Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Số bị chia - Số chia - Thương

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GV Phạm Thị Nga
Người gửi: Nguyễn Thị Hương Nhu
Ngày gửi: 09h:32' 19-08-2009
Dung lượng: 749.5 KB
Số lượt tải: 284
Số lượt thích: 0 người

Người thực hiện: Phạm Thị Nga
Trường Tiểu học Xuân Sơn
Môn toán lớp 2
Chào mừng các thầy cô
về dự giờ

Đọc thuộc lòng bảng chia 2 đã học

Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009
Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009
Các thành phần trong phép trừ l:
- Số b? trừ
- Số trừ
- Hiệu.
Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009
Toán
Số bị chia - Số chia - Thương
1.Ví dụ:
6 : 2 =
Số bị chia
Số chia
Thương
3
6 : 2 cũng được gọi là thương
Chú ý:
Hãy nêu tên thành phần và kết quả trong phép chia sau:
12 : 2 = 6
14 : 2 = 7
Bài1:Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống
6
9
5
10
12
18
10
20
2
2
2
2
6
9
5
10
3
2
6
3
Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009
Toán
Số bị chia - Số chia - Thương
Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009
Toán
Số bị chia - Số chia - Thương
Bài 2 : Số ?
2 x 7 =
14 : 2 =
2 x 8 =
16 : 2 =
2 x 9 =
18 : 2 =
2 x 10 =
20 : 2 =
14
7
16
8
18
9
20
10
Bài 3:Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
8 : 2 = 4
8 : 4 = 2
10 :2 = 5
10 : 5 = 2
6 3 2
8 4 2
8 2 4
10 2 5
10 5 2
Trũ choi
Hãy dùng các số và dấu sau để viết thành phép chia rồi nêu tên thành phần trong phép chia dó:
9
18
2
:
=

18 : 2 = 9

18 : 9 = 2
18 : 2 = 9
Số bị chia
Số chia
Thương
Dặn dò:
Nhớ tên thành phần của phép chia
Xem trước bài: Bảng chia 3
Gi? h?c d?n dõy l h?t
Xin chõn thnh c?m on
 
Gửi ý kiến