Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

SKKN tieng anh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: An Mai Hương
Ngày gửi: 12h:39' 13-10-2009
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
BAO LAM
UPPER SECONDARY SCHOOL
CHUYên Đề về Câu bị động và cC dạng bài tập trắc nghiệm
Phần mở đầu
I. Lý do chọn đề tài.
Năm học 2009-2010 là năm thứ nam thực hiện hình thức thi trắc nghiệm đối với môn tiếng Anh ở các kì thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH của bộ GD & ĐT. Trong chương trình tiếng Anh THPT hệ 3 năm, câu bị động là một phần kiến thức hết sức quan trọng, có trong các kì thi tốt nghiệp và thi ĐH. Muốn làm tốt được các bài tập trắc nghiệm về câu bị động thì học sinh cần phải nắm được các vấn đề liên quan đến câu chủ động, câu bị động trong tiếng Anh, chuyển từ hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài " Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm" làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình.
II. Mục đích.
Khi viết sáng kiến kinh nghiệm này, tôi chỉ mong được góp thêm một vài ý kiến của mình về các vấn đề liên quan đến câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh giúp giáo viên có thể tham khảo thêm trong việc ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.
III. Đối tượng nghiên cứu.
Trong chương trình tiếng Anh THPT hệ 3 năm, câu bị động được đưa vào giảng dạy ở khối 11 và 12. Trong đề tài của mình, tôi chỉ tập trung vào một số vấn đề lý thuyết của câu bị động như cấu trúc, cách sử dụng,cách chuyển từ chủ động sang bị động, một số dạng đặc biệt trong câu bị động. và một số bài tập viết, bài tập trắc nghiệm tương ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu bị động trong Tiếng anh để các em có thể làm tốt các dạng bài tập trắc nghiệm về câu bị động trong Tiếng anh.
IV. Phạm vi nghiên cứu.
Năm học 2009-2010

V. Cơ sở nghiên cứu.
Tôi nghiên cứu đề tài này dựa trên những cơ sở sau:
- Dựa vào thực tế giảng dạy.
- Dựa vào một số tài liệu tham khảo về câu bị động.
- Dựa vào một số ý kiến của đồng nghiệp.
Phần nội dung
Mỗi câu có thể được thể hiện ở thể chủ động hay bị động. Chúng ta dùng câu chủ động khi chủ ngữ trong câu là tác nhân trực tiếp gây ra hành động trong câu. Khi chủ ngữ chịu tác động của hành động trong câu, chúng ta dùng thể bị động. Việc lựa chọn sử dụng câu chủ động hay bị động phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong nhiều trường hợp, chúng ta chỉ sử dụng duy nhất hoặc dạng chủ động hoặc dạng bị động. Do đó học sinh cần phải nắm được một số vấn đề sau:
I. Cách dùng câu bị động.
- Khi không cần thiết phải nhắc đến tác nhân gây hành động( do tình huống đã quá rõ ràng hoặc do không quan trọng).
Eg: The road has been repaired.
-Khi chúng ta không biết hoặc quên người thực hiện hành động.
Eg: The money was stolen.
- Khi chúng ta quan tâm đến bản thân hành động hơn là người thực hiện hành động.
Eg: This book was published in Vietnam.
- Khi chủ ngữ của câu chủ động là chủ ngữ không xác định như : people, they, someone.
Eg: People say that he will win.
? It`s said that he will win.
- Khi người nói không muốn nhắc đến chủ thể gây ra hành động
Eg: Smoking is not allowed here.
II.Cấu trúc.
Về cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh , tôi sẽ chia thành hai loại sau :
Loại 1: Bị động đối với các thì không tiếp diễn.
Dạng này có công thức tổng quát sau:
BE + PAST PARTICIPLE
Loại 2 : Bị động với các thì tiếp diễn.
Dạng này có công thức tổng quát sau:
BE + BEING + PAST PARTICIPLE
Loại 1 áp dụng cho sáu thì bị động không tiếp diễn và loại 2 áp dụng cho sáu thì bị động tiếp diễn. Nhưng trong phần này tôi chỉ giới thiệu những thì học sinh đã học trong chương trình , phục vụ cho thi học kì và thi tốt nghiệpTHPT bao gồm bốn thì bị động không tiếp diễn là: thì hiện tại đơn , thì quá khứ đơn , thì hiện tại hoàn thành ,thì tương lai đơn , bị động với động từ khuyết thiếu và hai thì bị động tiếp diễn là : Hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn.
Loại 1 : Bị động không tiếp diễn.
1)Thì hiện tại đơn:
S + am / is/ are + Past Participle +.
Eg: Active: They raise cows in Ba Vi.
Passive: Cows are raised in Ba Vi.
2)Thì quá khứ đơn:
S + was / were + Past Participle +.
Eg: Active : Jame Watt invented the steam engine in 1784.
Passive : The steam engine was invented by Jame Watt in 1784.
3)Thì hiện tại hoàn thành:
S + have/ has been + Past Participle + .
Eg: Active: They have just finished the project.
Passive: The project has just been finished.
4)Thì tương lai đơn:
S + will be + Past Participle
Eg: Active: They will build a new school for disabled children next month.
Passive: A new school for disabled children will be built next month.
5. Động từ khuyết thiếu.
S + Modal Verb + be + Past Participle.
EX1: Active : You can see him now.
Passive : He can be seen (by you) now.
EX2: Active : He should type his term paper.
Passive : His term paper should be typed.
Loại 2: Bị động tiếp diễn.
1) Thì hiện tại tiếp diễn:
S + am / is / are +being + Past Participle
Eg: Active: Ann is writing a letter.
Passive: A letter is being written by Ann
2) Thì quá khứ tiếp diễn:
S + was / were + being + Past Participle
Eg: Active: She was cleaning the room at 7 a.m yesterday.
Passive: The room was being cleaned at 7 a.m yesterday.
III. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động.
Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động học sinh cần nắm chắc các bước chuyển sau đây:
Xác định tân ngữ trong câu chủ động , chuyển nó thành chủ ngữ trong câu bị động.
- Xác định thì của động từ trong câu chủ động, chia "to be" tương ứng với thì tiếng Anh đó và với chủ ngữ mới của câu bị động.
- Chia động từ chính trong câu chủ động ở dạng past participle trong câu bị động.
- By+ tác nhân gây hành động ( khi muốn nhấn mạnh tác nhân gây hành động)
S + V + O

S + V (participle) + O
Eg: They will finish this work tomorrow.
S V O
This work will be finished (by them) tomorrow.
Trong phần này cần lưu ý học sinh một số vấn đề sau:
- Các trạng từ chỉ cách thức thường được đặt trước động từ phân từ hai trong câu bị động.
Eg: He wrote the book wonderfully.
? The book was wonderfully written.
- By + tác nhân gây hành động đứng sau trạng ngữ chỉ nơi chốn và đứng trước trạng ngữ chỉ thời gian.
Eg1: A passer- by took him home.
? He was taken home by a passer- by.
Eg2: We will receive the gifts on Monday.
? The gifts will be received by us on Monday.
- Câu bị động phủ định và nghi vấn được tạo giống như cách của câu chủ động.
Tuy nhiên không phải bất cứ câu nào cũng có thể chuyển từ chủ động sang bị động hoặc ngược lại. Điều kiện để chuyển một câu chủ động sang câu bị động là câu đó phải có một transitive verb (ngoại động từ).
Câu có intransitive verb (nội động từ ) thì không thể chuyển sang câu bị động. Động từ ngoại động từ là động từ cần một tân ngữ trực tiếp trong khi động từ nội động từ thì không cần một tân ngữ trực tiếp.
1) She is making a cake. ? A cake is being made by her.
Transitive verb
2) They run along the beach every morning.
Intransitive verb
Practice
Vận dụng những kiến thức ở trên , hãy luyện tập bằng cách làm các bài tập sau:
Exercise 1: ChuyÓn nh÷ng c©u sau sang bÞ ®éng:
1.My father waters this flower every morning.
->………………………………………………………….
2. John invited Fiona to his birthday party last night.
->………………………………………………………….
3. No one can move the heavy rock in his garden.
->…………………………………………………………..
4. Her mother is preparing the dinner in the kitchen.
->…………………………………………………………..
5.We should clean our teeth twice a day.
->……………………………………………………………
6. Did Mary buy this beautiful dress?
->……………………………………………………………..
7.Some people will interview the new president on TV.
->………………………………………………………………
8.We can’t finish our work on time.
->……………………………………………………………...
Tuy nhiên , hiện nay theo quyết định của Bộ giáo dục và đào tạo thì môn Ngoại ngữ được thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan trong các bài thi học kỳ cũng như tốt nghiệp THPT hay thi CĐ, ĐH . Do đó, muốn làm tốt được các bài tập trắc nghiệm về câu bị động thì học sinh phải nắm chắc cấu trúc câu bị động , làm được các bài tập viết về chuyển sang câu bị động thì sẽ dễ dàng làm được các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập dưới hình thức trắc nghiệm , sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức và làm bài tập trắc nghiệm về câu bị động tốt hơn.
Exercise 2: Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành những câu sau:
1. My wedding ring .... of yellow and white gold.
a. is made b. is making c. made d. maked
2. If your brother ......., he would come.
a. invited b. were invited c. were inviting d. invite
3. Mr. Wilson is ..... as Wilie to his friend.
a. knowed b. knew c. known d. is known
4. References ..... in the examination room.
a. not are used c. didn`t used
b. is not used d. are not used
5. Laura ...... in Boston.
a. are born b. were born c. was born d. born
Exercise 3: Chọn câu có cùng nghĩa với câu đã cho bằng cách chọn a, b, c hoặc d.
1.Somebody cleans that room everyday.
a. The room every day is cleaned.
b. The room is everyday cleaned.
c. The room is cleaned every day.
d. The room is cleaned by somebody everyday.
2. They cancelled all flights because of fog.
a. All flights because of fog were cancelled.
b. All flights were cancelled because of fog.
c. All flights were cancelled by them because of fog.
d. All flights were because of fog cancelled.
3.They are building a new highway around the city.
a. A new highway is being built around the city.
b. A new highway is being built around the city by them.
c. A new highway around the city is being built.
d. Around the city a new highway is being built.
Các dạng đặc biệt của câu bị động.
Việc chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động hoàn toàn tuỳ thuộc vào cấu trúc câu do đó cách tốt nhất để nắm vững cách chuyển đổi là xem xet nó dưới cấp độ các mẫu câu đã biết.
1. Mẫu câu : S + V + O ( C, A )
Trong mẫu câu này tân ngữ có thể là một danh từ, cụm từ hoặc đại từ.
Hãy xét một số ví dụ sau:
S + V + O
Eg: Active: Her mother is cleaning the kitchen.
Passive: The kitchen is being cleaned by her mother.
S + V + O + C
Eg: They called him Mr. Angry.
?He was called Mr. Angry.
S + V + O + A
Eg: He put the table in the corner.
? The table was put in the corner.
2. Mẫu câu : S + V + O + O
Đối với câu có hai tân ngữ, chúng ta có thểdùng một trong hai tân ngữ chuyển thành chủ ngữ trong câu bị động. Tuy nhiên, tân ngữ chỉ người thường hay được sử dụng nhiều hơn.
Eg: We gave him a nice present on his birthday.
Oi Od
- Cách chuyển thứ nhất: He was given a nice present on his birthday.
- Cách chuyển thứ hai : Cần thêm một giới từ.
A nice present was given to him on his birthday.
Có hai giới từ có thể được dùng trong trường hợp này là : to, for.
Một số động từ dùng với `to`: give, bring, send, show, write, post, pass.
Một số động từ dùng với `for` : buy, make, cook, keep, find, get, save, order .....
Eg1 : She didn`t show me this special camera.
? This camera wasn`t shown to me.
Eg 2: She is making him a cup of tea.
? A cup of tea is being made for him.
3. Câu bị động với các động từ tường thuật.
Các động từ tường thuật thường được dùng để tường thuật lại các câu nói, ý nghĩ, câu hỏi , yêu cầu, lời xin lỗi ... Một số động từ tường thuật thường gặp là : say, think, know, believe, ask, tell, promise..
Có hai cấu trúc liên quan đến động từ tường thuật:
a, Mẫu câu :
Active: S + V + Oi + that clause.
Passive : S (Oi) + be past participle + that clause.
Eg: He told me that you had a new bike.
? I was told that you had a new bike.
b, Mẫu câu S + V + that + clause.
Mẫu câu này có hai cách chuyển sang dạng bị động:
Cách 1 : dùng chủ ngữ giả "it"
Eg: People think that I am the best student in my class.
? It is thought that I am the best student in my class.
Cách 2 : dùng chủ ngữ của mệnh đề that và sử dụng dạng nguyên mẫu của động từ. ở ví dụ trên , có cách chuyển thứ hai là:
Eg: I am thought to be the best student in my class.
ở cách chuyển thứ hai , có thể dùng 3 dạng nguyên mẫu của động từ:
1) To- inf: khi hành động xảy ra ở mệnh đề that diễn ra cùng thì hoặc diễn ra sau hành động ở mệnh đề tường thuật.
2) nguyên mẫu tiếp diễn: to be ving, khi hành động ở mệnh đề that ở thì tiếp diễn , còn hành động ở mệnh đề tường thuật ở thì đơn giản, cùng bậc.
3)nguyªn mÉu hoµn thµnh: to have done, khi hµnh ®éng ë mÖnh ®Ò that x¶y ra tr­íc hµnh ®éng ë mÖnh ®Ò t­êng thuËt.
Eg1: People say that he is a rich man.
 He is said to be a rich man.
Eg2: They think that she is living there.
 She is thought to be living there.
Eg3: They said that Tom had left home before the weekend.
Tom was said to have left home before the weekend.
4. Câu mệnh lệnh.
Khi chuyển câu mệnh lệnh sang câu bị động ta sử dụng cấu trúc sau:
Active: V + O + Adjunct
Passive: Let + O + be past participle + Adjunct.
Eg: Take off your hat!
? Let your hat be taken off!
Ngoài cách trên, còn một cách khác để chuyển câu mệnh lệnh sang câu bị động nhưng ít dùng hơn. Đó là:
S + am/ is/ are + to be + past participle
Hoặc S + should be + past participle

Eg: Active: Look after the children please!
Passive: The children should be looked after!
Hoặc : The children are to be looked after!
5. WH- question.
Đối với những câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta có thể chia làm hai loại:
Loại 1: Từ để hỏi có chức năng là tân ngữ trong câu chủ động. Với dạng câu hỏi này việc chuyển sang câu bị động rất đơn giản vì từ để hỏi đó sẽ có chức năng là chủ ngữ trong câu bị động.
Eg: Active: How many languages do they speak in Canada?
Passive: How many languages are spoken in Canada?
Loại 2: Từ để hỏi có chức năng là chủ ngữ trong câu chủ động khi chuyển sang câu bị động, nó sẽ có vai trò là tân ngữ trong câu. Khi đó, ta sẽ có hai cách chuyển. Hoặc chuyển By lên đầu câu( từ để hỏi sẽ ở dạng tân ngữ) hoặc để By ở cuối câu.
Eg: Who wrote this novel ?
? Who was this novel written by?
Hoặc: ? By whom was this novel written?
6. Cấu trúc : S + V + O + Ving
Có hai trường hợp xảy ra:
Tân ngữ của Ving cùng chỉ một đối tượng với chủ ngữ của câu:
Eg: He kept me waiting.
-> I was kept waiting ( by him).
Tân ngữ của Ving không chỉ một đối tượng với chủ ngữ của câu:
Eg : He hates people looking at him.
He hates being looked at ( by people).
7. Cấu trúc : S + V + O ( to) + V
a. S + V + O + to + V
- Khi tân ngữ không cùng đối tượng với chủ ngữ.
Eg : We asked him to do it.
-> He was asked to do it.
- Khi tân ngữ cùng đối tượng với chủ ngữ.
Eg : She would love someone to take her out to dinner.
-> She would love to be taken out to dinner.
b. S + V + O + V( without to)
Khi chuyển sang câu bị động chúng ta dùng To-infinitive trừ động từ "let".
Eg : We heard him sing this song.
-> He was heard to sing this song.
Nhưng : They let us go home.
-> We were let go home.
Hoặc : We were allowed to go home.
8. Cấu trúc:
Have / get something done. ( dạng nhờ bảo ).
a. Với have.
Active :
S + have + Object( person) + bare infinitive + Object.
Passive :
S + have + Object ( thing) + Past Participle (+ by + Object( person))
Eg : I has him repair my bicycle yesterday.
-> I had my bicycle repaired yesterday.
b, Với get.
Active: S + get + O (person) + to infinitive + O ( thing)
Passive : S + get + O (thing) + Past participle (+by + O(person))
Eg: I get her to make some coffee.
-> I get some coffee made.
PRACTICE.
Dựa vào những kiến thức ở trên yêu cầu học sinh làm các bài tập sau đây:
Exercise I : Chuyển những câu sau sang bị động:
1. Do they teach English here?
->....................
2. Did the teacher give some exercises?
->...................
3. When will you do the work?
->...................
4. What books are people reading this year?
->....................
5. People saw him steal your car.
->....................
Exercise I1. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành những câu sau:
1. The old lady was ....exhausted after the long walk.
a. very b. aboslutely c. pretty d. fairly.
2. The old man is said......all his money to an old people`s home when he died.
a. to leave b. to leaving c. have left d. to have left.
3. Nobody was injured in the accident , ....?
a. was there b. was he c. were they d. weren`t they.
4. Renoir`s paintings .. masterpieces all over the world.
a. had considered c. are considering
b. are considered d. consider.
5. He was advised....singing lessons.
a. take b. taken c. taking d. to take.
Phần kết luận
Trong quá trình giảng dạy, tôi đã giới thiệu cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về câu bị động trong tiếng Anh. Đối với từng đối tượng học sinh khác nhau, thì yêu cầu về kiến thức cũng khác nhau. Đối với những đối tượng học sinh yếu, hoặc chỉ phục vụ thi học kỳ hoặc thi tốt nghiệp THPT thì tôi chỉ giới thiệu những phần cơ bản như cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, câu bị động ở một số thì tiếng Anh học trong chương trình, và với các động từ khuyết thiếu, WH- question. Còn đối với đối tượng học sinh khá, giỏi, học sinh thi CD,. thì tôi đã giới thiệu thêm phần một số dạng đặc biệt trong câu bị động.
Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh phần lớn đều nắm được các kiến thức cơ bản và áp dụng làm được các dạng bài tập trắc nghiệm phục vụ cho kì thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, đối với đối tượng học sinh yếu, thì các em vẫn còn gặp một số khó khăn vì đây là phần kiến thức liên quan chặt chẽ với các phần kiến thức khác đặc biệt là các thì tiếng Anh.Vì vậy, khi dạy phần kiến thức này, tôi đã yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức đã học trong phần các thì tiếng Anh và các kiến thức có liên quan khác.
Là một giáo viên giảng dạy chưa lâu, kinh nghiệm chưa nhiều nên tôi biết vấn đề mình đưa ra còn nhiều hạn chế. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự tham gia xây dựng của các thầy cô, đồng nghiệp để vấn đề tôi đưa ra được hoàn thiện hơn, có hiệu quả hơn trong quá trình giảng dạy.
THANK YOU FOR YOUR LISTENING!
No_avatar
Kinh thua co giao PHAM THI MAI HUONG! Theo y kien cua ca nhan toi thi day la mot bai giang day them cho hs thi phu hop hon la mot SKKN. Toi chang thay SK o cho nao ca ma do hoan toan la nhung kien thuc rat co ban cua Grammar of Passive Voice! Ai chang day nhu the? Trong SKKN cua co giao co mot so buoc chua hop ly, co giao chua hieu duoc PHM VI NGHIEN CUU CUA DE TAI la gi? DOI TUONG NGHIEN CUU la ai?........ 
 
Gửi ý kiến