Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 26. Hồi trống cổ Thành

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phan Minh Tri
Ngày gửi: 16h:34' 29-01-2008
Dung lượng: 536.5 KB
Số lượt tải: 1088
Số lượt thích: 0 người
HỒI TRỐNG CỔ THÀNH ( Trích hồi 28- Tam quốc diễn nghĩa) - La Quán Trung -
I. Tìm hiểu chung:
Tác giả:
La Quán Trung (1330-1400) tên La Bản, hiệu Hồ Hải, người vùng Thái Nguyên, sống vào cuối thời Nguyên đầu thời Minh.
Tính tình cô độc, lẻ loi, thích một mình ngao du đây đó.
Là người đầu tiên đóng góp xuất sắc cho trường phái tiểu thuyết lịch sử thời Minh Thanh.
Tác phẩm để lại: Tam quốc diễn nghĩa, Tùy Đường lưỡng triều chí truyện, Tấn Đường ngũ đại sử diễn nghĩa, Bình yêu truyện.


2. “Tam quốc diễn nghĩa”:
Ra đời vào đầu thời Minh.
Gồm 120 hồi.
Tác phẩm kể lại quá trình hình thành, phát triển và diệt vong của ba tập đoàn phong kiến Ngô, Thục, Ngụy.
3. Đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành”:
Hồi 28:
“Chém Sái Dương anh em hòa giải
Hồi Cổ Thành tôi chúa đoàn viên”
II. Đọc- hiểu văn bản:
Tính cách Trương Phi:
a. Khi nghe tin Quan Coâng ñeán:
- “Mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm”
- “Chẳng nói chẳng rằng, lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa”
- “Mày đã bội nghĩa…để tôi giết thằng phụ nghĩa này đã”…
b. Khi thử thách Quan Công:
- “Hai chị bị lừa dối đấy”
- “Múa bát xà mâu hăm hở chạy lại đâm Quan Công”
- “Trương Phi thẳng tay đánh trống”…


=> Tính cách nóng nảy, cương trực, thẳng thắn.

C. Khi nhận ra tấm lòng của Quan Công:
“Trương Phi nghe hết chuyện, rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Vân Trường”
=> Biết phục thiện trước cái đúng.

2. Nhaân vaät Quan Coâng: Ñoä löôïng, töø toán…
3. Ý nghĩa của hồi trống Cổ Thành:
Biểu dương tính của Trương Phi.
Ca ngợi lòng của Quan Công.
Ca ngợi tình nghĩa của ba anh em Lưu, Quan, Trương.
- Hồi trống thách thức, minh oan và
cương trực
trung nghĩa
vườn đào
đoàn tụ.
4. Đặc sắc nghệ thuật:
nhân vật được khắc họa rõ nét.
Đoạn văn giàu , đậm đà không khí chiến trận.
truyện sinh động, sôi nổi.
Lối kể chuyện giản dị, .
Tính cách
kịch tính
hấp dẫn
Ngôn ngữ
III. Tổng kết:
Ñoaïn trích ñaõ laøm soáng laïi khoâng khí theá traän cuûa “Tam quoác” vaø ñeå laïi moät baøi hoïc saâu saéc: keát nghóa anh em, baïn beø… phaûi nhaèm muïc ñích trong saùng, cao caû thì môùi vöõng beàn.

“Ra đi mà gặp bạn hiền
Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời”


Ba
anh
em
Lưu
Quan
Trương
No_avatar

cac thay co cho em hoi 1 chut, Co Thanh hien nay nam o dau cua trung quoc nhi? va ten tieng anh cua no la gi nua? em co ban do bang tieng anh ma khong biet no o dau.

cam on cac thay co rat nhieu

No_avatarf

mình nghỉ rằng đây là tên riêng nên sẽ viết liều ko dấu ! 

No_avatarf

cho mình hỏi trong tam quốc diễn nghĩa này Triệu Tử Long lak con của ai vậy ! tại sao mình gọi lak Khổng Minh - Gia Cát Lượng !

 

 
Gửi ý kiến