Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Huong dan cai netop school

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đồ (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:59' 24-09-2009
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 539
Số lượt thích: 0 người
GIỚI THIỆU
NetOp School được phát triển bởi công ty Danware của Đan mạch chuyên về các phần mềm điều khiển từ xa thông qua máy tính . bạn có thể phiên bản dùng thử 15 ngày với đầy đủ tính năng tại địa chỉ website http://www.danware.com hoặc http://www.netop.com
NetOp School là một phần mềm hỗ trợ giảng dạy trong trường học có chức năng nối nhiều máy tính với nhau trong một lớp học để tạo nên sự tương tác qua lại giữa máy tính của học viên, giáo viên. Đây là một công cụ giảng dạy hiệu quả, giúp việc truyền đạt trở nên sinh động, trực quan và dễ hiểu hơn.

NetOp School 4.0 bao gồm hai chức năng chính như sau:
?Các chức năng dành cho giáo viên:
? Các chức năng giảng bài.
? Các chức năng điều khiển lớp học.
? Các chức năng cho làm kiểm tra.
? Các chức năng quản lý lớp học
?Các chức năng dành cho học viên
? Làm bài kiểm tra
? Yêu cầu giúp đỡ
? Thực hiện cùng với giáo viên.
GIỚI THIỆU
NetOp School 4.0 chạy trên các máy tính sử dụng HĐH sau: Microsoft Windows 2003, Xp, 2000, NT, ME, 98 và 95 .
Và dĩ nhiên các bạn cần phải có mạng Lan.
YÊU CẦU THIẾT BỊ
1/Cài đặt dành cho giáo viên
Bước 1: Double Click trên tập tinh setup.exe trong thư mục NetOpSchool4.0 có trên đĩa. Hộp thoại sau xuất hiện ta chọn Advanced và Click Next để tiếp tục.
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 2: Hộp thoại Welcome xuất hiện ta chọn Next để tiếp tục.
1/Cài đặt dành cho giáo viên
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 3: Hộp thoại Software Licennse Agreement xuất hiện ta chọn Yes
1/Cài đặt dành cho giáo viên
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 4: Hộp thoại Select Install components xuất hiện ta lựa chọn mục Teacher Files và Click Next để tiếp tục.
1/Cài đặt dành cho giáo viên
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 5: Hộp thoại Registration xuất hiện ta Click Next tiếp tục.
1/Cài đặt dành cho giáo viên
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 6: Hộp thoại Select Program Folder xuất hiện, chọn Next để tiếp tục
1/Cài đặt dành cho giáo viên
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 7: Hộp thoại Start Copying Files xuất hiện và chọn Next để tiếp tục.
1/Cài đặt dành cho giáo viên
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 8: Quá trình cài đạt mất 1 khoảng thời gian .
1/Cài đặt dành cho giáo viên
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 9: Hộp thoại Distribute Student files xuất hiện và Click Next tiếp tục
1/Cài đặt dành cho giáo viên
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 10: Hộp thoại Setup complete xuất hiện, ta chọn Finish kết thúc quá trình cài đặt.
1/Cài đặt dành cho giáo viên
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 1: Double Click trên tập tinh setup.exe trong thư mục NetOpSchool4.0 có trên đĩa. Hộp thoại sau xuất hiện ta chọn Advanced và Click Next để tiếp tục.
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 2: Hộp thoại Welcome xuất hiện ta chọn Next để tiếp tục.
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 3: Hộp thoại Software Licennse Agreement xuất hiện ta chọn Yes
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 4: Hộp thoại Select Install components xuất hiện ta lựa chọn mục Student Files và Click Next để tiếp tục.
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 5: Hộp thoại Registration xuất hiện ta Click Next tiếp tục.
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 6: Hộp thoại Select Program Folder xuất hiện, chọn Next để tiếp tục
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 7: Hộp thoại Start Copying Files xuất hiện và chọn Next để tiếp tục
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 8: Quá trình cài đạt mất một khoảng thời gian
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 9: Hộp thoại Windows Firewall Configuration xuất hiện , ta
Click Next tiếp tục.
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Bước 10: Hộp thoại Setup complete xuất hiện, ta chọn Finish kết thúc quá trình cài đặt.
2/Cài đặt dành cho học sinh
I./ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Cách 1:
Nhấn nút Start ? Program ? NetOp School ? Teacher.

Cách 2:
Nhấn trên biểu tượng Teacher trên màn hình nền Deskop.
1/Khởi động chương trình :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cách 1:
Nhấn nút (Close) tại góc trên cùng bên phải.

Cách 2:
Dùng lệnh: File _ Exit (hoặc Atl + F4)
2/Kết thúc chương trình :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Trong phiên làm việc đầu tiên, bạn cần phải khai báo và thiết lập một số thông số liên quan đến lớp học và các chức năng mà bạn sẽ sử dụng trong chương trình.
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Phần khai báo dành cho giáo viên :
Bước 1: Chọn lệnh : Tool - Run Setup Wizard xuất hiện hộp thoại Welcome to the NetOp School Setup Wizard. Chọn Next để tiếp tục.
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 2: Trong Classroom ta chọn các thông số phù hợp và chon Next
Đặt tên cho lớp học . ví dụ: LOP A, LOP B . tên lớp học dược sử dụng khoảng trắng.
Chỉ chọn vài chức năng đơn giản, dành cho những người mới làm quen.
Chọn sử dụng tất cả các chức năng mà chương trình hiện có.
Chọn những chức năng nào cần sử dụng.
a)Phần khai báo dành cho giáo viên :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 2: Trong hộp thoại Class management chọn thông số phù hợp và chon Next.
Tên tài khoản trên windows mà học viên dùng đăng nhập vào máy tính.
Tên khai báo của học viên.
Tên của máy tính khai báo trong hệ thống mạng.
a)Phần khai báo dành cho giáo viên :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 3: Trong hộp thoại Communiccation profile chọn giao thức mạng để làm việc và chọn Next.
Chương trình hỗ trợ các giao thức sau:
?TCP/IP (UDP)
?Terminal Server
?NetBOS
?IPX
?Wireless
(VD : Chọn TCP/IP)
a)Phần khai báo dành cho giáo viên :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 4: Trong hộp thoại Register your NetOp License On -line
Ta chọn đăng ký giấy phép sử dụng cho sản phẩm NetOp Sau. Chọn Next
a)Phần khai báo dành cho giáo viên :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 5: Chọn Finish kết thúc việc khai báo.
a)Phần khai báo dành cho giáo viên :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 1: Từ cửa sổ làm việc của học viên ta chọn lệnh: Tools - Run Setup Wizard xuất hiện hôp thoại Welcome to the NetOp School Setup Wizard. . Chọn Next để tiếp tục.
b)Phần khai báo dành cho học sinh :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 2: Trong hộp thoại Startup Sttings. Ta chọn thông số phù hợp và chọn Next để tiếp tục.
b)Phần khai báo dành cho học sinh :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Máy học viên sẽ kết nối vào lớp học khi vừa chạy chương trình .
Tự động chạy phần chương trình của học viên khi Windows khởi động.
Cực tiểu cửa sổ làm việc của chương trình dành cho học viên thành 1 biểu tượng nhỏ dưới tác vụ.
Dấu biểu tượng của chương trình sau khi tải xong tránh không cho học viên có thể lập lại các thông số trên chương trình.
Bước 3: Trong hộp thoại Classroom . Ta chọn thông số phù hợp và chọn Next để tiếp tục.
b)Phần khai báo dành cho học sinh :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chọn cách kết nối vào lớp học.
Hiển thị định danh cho học viên như thế nào . Theo tên tài khoản đăng nhập, tên máy .
Bước 4: Trong hộp thoại Communication profile . Ta chọn giao thức mạng phù hợp và chọn Next để tiếp tục.
b)Phần khai báo dành cho học sinh :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Ví dụ : Ta chon giao thức TCP/IP
Bước 5: Trong hộp thoại Register your NetOp License On -line . Ta chọn đăng ký sử dụng cho sản phẩm NetOp và chọn Next để tiếp tục.
b)Phần khai báo dành cho học sinh :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Ta chọn mục này
Bước 6: Trong hộp thoại Setup Wizard completed . Ta chọn Finish để kết thúc quá trình khai báo.
b)Phần khai báo dành cho học sinh :
3/Thiết lập các thông tin liên quan đến lớp học :
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
*Màn hình hiển thị chi tiết về lớp
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Bảng điều khiển lớp:
*Màn hình hiển thị bằng biểu tượng
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Bảng điều khiển lớp:
*Màn hình hiển thị bằng hình ảnh
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Bảng điều khiển lớp:
*Màn hình hiển thị các kế hoạch
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Bảng điều khiển lớp:
*Màn hình hiển thi các bảng ghi
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Bảng điều khiển lớp:
*Màn hình hiển các bài kiểm tra
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Bảng điều khiển lớp:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút trình diễn
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả về các lệnh trình diễn
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
MỘT SỐ LỆNH DÙNG TRONG PHIÊN TRÌNH DIỄN
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Lệnh dùng cho giáo viên
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Lệnh dùng cho học viên
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút tạo chú ý
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả về các lệnh ý
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút điều khiển
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả về các điều khiển
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Điều khiển màn hình từ xa
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Điều khiển màn hình từ xa
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Quan sát màn hình từ xa
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Quan sát màn hình từ xa
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút truyền thông
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả về các truyền thông
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
? Giao tiếp bằng âm thanh
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
? Giao tiếp bằng văn bản
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
? Gửi thông báo văn bản
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút tạo nhóm làm việc
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút chạy kiểm tra & chương trình
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả về lệnh chạy kiểm tra&chương trình.
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút lệnh về hệ thống
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả lệnh vế hệ thống
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút lệnh làm việc với tập tin
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả lệnh làm việc với tập tin
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Distribute Files
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Collect Files
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?File Manager
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả một số lệnh của File Manager
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả một số lệnh của File Manager
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút tạo chính sách
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Bảng mô tả một số lệnh về chính sách
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Nút tạo bản ghi
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các nút lệnh cơ bản:
?Một số lệnh được dùng khi tạo bản ghi
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
?Chuẩn bị kế hoặch bài học
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
?Tạo bài học
Bước 1:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
?Tạo bài học
Bước 2: Chọn nút New từ hộp thoại sau:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
?Tạo bài học
Bước 3: Đặt tên bài học
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
?Chọn bài học
Bước 1: Chọn Show All lesson Plans
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
?Chọn bài học
Bước 2:chọn bài học từ danh sách
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo hoạt động cho bài học
Bước 1:Chọn lệnh Add
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo hoạt động cho bài học
Bước 2: Thiết lập các tuỳ chọn
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Chạy các hoạt động
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
?Chuẩn bị bài kiểm tra
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo thư mục mới
Bước 1:
Click Chuột Phải
Chọn New Folder
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo thư mục mới
Bước 2: Đặt tên thư mục mới
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo bài kiểm tra
Bước 1:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo bài kiểm tra
Bước 2:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo bài kiểm tra
Bước 3:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo bài kiểm tra
Bước 4:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo bài kiểm tra
Bước 5:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo bài kiểm tra
Bước 6:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo bài kiểm tra
Bước 7:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo bài kiểm tra
Bước 8:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
c)Một công việc chuẩn bị
? Tạo bài kiểm tra
Bước 9:
3/Màn hình làm việc của giáo viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
d)Thiết đặt trong Option
? Làm sau
4/Màn hình làm việc của học viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Cửa sở -Bảng
? Bảng chung (General)
4/Màn hình làm việc của học viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Cửa sở -Bảng
? Bảng lớp (Class)
4/Màn hình làm việc của học viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Cửa sở -Bảng
? Bảng gửi thông báo (Messeges)
4/Màn hình làm việc của học viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a)Cửa sở -Bảng
? Bảng những sự ghi (Recording)
4/Màn hình làm việc của học viên:
II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
b)Các lệnh cơ bản
ĐỀ TÀI VỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NETOP SCHOOL 4.0
NHÓM THỰC HIỆN :
Nguyễn Văn chuẩn
Nguyễn Tuấn hiển
Lương Văn Huấn
Dương văn Lê
Nguyễn Văn Lương
 
Gửi ý kiến