Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Lợn cưới, áo mới

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Minh Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:23' 28-10-2009
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 1291
Số lượt thích: 0 người
1
2
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
CÙNG
CÁC EM HỌC SINH
3
SỞ GD-ĐT LONG AN
TRƯỜNG PT C.2-3 ĐÔNG THẠNH
TỔ:NGỮ VĂN
Bài dạy: TREO BIỂN
LỢN CƯỚI ,ÁO MỚI
Lớp dạy:6 Tiết:
Người thực hiện: NGÔ THỊ THU NGỌC.
4
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1.Em hãy kể diễn cảm truyện
"Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng".

2.Bài học ý nghĩa mà em
rút ra từ truyện
Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng
là gì?
5
BÀI 12:
Tiết 51:
Văn bản 1:
TREO BIỂN
(Truyện cười)
6
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
Một em đọc văn bản "Treo biển" - SGK-124
a.Truyện cười:
b.Từ khó:
SGK
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
BÀI 12:
(Truyện cười)
1.Đọc:
2.Tìm hiểu chú thích:
Hỏi:Em hãy cho biết thế nào là truyện cười?
?tạo ra tiếng cười mua vui
?phê phán những thói hư,tật xấu trong xã hội.
-là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống
(1)Cá ươn:cá không còn tươi,đã có mùi hôi.
(2)Bắt bẻ:vặn hỏi,gây khó khăn cho người bị hỏi.
Hỏi: -Thế nào là"cá ươn"?
Hỏi:-"Bắt bẻ"có nghĩa là gì?
7
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
BÀI 12:
(Truyện cười)
Hỏi:Nội dung tấm biển đề treo ở cửa hàng "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" có mấy yếu tố?
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁ TƯƠI
Để quảng cáo
Để thông báo
Hỏi:Theo em ông chủ hàng cá treo tấm biển này để làm gì?
Nội dung tấm biển là gì?
Một em đọc câu 1-Sgk.tr125
8
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
(Truyện cười)
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁ TƯƠI
thông báo địa điểm của cửa hàng.
thông báo hoạt động ở cửa hàng là bán .
thông báo mặt hàng được bán ở đây là cá
thông báo về đặc điểm của cá
Hỏi:Theo em,vai trò của từng yếu tố ở đây là gì?
9
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
Hỏi:Có mấy người "góp ý" về cái biển đề ở hàng bán cá?
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Hỏi:Người thứ nhất góp ý về điều gì?
Một em đọc câu 2-Sgk.tr125
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ "TƯƠI"
Hỏi:Ông chủ cửa hàng nghe vậy thì làm gì với tấm biển?
Ở ĐÂY CÓ BÁN
CÁ TƯƠI
Ở ĐÂY CÓ BÁN

Em có nhận xét gì về ý kiến của người khách này?
Ý kiến này không hợp lý.
10
CÓ BÁN

BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ "TƯƠI"
Ở ĐÂY CÓ BÁN

Hỏi:Ông chủ cửa hàng nghe nói vậy thì lại làm gì?
-Người thứ hai:góp ýnên bỏ bớt chữ "Ở ĐÂY"
Hỏi:Người thứ hai góp ý về điều gì?
Em nhận thấy ý kiến của người khách thứ hai này như thế nào?
Ý kiến này chưa hoàn toàn hợp lý.
11
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Hỏi:Người thứ ba góp ý về điều gì?
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ "TƯƠI"
Hỏi:Ông chủ cửa hàng nghe nói vậy thì cũng đã làm gì?
-Người thứ hai:góp ýnên bỏ bớt chữ "Ở ĐÂY"
-Người thứ ba:góp ýnên bỏ bớt chữ "CÓ BÁN"
CÓ BÁN


Ý kiến này cũng chưa hợp lý.
Em có nhận xét gì về ý kiến của người khách thứ ba vừa nêu?
12
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Hỏi:Người thứ tư góp ý gì?
-Người thứ nhất:góp ý nên bỏ bớt chữ "TƯƠI"
Hỏi:Ông chủ cửa hàng lại làm gì khi nghe nói vậy?
-Người thứ hai:góp y nên bỏ bớt chữ "Ở ĐÂY"
-Người thứ ba:góp ý nên bỏ bớt chữ"CÓ BÁN"
-Người thứ tư:góp ý nên bỏ cả chữ "CÁ"

Ý kiến này gần như vô lý
Em có nhận xét thế nào về ý kiến của người khách thứ tư?
13
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
Đọc truyện này,chúng ta cừơi ai?
Chúng ta cười ông chủ hàng cá
Một em đọc câu hỏi 3 - Sgk.125
14
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
Tại vì ông chủ hàng cá không có ý kiến của riêng mình.
Theo em,tại sao ta lại cười ông chủ hàng cá?
Chi tiết nào cho ta biết ông chủ hàng cá không có chủ kiến?
Khi có người góp ý thì ông ta liền làm theo mà không cần suy nghĩ
15
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
Khi có người góp ý thì ông ta liền làm theo mà không cần suy nghĩ
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.
16
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.
Theo em,khi nào cái đáng cười bộc lộ rõ nhất?Vì sao?
Cái đáng cười bộc lộ rõ nhất là khi ông chủ cất luôn cái biển.
Bởi vì đấy là thời điểm cho ta thấy ông chủ hàng cá là người hoàn toàn không hiểu những điều trên biển có ý nghĩa gì và treo biển là để làm gì.
17
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.
Ông chủ hàng cá là người hoàn toàn không hiểu những điều trên biển có ý nghĩa gì và treo biển là để làm gì ? cuối cùng ông ta cất luôn tấm biển.
Nếu được nhờ,em sẽ làm lại một tấm biển ra sao? Và em sẽ làm gì trước lời"góp ý"của bốn người khách?
18
BÁN CÁ TƯƠI
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.
19
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Nội dung tấm biển "Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI" gồm có bốn yếu tố.
2. Có bốn vị khách "góp ý" về tấm biển.
Và cuối cùng ông chủ cửa hàng đã cất luôn tấm biển
3.Những chi tiết làm cười là khi có người góp ý thì ông chủ hàng cá liền làm theo mà không cần suy nghĩ.
Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện
Truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ,phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc,không suy xét khi nghe những ý kiến khác.
Bài học mà em rút ra cho bản thân mình là gì?
4.Bài học:Được người khác góp ý,không nên vội vàng hành động theo ngay khi chưa suy xét kĩ.
- Làm việc gì cũng phải có ý thức,có chủ kiến,biết tiếp thu có chọn lọc ý kiến của người khác.
20
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản TREO BIỂN
(Truyện cười)
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
III.Ghi nhớ:
Một em đọc ghi nhớ - Sgk.tr125
Mượn câu chuyện nhà hàng bán cá nghe ai "góp ý" về cái tên biển cũng làm theo,truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ,có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc,không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác.
IV.Luyện tập:
Một em đọc câu hỏi trong phần luyện tập -Sgk.tr125.
Qua truyện này,có thể rút ra bài học gì về cách dùng từ?
21
Em hãy nhắc lại định nghĩa truyện cười.
Nhắc lại bài nội dung chính của bài.
Ý nghĩa của tuyện Treo biển là gì?
22
VỀ NHÀ:
-Học bài "TREO BIỂN"
-Đọc bài đọc thêm:
"ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG"
23
Văn bản 2:
LỢN CƯỚI , ÁO MỚI
(Tuyện cười)
24
Một em đọc câu hỏi 1. trong phần ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. - Sgk.tr127
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
1.Đọc:
2.Tìm hiểu chú thích:
Một em đọc văn bản - SGK.tr126
Thế nào là tất tưởi ?
Tất tưởi :đi với dáng bộ hớt hải,vội vã.
Sgk
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
Hỏi: Em hiểu thế nào về tính khoe của?
1.Khoe của :Phô trương,khoe khoang của cải của bản thân.
Hỏi:Anh đi tìm lợn khoe của trong tình huống như thế nào?
Anh ta khoe của khi anh ta đi tìm con lợn bị mất.
Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
Anh ta đã khoe của bằng cách nào?
25
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1.Khoe của :Phô trương,khoe khoang của cải của bản thân
Anh ta khoe của khi anh ta đi tìm con lợn bị mất
Hỏi:Lẽ ra,anh ta phải hỏi người khác như thế nào?
Lẽ ra,anh ta phải hỏi người khác như thế này:
Bác có thấy con lợn của tôi chạy qua đây không?
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Theo em từ nào trong câu hỏi trên là không cần thiết?Vì sao?
26
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
Bác có thấy con lợn của tôi chạy qua đây không?
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
Một em đọc câu hỏi 2. - Sgk.tr127
Anh có áo mới thích khoe của đến mức nào?
Anh ta vừa may được cái áo mới,liền đem ra đứng hóng ở cửa,từ sáng tới chiều,đợi có ai đi qua người ta khen.
Anh thích khoe áo đã có cử chỉ thế nào khi nghe anh tìm lợn cưới hỏi thăm?
Anh ta liền giơ ngay vạt áo ra.
27
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
Theo em,điệu bộ như vậy có phù hợp không?Vì sao?
Điệu bộ như vậy là hoàn toàn không phù hợp.Người ta hỏi về con lợn,hướng con lợn chạy chớ không hỏi về chiếc áo.
Anh ta đã trả lời câu hỏi của người tìm lợn thế nào?
Từ lúc tôi mặc cái áo mới này,tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
Theo em,câu trả lời như vậy có gì thừa không?
Tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
Đáng lẽ phải trả lời như thế nào?
28
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
Đọc truyện Lợn cưới,áo mới ta cười ai?Vì sao lại cười?
Theo em,ý nghĩa của câu chuyện là gì?
III.Ghi Nhớ:
29
I.Đọc - Tìm hiểu chú thích:
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
BÀI 12:
Tiết 51: Văn bản LỢN CƯỚI ÁO MỚI
(Truyện cười)
III.Ghi Nhớ:
Sgk-tr.128
Truyện Lợn cưới,áo mới chế giễu,phê phán những người có tính hay khoe của,một tính xấu khá phổ biến trong xã hội.
30
Em hãy nêu y nghĩa của tuyện Lợn cưới,áo mới.
Nhắc lại bài nội dung chính của bài.
31
VỀ NHÀ:
-Học bài "Treo biển"
"Lợn cưới , áo mới"
-Chuẩn bị bài: "Ôn tập truyện dân gian"
32
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG
CÁC EM HỌC SINH
33
 
Gửi ý kiến