Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thanh Quyền
Ngày gửi: 15h:02' 30-10-2009
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 694
Số lượt thích: 0 người
03:56:10


10/31/2009 3:56:09 AM
CHƯƠNG V
ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN
BÀI 8 :
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á
03:56:10
MỤC ĐÍCH
1. Qua bài giúp học sinh nhận thức rõ một số nội dung cơ bản:
- Sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông nam Á (từ cổ đại đến thế kỉ XIX).
- Những nét văn hoá truyền thống đặc sắc của cư dân Đông nam Á...
2. Giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc Đông nam Á ...
3. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, liên hệ thực tế và đọc bản đồ lịch sử...
10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
** Kiểm tra bài cũ:
1. Hãy trình bày các chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó?
2. Người Ấn Độ đã truyền bá sang Đông Nam Á những yếu tố văn hoá nào?

10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
1 Thiên nhiên và con người.
Hãy xem các bản đồ và trả lời các câu hỏi sau:
10/31/2009 3:56:09 AM
I. Sự ra đời của các vương quốc cổ Đông Nam Á
03:56:10
ĐÔNG NAM Á TRONG BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
LƯỢG ĐỒ KHU VƯC ĐÔNG NAM Á
03:56:10
? Hãy nêu khái quát vài nét về địa lí Đông nam Á?
? Điều kiện tự nhiên ở đây có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự sống của con người?
TRUNG QUỐC
10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
- Đông nam Á là một khu vực khá rộng lớn, có nhiều đồng bằng mầu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa...
thuận lợi cho những bước đi đầu tiên của con người.
- Là một trong những cái nôi xuất hiện loài người...
? Bằng chứng nào đã khẳng định điều này?
10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
2. Sự xuất hiện các vương quốc cổ Đông nam Á.
- Sau khi xuất hiện con người, ơ Đông nam Á có sự phát triển tuần tự từ thời đồ Đá cũ > Đá mới...
? Bắt đầu từ khi nào người Đông nam Á biết sử dụng công cụ lao động bằng kim khí?
- Đầu thiên niên kỉ II TCN, bắt đầu sử dụng công cụ lao động bằng kim khí (đồng, sắt...).
? Ở Việt Nam, việc sử dụng công cụ lao động bằng kim khí bắt đầu từ khi nào?
? Những công cụ kim khí tiêu biểu nhất còn để lại tới ngày nay ở nước ta là gì?


10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
? Việc sử dụng đồ kim khí có tác động như thế nào đối với sự phát triển của con người ở đây?
đứng trước "ngưỡng cửa" xã hội có giai cấp và nhà nước.
- Từ đầu CN đến thế kỉ VII, các quốc gia cổ đã xuất hiện...
? Hãy theo dõi lược đồ và cho biết tên các quốc gia Đông nam Á cổ và vị trí của các nước đó ngày nay?

10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
LƯỢC ĐỒ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
CỔ VÀ PHONG KIẾN
10/31/2009 3:56:09 AM
ÂU LẠC
CHAM-PA
PHÙ NAM
KA-LIN-GA
MA-LAY-U
KÊ-ĐA
PÊ - GU
HA-RY-PUN-GIAY-A
TU-MA-SIC
03:56:10
- Cơ sở hình thành:
? Các quốc gia cổ Đông nam Á được hình thành trên cơ sở nào?
+ Sự phát triển kinh tế (Nông nghiệp );
+ Ảnh hưởng văn hoá nước ngoài (Ấn Độ, Trung Quốc...);
+ Ảnh hưởng văn hoá giữa các dân tộc trong khu vực...
? Em hãy lấy một số ví dụ về sự ảnh hưởng văn hoá nước ngoài đến khu vực Đông nam Á?
10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
II. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông nam Á
? Các quốc gia phong kiến Đông nam Á được hình thành khi nào?
- Từ thế kỉ VII - X, nhiều quốc gia phong kiến Đông nam Á đã được hình thành...
? Hãy theo dõi lược đồ và kể tên các quốc gia Đông nam Á phong kiến và vị trí của các nước đó ngày nay?
10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á
CỔ VÀ PHONG KIẾN
10/31/2009 3:56:09 AM

CHAM - PA
PA-GAN
ĐẠI VIỆT
SU-KHÔ-THAY
& A-UT-THAY-A
ĂNG-CO
SRI-VI-GIAY-A
MÔ-GIÔ-PA-HIT
LAN XANG
03:56:10
- Cơ sở hình thành:
? Các quốc gia phong kiến Đông nam Á được hình thành trên cơ sở nào?
+ Thống nhất dần các quốc gia nhỏ...với nòng cốt là một tộc người đa số;
+ Nền kinh tế - văn hoá riêng;
+ Ảnh hưởng văn hoá nước ngoài (Ấn Độ, Trung Quốc,...).
- Từ thế kỉ X - XIII, Quan hệ sản xuất Phong kiến được xác lập và bước đầu phát triển:

10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
? Hãy nêu khái quát về sự phát triển bước đầu của QHSX PK ở một số quốc gia Đông nam Á ?
+ Mi - an - ma:
- Từ thế kỉ IX, người Miến lập nên vương quốc Pa - gan
- 1057, Pa-gan xâm lược các tiểu quốc khác, mở đầu thời kì thống nhất và phát triển của Mi-an- ma.
+ In - đô - nê - xi - a:
Năm 907, Ma - ta - ram (Ka-lin-ga) phát triển mạnh, chinh phục Gia - va và Xu - ma -tơ - ra, mở ra thời kì phát triển huy hoàng dưới triều Mô - giô - pa - hit...

10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
? Hãy nêu khái quát về sự phát triển bước đầu của QHSX PK ở một số quốc gia Đông nam Á ?
+Thi Lan:
- Từ d?u thế kỉ XIV, người Thi l?p nn cc ti?u qu?c Thi ? d?ng b?ng sơng M Nam.
+ Gi?a TK XIV, vuong qu?c Lan Xang ra d?i ? Lo

=> Cc nu?c DNA d xy d?ng cho mình m?t n?n van hố ring mang d?m b?n s?c van hố dn t?c
10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
** Tóm tắt bài học:
? Em hãy nêu tóm tắt những nội dung cơ bản của bài học này?
Trong bài học này chúng ta đã tìm hiểu các nội dung cơ bản sau:
10/31/2009 3:56:09 AM
03:56:10
Các mục bài
Nội dung cơ bản
1. Thiên nhiên và con người.
Điều kiện tự nhiên và tác động đến sự xuất hiện con người...

2. Sự xuất hiện các vương quốc cổ
Quá trình ra đời và cơ sở ra đời các quốc gia cổ đại...

3. Sự hình thành và bước đầu phát triển của các quốc gia phong kiến Đông nam Á
Thời gian ra đời...
Cở sở ra đời..
- Sự phát triển bước đầu QHSX PK ở một số quốc gia tiêu biểu...
TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC.
03:56:10
TÊN QUỐC GIA
QUỐC KÌ
THỦ ĐÔ
BRUNÂY
CAMPUCHIA
MALAIXIA
LÀO
INĐÔNỄIA
PHILIPPIN
THÁI LAN
VIỆT NAM
MI AN MA
XINGAPO
03:56:10
** Củng cố, dặn dò:
- Qua bài này các em cần nắm vững các nội dung sau:
+ Điều kiện tự nhiên và sự hình thành các quốc gia Đông nam Á .
+ Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến Đông nam Á .
+ Ghi nhớ tên và vị trí ngày nay của các quốc gia cổ và Phong kiến Đông nam Á.
- Bài tập:
* Vẽ lược đồ Đông nam Á cổ đại và phong kiến.
* Tìm hiểu thêm những nét văn hoá đặc sắc mà người Đông nam Á đã tiếp thu của nước ngoài.

10/31/2009 3:56:09 AM
 
Gửi ý kiến