Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tiến Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:36' 30-08-2009
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 635
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT THAO GIẢNG
LỚP 11 A 3
Phần II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
HIỆN ĐẠI ( Từ năm 1917-1945)

CHƯƠNG I / CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI
NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY
DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở LIÊN XÔ
(1921-1945)
Your Text Here
Bài 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH
BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921)
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
1. T×nh h×nh n­íc Nga tr­íc c¸ch m¹ng
QUAN SÁT LƯỢC ĐỒ ĐẾ QUỐC NGA ĐẦU THẾ KỈ XX
EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ LÃNH THỔ NGA VÀ TÌNH HÌNH KT- CT –XH ?
?
- Chính trị : Đầu Thế kỉ XX Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Nicôlai II
- Kinh tế: Nước Nga tham gia vào cuộc chiến tranh Thế giới thứ nhất, bị chiến tranh tàn phá gây nên hậu quả nặng nề.
 Nền kinh tế lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra nhiều nơi, Công, nông nghiệp đình đốn.
- Xã hội : Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.

Cuộc sống của các tầng lớp nhân dân Nga dưới chế độ Nga hoàng như thế nào?
?
Đời sống người dân Nga vô cùng cực khổ, đặc biệt là nông dân, công nhân
Những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX
- Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp trong nước.

2. T? CCH M?NG THNG HAI D?N CCH M?NG THNG MU?I.
a. Cỏch m?ng dõn ch? tu s?n thỏng 2/1917
*Di?n bi?n :
-23/2/1917: bựng n? cu?c bi?u tỡnh c?a 9 v?n cụng n? cụng
nhõn thnh ph? Pờ-to-rụ-go- rỏt
Lãnh đạo: Đảng Bônsêvích
Lực lượng: CN, binh lính, nông dân
*K?t qu? : + Ch? d? quõn ch? chuyờn ch? Nga
hong b? l?t d?
+ 2 Chớnh quy?n song song t?n t?i : M?t
l chớnh quy?n Xụ vi?t v Chớnh ph? tu s?n
lõm th?i cựng t?n t?i.

THỦ TƯỚNG LƠVỐP
Qua diễn biến cách mạng Tháng Hai ở Nga em hãy rút ra tính chất của cuộc cách mạng ?
* Tính chất :
- Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
?
Cục diện chính trị nước Nga sau cách mạng tháng 2/1917 ? Cục diện này có thể kéo dài được không ?
Tại sao ?
Sau cách mạng tháng 2/1917 cục diện nước Nga đã tồn tại hai chính quyền song song : Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết.
Cục diện chính trị này không thể kéo dài .
Trước tình hình đó Lê- Nin và Đảng Bôn-sê-vich đã xác định đường lối cách mạng Nga là chuyển từ Dân chủ Tư sản sang Cách mạng XHCN
?
LÊ NIN : sinh ngày 22/4/1870 tại Xim-biếc
trong một gia đình nhà giáo tiến bộ.
Ông tên thật là : Vla-đi-mia-lich U-li-a-nôp.
Đã tham gia cách mạng từ lúc còn là học sinh
Năm 1893 Lên nin đến thủ đô Xanh-Pê-tec-bua
và trở thành người lãnh đạo nhóm công nhân
Mac-xit.
Sau khi bị bắt đi đày ở Xi-bia (1895-1900) ông sống ở nước ngoài.
Đầu thế kỉ XX, Lê-nin thành lập đảng kiểu mới
của giai cấp vô sản ở Nga.


b. Cách mạng tháng Mười
* Đường lối :
- Chuyển cuộc cách mạng Dân chủ tư sản sang cách mạng Xã hội chủ nghĩa.


Diễn biến :


- 7/1917 cuộc biểu tình hòa bình của Cn,binh lính, thủy thủy Pêtơrôgơrat đã bị đàn áp đẫm máu. (400 người bị chết và bị thương ). Trước tình hình đó Đảng Bônsêvich đã quyết định chuyển đấu tranh từ hòa bình sang khởi nghĩa vũ trang.
- Đến đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm lên khắp nước Nga.
-7/10 (20/10) Lê – Nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-gơ-rat trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Các đội Cận vệ đỏ ra đời
- 24/10 (6/11). Các đội Cận vệ đỏ nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô.
Đêm 25/10 (7/11) quân khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông, toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.
Khởi nghĩa Pê-tơ-rô-grat giành thắng lợi

THỦ TƯỚNG KÊRENXKI
CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG
II - CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT


1.Xây dựng chính quyền Xô Viết
- Ngay trong đêm 25/10/1917 (7/11/1917) Đại hội Xô viết toàn Nga được khai mạc tại Điện Xmônưi, tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-Nin đứng đầu.
Sau khi thành lập Chính quyền Xô viết có nhiệm vụ gì đối với nước Nga lúc bấy giờ ?

?
- Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ.
- Xây dựng bộ máy nhà nước của người lao động.
- Thông qua Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất
- Quốc hữu hóa các nhà máy XN của TS.
- Thành lập Hồng quân công nông.
HỒNG QUÂN CÔNG-NÔNG NGA 1917
- Ngay sau khi chính quyền Xô viết mới thành lập, năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc câu kết với các thế lực phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ.
Nước Nga đã làm gì để bảo vệ chính quyền cách mạng ?

?
2. Bảo vệ Chính quyền Xô Viết
- Đầu 1919 chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách Cộng sản thời chiến :
+ Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp
+ Trưng thu lương thực thừa của nông dân
+ Thi hành chế độ cưỡng bức lao động
 Chính sách Cộng sản thời chiến đã động viên tối đa nguồn nhân lực cảu đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối 1920 nước Nga đã đẩy lùi được sự can thiệp của các nước đến quốc, bảo vệ được chính quyền non trẻ.


Qua tìm hiểu cuộc cách mạng tháng Mười Nga 1917, em hãy rút ra ý nghĩa của cuộc cách mạng ?
?
III – Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA.

* Đối với nước Nga :
- Đập tan ách áp bức bóc lột, của phong kiến, tư sản, giải phóng giai cấp CN và nhân dân lao động.
- Đưa Công nhân và Nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng CNXH.
* Đối với thế giới :
- Làm thay đổi cục diện thế giới.
- Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Củng cố và Bài tập
- Nét chính về tình hình nước Nga trước cách mạng.
- Diễn biến chính của CM tháng Hai và Cách mạng tháng Mười 1917
- Những việc làm của Chính quyền Xô Viết để xây dựng và chống thù trong giặc ngoài
- Y nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười
Bài tập Lịch sử
Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động như thế nào ?
Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.
Tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.
Kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế TBCN.
Thái độ của Nga hoàng đối với cuộ chiến tranh TG I năm 1914-1918 là :
Đứng ngoài cuộc chiến tranh TGI.
Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đq.
Tham chiến một cách có điều kiện.

3. Để phục vụ cho cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài hoàn cảnh đất nước bị bao vây, chính quyền xô viết đã thực hiện biện pháp.
Avatar
Ngây thơ
 
Gửi ý kiến