Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 21. Quang hợp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bạch kim
Người gửi: Nguyễn Thị Kiều Thu
Ngày gửi: 00h:00' 19-11-2007
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 588
Số lượt thích: 0 người
THCS PH?M ?ÌNH H? Q.6
SINH H?C KH?I 6
GV: Nguy?n Th? Ki?u Thu
KIỂM TRA BÀI CŨ:
* Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?
Sơ đồ cắt ngang phiến lá.
BÀI 21:
QUANG HỢP
I/ Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
THẢO LUẬN NHÓM:
- Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì?
- Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?
- Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?
BÀI 21:
QUANG HỢP
I/ Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
1/ Thí nghiệm: H.21.1 SGK/ TRANG 68
2/ Kết luận :Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
II/ Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột:
THẢO LUẬN NHÓM
- Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao?
- Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra chất khí? Đó là khí gì?
- Có thể rút ra kết luận gì qua thí nghiệm?
BÀI 21:
QUANG HỢP
I/ Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
1/ Thí nghiệm: H.21.1 SGK/ TRANG 68
2/ Kết luận :Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
II/ Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột:
1/ Thí nghiệm: H.21.2 SGK/ TRANG 69
2/ Kết luận: Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
* Vì sao phải trồng cây nơi có đủ ánh sáng?
* Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?
CỦNG CỐ BÀI:
Bằng thí nghiệm ta có thể xác định được:
Lá chế tạo được . . . . . . . . . . . . . khi có ánh sáng.
Trong quá trình chế tạo . . . . . . . . . . . . . . , lá nhả khí . . . . . . ra môi trường ngoài.
tinh bột
tinh bột
ôxi
Quá trình quang hợp thải khí ra ngoài qua:

Gân lá
Lỗ khí
Mô giậu
Mô xốp
Trong lá, quá trình quang hợp xảy ra ở:
Gân lá
Biểu bì
Lỗ khí
Lục lạp ( trong mô giậu)
x
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
HỌC BÀI
ĐỌC THÍ NGHIỆM Ở PHẦN 1 / SGK/ TRANG 70
QUANG HỢP ( Tiếp theo )
I/ Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột:
H: Lá cần chất gì để chế tạo tinh bột?
Câu hỏi:
*Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?
* Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?
* Từ kết quả đó có thể rút ra kết luận gì?
QUANG HỢP ( Tiếp theo )
I/ Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột:
1/ Thí nghiệm: H.21.4; H.21.5/ SGK/ trang 71.
2/ Kết luận: Cây cần nước và khí cacbônic để chế tạo tinh bột.
H: Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?
II/ Khái niệm quang hợp:
* Hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột có thể tóm tắt qua sơ đồ như sau:
. . . . . . . .+ khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + khí. . . . . . .
Nước
cacbônic
Tinh bột
ôxi
(rễ hút từ đất )
(Lá lấy từ không khí)
(trong lá)
(Lá nhả ra ngoài môi trường)
H: Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp?
ánh sáng
chất diệp lục
QUANG HỢP ( Tiếp theo )
I/ Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột:
1/ Thí nghiệm: H.21.4; H.21.5/ SGK/ trang 71.
2/ Kết luận: Cây cần nước và khí cacbônic để chế tạo tinh bột.
II/ Khái niệm quang hợp:
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
CỦNG CỐ BÀI:
1/ Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?
2/ Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Học bài
Đọc mục ? Em có biết? SGK/ Trang 73,74
Xem trước bài 22 ( đọc thông tin phần 1/ trang 75)
 
Gửi ý kiến