nhân

Nổi sóng
dữ dội
? Đòi hỏi lần thứ tư?
Lần thứ tư

Giận dữ tát "mày cãi à ?"

Đòi làm Nữ hoàng

Nổi sóng
mù mịt
? Đòi hỏi lần thứ năm?
Lần thứ năm

Nổi cơn thịnh nộ, sai người

Đòi làm Long vương

Nổi sóng
ầm ầm
Suy nghĩ gì về 5 lần đòi hỏi của mụ vợ
Lòng tham ... lớn
Bội bạc càng tăng
Giận dữ càng cao
máng lợn mới
cái nhà rộng
nhất ... nhân
làm nữ hoàng
long vương
mắng "đồ ngốc"
quát to "đồ ngu"
mắng như tát nước
giận dữ tát "mày ... "
nổi cơn thịnh nộ
gợn sóng êm ả
nổi sóng
nổi sóng dữ dội
nổi sóng mù mịt
nổi sóng ầm ầm
Được voi
đòi tiên
Ăn cháo
đá bát
Tham quá
thì thâm
b- Cảm nghĩ về ông lão đánh cá.
? Em có suy nghĩ gì về ông lão đánh cá?
b- Cảm nghĩ về ông lão đánh cá.

Phẩm chất đáng quý:
Có lòng nhân hậu, cứu giúp cá vàng không đòi hỏi trả ơn.
- Điều đáng trách:
Nhu nhược trước những đòi hỏi quá đáng của mụ vợ, bị vợ hành hạ nhưng không có phản ứng gì.
c) ý nghĩa tượng trưng của hình tượng cá vàng.
-Tượng trưng cho sự biết ơn, tấm lòng vàng của nhân dân
đối với những người nhân hậu. Đại diện cho lòng tốt,
cái thiện.
- Tượng trưng cho chân lí
của dân gian: trừng trị đích
đáng những kẻ tham lam,
bội bạc.
d) Biển
Cảnh biển thay đổi tượng trưng cho thái độ rõ ràng của nhân dân trước lòng tham giàu sang phú quý.
? Cảnh biển luôn thay đổi tương ứng với lòng tham tăng tiến của mụ vợ. Vậy cảnh biển thay đổi có ý nghĩa như thế nào?
Câu 1 : Nghệ thuật nổi bật nhất của truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" là gì ?
A. Nghệ thuật miêu tả.
B. Nghệ thuật kể chuyện.
C. Nghệ thuật xây dựng nhân vật.
D. Nghệ thuật xây dựng kịch tính.

Câu 2 : ý nào nói không đúng ý nghĩa của câu chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" ?
A. Thái độ phê phán sự tham lam độc ác, lối sống tệ bạc.
B. Nhắc nhở con người sống có tình có nghĩa, có trước có sau.
C. Phê phán sự gian xảo, quỷ quyệt.
D. Đề cao lối sống trọng ân nghĩa.

Câu 3 : Thành ngữ nào phù hợp với tính cách ông lão đánh cá ?
A. ở hiền gặp lành.
B. Gieo nhân gặt thiện.
C. Hiền quá hoá đần.
D.Thật thà cha đứa dại.

1- Nghệ thuật: - Lặp lại tăng tiến tình huống truyện.
- Đối lập giữa các nhân vật.
- Yếu tố tưởng tượng, hoang đường.
2- Nội dung: - Ca ngợi lòng biết ơn đối với những người
nhân hậu.
- Phê phán kẻ tham lam, bội bạc.
1.Có người cho rằng truyện này nên đặt tên là "Mụ vợ ông lão đánh cá và con cá vàng", ý kiến của em thế nào ?
2.Hãy kể diễn cảm truyện cổ tích này (nên đóng vai nhân vật) ?

1. Bài cũ :
- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Kể lại truyện.
- Thực hiện phần luyện tập.
2. Bài mới :
- Soạn bài: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự, Thứ tự kể trong văn tự sự.

Chúc các em học sinh học tốt!

No_avatarf
thankMỉm cười
No_avatar

không hay.mình không thích,soạn bài qua loa quá

No_avatar

thank you very much Không biết ngượngMỉm cườiCười nhăn răngKín miệng

No_avatar

sao o co tiet may . vay thi o duoc roiLưỡng lự

No_avatar

soạn bài ông lão đánh cá và con cá vàng ngắn gọn hộ mình với.Khóc

 
Gửi ý kiến