Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (PHẦN 1)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Thị Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:51' 10-02-2009
Dung lượng: 396.5 KB
Số lượt tải: 225
Số lượt thích: 0 người

nghi thức đội
thiếu niên tiền phong hồ chí minh
Mục tiêu
Học viên phải đạt được những yêu cầu sau:
Nêu được khái niệm nghi thức và các biểu trưng cuả Đội.
Trình bày được ý nghĩa tác dụng, vai trò của Nghi thức Đội trong việc giáo dục và phát triển toàn diện nhân cách của đội viên.
Trình bày đươc các yêu cầu đối với đội viên, yêu câù đối với chỉ huy nghi thức, các loại đội hình đội ngũ, các nghi lễ và thủ tục của Đội.
Thực hành và hướng dẫn thực hành các nội dung của nghi thức Đội.
Vận dụng được các phương pháp huấn luyện và tổ chức thực hiện nghi thức Đội cho đội viên và tập thể Đội.
Vận dụng được nghi thức Đội vào tổ chức các hoạt động giáo dục của Đội tại cơ sở.
Nội dung bài giảng
I.Những quy định chung về nghi thức Đội
1.Khái niệm về nghi thức Đội.
2.ý nghĩa, vai trò c?a nghi thức Đội
3.Những yêu câù đối với người học và người dạy nghi thức Đội
3.1.Yêu câù đối với người dạy nghi thức Đội:
3.2.Yêu câù đối với người h?c nghi thức Đội:
II.Biểu trưng và một số quy định chung của nghi thức Đội TNTP HCM

1.Cờ Đội
2. Huy hiệu Đội
3. Khăn quàng đỏ
4.D?i ca
5.Khẩu hiệu Đội
6.C?p hi?u ch? huy
7.Chứng nhận đạt chuyên hiệu hoàn thành CTRLDV
8.Đồng phục của đội viên
9. Trống, kèn
10. Sổ sách của Đội
11.Phòng truyền thống, phòng Đội
12. Yêu cầu đối với đội viên
13. Đội hình, đội ngũ của Đội
14. Nghi lễ của Đội
15. Nghi thức dành cho phụ trách

III.Nội dung nghi thức Đội


1.Các yêu cầu đối với đội viên
2.Các yêu cầu đối với chỉ huy
3.Các loại đội hình, đội ngũ.
4.Các nghi lễ và thủ tục của Đội

I. Những quy định chung về nghi thức Đội

1.Khái niệm về nghi thức Đội :
Nghi thức : Là cách thức làm các buổi lễ, thủ tục làm trong các buổi lễ,
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh : Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh là những quy định mang tính điều lệ của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, là các nghi lễ chính thức trong các hoạt động thường xuyên của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Với những qui định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình thức biểu trưng, thủ tục, nghi lễ và đội ngũ, nghi thức Đội góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng của Đội.

2.ý nghĩa

Nghi thức Đội là 1 hoạt động giáo dục đặc trưng cho Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động này, tổ chức Đội được củng cố, phát triển và khẳng định vị trí , vai trò của mình với xã hội.
Nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho các em, trước hết là giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật , tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tạo nên tình cảm gắn bó, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ.
Giúp cho các em phát triển thể lực , nhanh nhẹn tháo vát, góp phần tạo nên vẻ đẹp đội viên, đẹp trong lời nói và đẹp trong hành động.
Tạo thói quen nề nếp, đúng qui định trong sinh hoạt hàng ngày cho tập thể và cá nhân đội viên.
Rèn luyện tư thế, tác phong của người đội viên và người chỉ huy.
3.Những yêu câù đối với người học và người dạy nghi thức Đội
3.1.Yêu câù đối với người dạy nghi thức Đội:
Ph?i thành th?c và gi?i nghi th?c D?i.
Ph?i du?c dào t?o, có trình độ su ph?m, có khả nang ti?p c?n v?i thi?u nhi, yêu quý và thích làm vi?c v?i thi?u nhi.
Thái độ ôn t?n, hoà nhã, không nóng v?i.
Trang phục đúng quy định.
Ph?i bi?t k?t h?p các phuong pháp gi?ng d?y, di?n gi?ng k?t h?p ch?t ch? v?i tr?c quan, n?m ch?c d?i tu?ng c?n hu?ng d?n d? dua ra n?i dung trang b? cho phù h?p.C?n k?t h?p các p2 sau dây: P2 thuy?t trình k?t h?p v?i tr?c quan; P2 t?p luy?n t?p th? và chia nhóm; luyện t?p nhóm, cá nhân; P2 ki?m tra dánh giá; P2 t? ch?c h?i thi nghi th?c D?i; S? d?ng d?i ngu ti?u giáo viên.

3.2.Yêu câù đối với người học nghi thức Đội:

Phải có thái độ đúng đắn, nghiêm túc và kiên trì.
Trang phục cá nhân đầy đủ, gọn gàng , đúng quy định.
Tập trung chú ý ghi chép, thực hiện đúng yêu cầu của người dạy.
Khi thực hiện các động tác cá nhân phải nhanh nhẹn, dứt khoát, rõ ràng, theo khẩu lệnh và sự hướng dẫn của chỉ huy.
Người học nghi thức Đội ngoài sự hướng dẫn của chỉ huy phải dành nhiều thời gian tự học , tự nghiên cứu để có được 1 động tác chuẩn đối với cá nhân. Vì vậy, ngưòi học phải tự điều chỉnh, sắp xếp thời gian, điều kiện vật chất sao cho đảm bảo chất lượng cao nhất sau mỗi đợt huấn luyện.


II. Biểu trưng và 1 số quy định chung về nghi thứcĐội
1.Cờ Đội:
Nền đỏ.
Hình chữ nhật, chiều rộng = hai phần ba (2/3 )chiều dài.
ở chính giữa có hình huy hiệu Đội.
Đường kính huy hiệu= hai phần năm chiều rộng cờ.
Cờ Đội tượng trưng cho trưyền thống CM,lòng yêu TQ, tryền thống Đội.Huy hiệu măng non là biểu trưng của Đội.Mỗi chi đội, liên đội đều có cờ Đội.

2. Huy hiệu Đội:

Huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh hình tròn;
ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng,
ở dưới có băng chữ " Sẵn sàng"
(Đeo trên ngực áo trái, có thể dùng thay khăn đỏ)
Nền đỏ sao vàng là cờ TQ, măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai củaDTVN anh hùng.Chữ sẵn sàng là khẩu hiệu hành động của Đội.Đeo h2 Đội nhăc nhở đội viên học tập rèn luyện để sẵn sàng kế tục sư nghiệpCM vinh quang của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và của dân tộc VN.

3.Đội ca

Cùng nhau ta đI lên
Nhạc và lời: phong nhã
4.Khăn quàng đỏ:

Khăn quàng đỏ bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân, có đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.
Đội viên quàng khăn đỏ khi đến trường và sinh hoạt ,tham gia các hoạt động của Đội.
Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu: đường cao = 0,25m; cạnh đáy = 1m.
Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu: đường cao = 0,3m; cạnh đáy = 1,2m.

4.Khăn quàng đỏ:

KQĐ là 1 phần cờ của Tổ quốc.Màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng. Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh tự hào về Tổ quốc, về Đảng CS Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, về nhân dân Việt Nam anh hùng, về truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đoàn viên TN cộng sản Hồ Chí Minh. Đội viên đeo khăn quàng đỏ trong mọi sinh hoạt và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
5. Kh?u hi?u D?i:
V× tæ quèc x· héi chñ nghÜa
V× lý t­ëng cña B¸c Hå vÜ ®¹i
S½n sµng!

6.Cấp hiệu chỉ huy :
Cấp hiệu chỉ huy Đội hình chữ nhật đứng, khổ 5 cm x 6cm, hai góc ở dưới tròn, nền màu trắng, ở trong có sao đỏ và đường vạch đỏ. Mỗi sao đỏ có đường kính 0,8 cm, mỗi vạch đỏ có kích thước 0,5cm x4cm.
Phân đội trưởng: 2 sao 1 vạch
Phân đội phó : 1 sao 1 vạch
Chi đội trưởng: 2 sao 2 vạch
Chi đội phó : 1 sao 2 vạch

Liên đội trưởng: 2 sao 3 vạch
Liên đội phó : 1 sao 3 vạch
UV BCH Liên đội : 3 vạch
UV BCH chi đội : 2 vạch
Liên đội trưởng
Chi đội trưởng
Phân đội trưởng
5.Cấp hiệu chỉ huy :

Cấp hiệu chỉ huy biểu hiện vinh dự và trách nhiệm của chỉ huy Đội được tập thể tín nhiệm giao phó. Cấp hiệu được trao trong các ĐH của Đội. Sau khi bầu và phân công ban chỉ huy, đại diện Hội đồng Đội hoặc Tổng phụ trách trao cấp hiệu và gắn cấp hiệu cho ban chỉ huy Đội. Chỉ huy Đội đeo cấp hiệu ở tay áo trái, dưới cầu vai 5cm.

7. Chứng nhận đạt chuyên hiệu và hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên:

Chứng nhận hoàn thành đạt chuyên hiệu và Chương trình rèn luyện đội viên của từng hạng được cấp cho đội viên sau khi kiểm tra và đạt tiêu chuẩn theo quy định trong Chương trình rèn luyện đội viên.


8.Đồng phục đội viên

Đội viên nam: áo sơ mi màu trắng; quần sẫm màu; mũ calô màu trắng viền đỏ; đi giày hoặc dép có quai hậu.
Đội viên nữ: áo sơ mi màu trắng; quần âu hoặc váy sẫm màu ; mũ calô màu trắng viền đỏ; đi giày hoặc dép có quai hậu.
Đồng phục nghi lễ của Đội(Đội cờ, kèn ,Trống): áo màu trắng, viền đỏ;quần âu( hoặc váy) màu trắng, viền đỏ ; mũ calô màu trắng viền đỏ; đi giày ba-ta màu trắng; đeo băng danh dự dành cho hộ cờ( đeo vắt qua vai trái).
Đồng phục của đội viên là thể hiện tính thống nhất và là đặc trưng của tổ chức Đội. Khi mặc đồng phục, đội viên sẽ thấy tự hào và trách nhiệm của mình với tổ chức Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
9. Trống, kèn:


Mỗi liên đội có ít nhất một bộ trống (gồm 1 trống cái và ít nhất 2 trống con), một kèn( nếu có điều kiện).

Các bài bài trống: chào cờ, hành tiến, chào mừng.
Các bài kèn: Kèn hiệu, chào mừng và tập hợp.

10. Sổ sách của Đội:


10.1.Sổ:
Sổ nhi đồng
Sổ chi đội
Sổ liên đội
Sổ truyền thống
Sổ Tổng phụ trách
10.2. Sách
Di?u l? và hướng dẫn thực hiện đi?u l? Đội TNTP HCM.
Nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP HCM.
Cẩm nang thực hiện Chương trình RLPT Đội.
HD thực hiện Chương trình RLĐV.
Búp măng xinh.
Các loại báo, tạp chí của Đoàn, Đội


11. Phòng truyền thống, phòng Đội:

Mỗi Liên đội có phòng truyền thống, phòng Đội là nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích đạt được của liên đội.
Phòng truyền thống gồm: phần giới thiệu về lịch sử đất nước, lịch sử địa phương, Bác Hồ, truyền thống của Đội, phong trào của đơn vị mình. Là nơi tổ chức kết nạp đội viên mới, sinh hoạt truyền thống, họp BCH hoặc các hoạt động của liên đội .Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập thể của Đội.
Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.
Chào kiểu đội viên TNTP.
Thực hiện các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ.
Hô, đáp khẩu hiệu Đội.
Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động , các động tác trong đội hình đội ngũ và nghi lễ của Đội.
Biết 3 bài trống của Đội.

12. Yêu cầu đối với đội viên:

13. Đội hình, đội ngũ của Đội:

Đội hình hàng dọc: được dùng tập hợp điểm số, báo cáo, khi hành tiến hoặc tổ chức các hoạt động.
Đội hình hàng ngang: được dùng khi tổ chức nghe nói chuyện,thực hiện các yêu cầu đội viên ( lễ duyệt Đội, lễ chào cờ, tập hợp báo cáo toàn liên đội...)
Đội hình chữ U: được dùng khi tổ chức lễ chào cờ, lễ kết nạp đội viên và một số hoạt động ngoài trời.
Đội hình vòng tròn: được dùng khi tổ chức các hoạt động tập thể như: múa, hát, tổ chức trò chơi, lủa trại, sinh hoạt nội bộ ngoài trời.


14: Nghi lễ của Đội:

Lễ chào cờ.
Lễ diễu hành.
Lễ duyệt Đội.
Lễ kết nạp đội viên.
Lễ công nhận chi đội.
Lễ trưởng thành đội.
Đại hội Đội.
Đại hội cháu ngoan Bác Hồ


15. Nghi thức dành cho phụ trách:

Phụ trách quàng khăn đỏ khi sinh hoạt Đội và tham gia các họat động của Đội.
Đồng phục:
áo màu xanh hoà bình, theo mẫu của đồng phục Thanh niên Việt Nam , trên nắp áo ngực trái là phù hiệu của" Phụ trách thiếu nhi"
Quần màu sẫm
Giày hoặc dép có quai hậu.
 
Gửi ý kiến