Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Hải
Ngày gửi: 11h:12' 12-12-2007
Dung lượng: 522.0 KB
Số lượt tải: 903
Số lượt thích: 0 người
BÀI 56-57
Người soạn: Nguyễn Thị Hảo
KIỂM TRA BÀI CŨ
Viết biểu thức tính từ thông và nêu rõ ý nghĩa các đại lượng
?=B.S.cos?
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Từ thông
Hiện tượng cảm ứng điện từ
Chiều dòng điện cảm ứng .Định luật Lenxơ
I. TỪ THÔNG
α
α
?=B.S.cos(?)
Là vecto pháp tuyến và vuông góc
với mặt S
BÀI 56-57:KHÁI NIỆM TỪ THÔNG
HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỬ
B: cảm ứng từ của từ trường (T)
S :diện tích khung (m2)
?:góc hợp bởi và
?:từ thông gởi qua khung dây(Wb)
?0
?>?/2 : ? <0
?=?/2 : ? =0
BÀI 56-57:KHÁI NIỆM TỪ THÔNG
HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỬ
I. TỪ THÔNG
?=B.S.cos(?)
I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Quan sát các thí nghiệm sau và đưa ra nhận xét
1.THÍ NGHIỆM
I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
a.Đưa nam châm lại gần vòng dây dẫn
Kim điện kế bị lệch về
bên trái
Kim điện kế bị lệch về bên phải
I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
a.??a nam châm l?i g?n vòng dây d?n
b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
a.??a nam châm l?i g?n vòng dây d?n
b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
c. Đưa vòng dây lại gần nam châm
Kim điện kế bị lệch về
bên trái
a.??a nam châm l?i g?n vòng dây d?n
b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
c. Đưa vòng dây lại gần nam châm
d.Đưa vòng dây ra xa nam châm
Kim điện kế bị lệch về bên phải
I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
NHẬN XÉT THÍ NGHIỆM
Khi có sự chuyển động tương đối giữa nam châm với vòng dây dẫn thì trong vòng dây dẫn xuất hiện dòng điện
Trong vòng dây có dòng điện không ?

I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

- Hịên tượng mô tả ở thí nghiệm trên là hiện tượng cảm ứng điện từ
- Dòng điện xuất hiện ở hai thí nghiệm trên là dòng điện cảm ứng
I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
1.THÍ NGHIỆM
2. ĐỊNH LUẬT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Khi thay đổi vị trí khung dây và nam châm thì điều gì thay đổi theo?
Từ thông qua khung dây thay đổi
Phát biểu định luật
Khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng
I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
1.THÍ NGHIỆM
2. ĐỊNH LUẬT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
3.CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
Chiều biến thiên từ thông
Chống lại sự tăng hay giảm của từ thông qua khung
Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong thời gian có sự
biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây
I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
1.THÍ NGHIỆM
2. ĐỊNH LUẬT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
3.CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
III. CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG . ĐỊNH LUẬT LENXƠ
a.Đưa nam châm lại gần vòng dây dẫn
Dòng điện gây ra từ trường có
đường cảm ứng từ trái chiều với
cảm ứng từ của nam châm.
b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
Dòng điện gây ra từ trường có
đường cảm ứng từ cùng chiều với
cảm ứng từ của nam châm
HÌNH 2
Dòng điện gây ra từ trường có đường cảm ứng từ cùng chiều với cảm ứng từ của nam châm
Khi từ thông giảm và cùng chiều
ĐỊNH LUẬT LENXƠ
Dòng điện cảm ứng trong 1 mạch kín phải có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại sự biến thiên từ thông qua mạch.
I.TỪ THÔNG
II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
1.THÍ NGHIỆM
2. ĐỊNH LUẬT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
3.CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
III. CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG . ĐỊNH LUẬT LENXƠ
CÂU 1 :CHỌN CÂU SAI
Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện dòng điện
cảm ứng trong 1 mạch điện kín khi từ thông qua mạch đó biến
thiên
b.Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra
chống lại sự biến thiên từ thông .
c.Dòng điện cảm ứng phụ thuộc vào chiều biến thiên từ thông
CÂU 2 :Khi từ thông giảm, cảm ứng từ của từ trường nam
châm như thế nào so với cảm ứng từ do dòng diện cảm ứng
sinh ra
a. Cùng phương, ngược chiều
b. Cùng phương , cùng chiều
c. Cùng chiều
d. Ngược chiều
HẾT
a.Đưa nam châm lại gần vòng dây dẫn
a.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
0
Thí nghiệm được bố trí như sau
Dịch chuyển con chạy về phía bên phải
0
Dịch chuyển con chạy về phía bên trái


Nhận xét:
Khi dịch chuyển con chạy ,trong cuoän daây cũng xuất hiện doøng ñieän
 
Gửi ý kiến