Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Điện
Ngày gửi: 22h:19' 24-09-2009
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 1067
Số lượt thích: 0 người
THAO GIẢNG LỊCH SỬ 6
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi :
1. Em hãy nêu những nét mới trong đời sống vật chất của người nguyên thủy thời Hòa Bình, Bắc Sơn, Hạ Long?
2. Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết?
TRONG
NHỮNG CHUYỂN BIẾN
Lịch sử 6
Bài 10:
ĐỜI SỐNG KINH TẾ
1- Cng c? s?n xu?t du?c c?i ti?n nhu th? năo?
Chương II:
Bài 10:
NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ
THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC: VĂN LANG - ÂU LẠC
2- Thu?t luy?n kim dê du?c phât minh nhu th? năo?
3- Ngh? nng tr?ng la nu?c ra d?i ? dđu vă trong di?u ki?n năo?
1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào?
H-Địa bàn cư trú của người Việt cổ có gì thay đổi so với trước?
- Họ đã mở rộng địa bàn cư trú chuyển xuống các vùng ven sông, ven biển.
Núi Đọ
Hoa Lộc
Hòa Bình
Bắc Sơn
Thẩm Khuyên
Thẩm Hai
Phùng
nguyên
1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào?
H-Ngöôøi ta tìm thaáy coâng cuï saûn xuaát trong nhöõng di chæ naøo? Ôû ñaâu? Nieân ñaïi cuûa caùc di chæ ñoù?
- Ở di chæ Phuøng Nguyeân (Phuù Thoï), Hoa Loäc (Thanh Hoùa), Lung Leng (KonTum), coù nieân ñaïi caùch ñaây 4.000 – 3.500 naêm.
Phùng nguyên
Lung Leng
Hoa Lộc
1- Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào?
Nhóm 1,2: Em hãy so sánh H28,29,30 với H19 và các hiện vật.
Nho?m 3,4 : Em c nh?n xĩt g v? trnh d? s?n xu?t cn g c? c?a ngu?i th?i d?
THẢO LUẬN NHÓM
Rìu đá Núi Đọ
Rìu đá Phùng Nguyên
Rìu đá Hoa Lộc
Rìu đá Lung Leng
Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào?
Núi Đọ
Hoa Lộc
Phùng Nguyên
Lung Leng
Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào?
RÌU ĐÁ
+ Công cụ : rìu đá, bôn đá được maì nhẵn toàn bộ có hính dáng cân xứng.
+ Đồ gốm có in hoa rất đẹp.
+ Đồ trang sức
- Thể hiện kỹ thuật cao trong chế tác công cụ và đồ gốm.
1- Cng c? s?n xu?t du?c c?i ti?n nhu th? năo?
Nho?m 1, 2: Em hãy so sánh các hiện vật ở hình 28, 29, 30 so với hình 19 SGK, và các hiện vật ?
Nho?m 3,4 : Em c nh?n xĩt g v? trnh d? c?a ngu?i th?i d?
Hoa văn gốm Phùng Nguyên
2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào?
- Sản xuất phát triển họ chuyển dần xuống các vùng đất ven sông định cư lâu dài, đòi hỏi phải cải tiến công cụ sản xuất.
H- Muốn thuật luyện kim cần những điều kiện gì?
- Có khuôn (đất sét), kim loại (đồng).
H- Cuộc sống của người Phùng Nguyên Hoa Lộc có gì thay đổi ?
- Phát hiện cục đồng, xỉ đồng, dây đồng, dùi đồng.
2. Thuật luyện kim được phát minh
H- Những bằng chứng nào chứng tỏ thời Phùng Nguyên và Hoa Lộc đã biết luyện kim?
Xỉ đồng
- Nhờ sự phát triển của nghề làm gốm, người Phùng Nguyên, Hoa Lộc đã phát minh ra thuật luyện kim. Kim loại đầu tiên là Đồng
-Tốt hơn, cứng hơn, vừa có thể làm được nhiều loại công cụ theo ý muốn, năng suất lao động tăng.
-Trong tự nhiên kim loại nguyên chất phải nấu chảy quặng mới lọc ra kim loại, muốn làm được công cụ phải làm khuôn đúc bằng đất sét.
H-Đồ đồng được xuất hiện như thế nào ?
H- Tại sao nói nghề làm gốm phát triển, tạo điều kiện phát minh ra thuật luyện kim?
H- Theo em phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa gì?
Gạo cháy, dấu vết thóc lúa bênh cạnh các bình vò đất nung.
- Ở Phùng Nguyên Hoa Lộc đã phát minh ra nghề trồng lúa nước.
H-Người ta tìm thấy những dấu tích gì chứng tỏ thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc đã phát minh ra nghề trồng lúa nước?
3. Nghề nông trồng lúa nước ra đời
Đồ đựng bằng đất nung
Những hạt gạo bị cháy
được tìm thấy
tại di chỉ
Đồng Đậu - Phú Thọ - Việt Nam
3. Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào?
H- Để biến cây lúa hoang thành cây lúa trồng cần có những điều kiện gì?
Những vùng đất màu mỡ, đủ nước tưới cho cây lúa mọc, phát triển và có sự chăm sóc của con người.
3. Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào?
H- Nghề nông trồng lúa ra đời có tác dụng gì đối với đời sống con người?
Có ý nghĩ cực kỳ quan trọng trong đời sống. Vì tích trữ được lương thực, yên tâm làm việc khác.cây lúa trở thành cây lương thực chính.
Nghề nông trồng lúa nước xuất hiện sớm ở Việt Nam
H- Theo em hiểu vì sao con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng ven các sông lớn?
Ở vùng đồng bằng đất đai màu mỡ thuận lợi cho trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá.
3. Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào?
CỦNG CỐ BÀI HỌC
L?p b?ng theo m?u sau:
12.000-4.000 năm
4.000-3.500 năm
- Trồng trọt, chăn nuôi
Trồng trọng, cây lúa trở thành cây lương thực chính, chăn nuôi đánh cá
- Chế tác công cụ đá, dùng tre gỗ, xương..làm công cụ.
Làm đồ gốm, đồ trang sức
- Công cụ đá đươc mài nhẵn cân xứng.
- Thuật luyện kim.
- Làm đồ gốm, đồ trang sức.
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
Học bài 3 câu hỏi cuối bài.
Làm bài tập 1, 2, 3 vở bài tập
3. Chuaån bò baøi 12:
NÖÔÙC VAÊN LANG
Gợi ý chuẩn bị bài:
Nhaø nöôùc Vaên Lang ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo?
Nhaø nöôùc Vaên Lang ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo? Em haõy nhaän xeùt?
THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC: VĂN LANG - ÂU LẠC
NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ
1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào?
- Ở di chæ Phuøng Nguyeân (Phuù Thoï), Hoa Loäc (Thanh Hoùa), Lung Leng (Komtum), coù nieân ñaïi caùch ñaây 4.000 – 3.500 traêm naêm.
+ Công cụ : rìu đá, bôn đá được maì nhẵn toàn bộ có hính dáng cân xứng.
+ Đồ gốm có in hoa rất đẹp.
+ Đồ trang sức
- Thể hiện kỹ thuật cao trong chế tác công cụ và đồ gốm.
2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào?
- Nhờ sự phát triển của nghề làm gốm, người Phùng Nguyên, Hoa Lộc đã phát minh ra thuật luyện kim. Kim loại đầu tiên là Đồng
- Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở Phùng Nguyên Hoa Lộc. Cây lúa trở thành cây lương thực chính, ngoài ra người ta còn trồng các loại cây hoa màu. Chăn nuôi, đánh cá.
3. Ngh? nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào?
Những vùng đất màu mỡ, đủ nước tưới cho cây lúa mọc, phát triển và có sự chăm sóc của con người.
CHÚC CÁC EM HỌC BÀI TỐT
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
No_avatar

danh chu kho hieu wa a

No_avatar

trời đất ơi!viết quá tệ luôn ấy chứ!FACEPALM    Lè lưỡi

No_avatarf

rề quá nhưng cũng hay hihi

 

 
Gửi ý kiến