Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Kim Tần
Ngày gửi: 21h:26' 30-10-2009
Dung lượng: 271.0 KB
Số lượt tải: 588
Số lượt thích: 0 người


Kiểm tra bài cũ


a) Giờ ra chơi Minh ……….. với Nam.
b) Tổ trực nhật đang………lớp.
c) Chúng em …... cô giáo giảng bài.
thầm thì
quét
nghe
Điền từ chỉ hoạt động còn thiếu vào chỗ chấm trong các câu sau:
nói với Nam.
dọn vệ sinh lớp.
Luyện từ và câu:
-Từ chỉ hoạt động, trạng thái.
- Dấu phẩy.


* Tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái.
Bài 1
Tìm các từ chỉ hoạt động của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau:

a) Con trâu ăn cỏ.
b) Đàn bò uống nước dưới sông.
Con trâu
ăn cỏ
Đàn bò
uống nước dưới sông
*Thế nào là từ chỉ hoạt động ?


*Từ chỉ hoạt động là từ nêu lên hoạt động của người, loài vật và sự vật.
Cái trống lặng im
Nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
Nó mừng vui quá!
*Tìm từ chỉ trạng thái của loài vật và sự vật trong khổ thơ sau:
lặng im
mừng vui
* Thế nào là từ chỉ trạng thái ?

* Từ chỉ trạng thái là từ nêu lên trạng thái của người, loài vật và sự vật.
Bài 2
Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:
(giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn )
Con mèo, con mèo
……….theo con chuột
……….vuốt,…….nanh
Con chuột……..quanh
Luồn hang………hốc.
Đồng dao
Đuổi
Giơ
nhe
chạy
luồn
*Th? no l t? ch? ho?t d?ng, tr?ng thi ?

*T? ch? ho?t d?ng, tr?ng thi l t? nu ln ho?t d?ng, tr?ng thi c?a ngu?i, lồi v?t v s? v?t.

Luyện dùng dấu phẩy
Bài 3
* Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau:
a) Lớp em học tập tốt lao động tốt.
b) Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.
c) Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo.
,
,
,
,
* Khi đọc đến dấu phẩy em lưu ý điều gì ?

* Khi đọc đến dấu phẩy em phải nghỉ hơi.
* Dấu phẩy có nhiệm vụ gì trong câu ?

* Dấu phẩy có nhiệm vụ ngăn cách các từ cùng chỉ hoạt động, trạng thái hoặc cùng chỉ người trong câu.

Trò chơi “chạyTiếp sức”Yu c?u: Ghp cc t? ch? ho?t d?ng ? c?t A v?i cc t? ch? ngu?i, ch? s? v?t ? c?t B sao cho ph h?p.

Cch choi: M?i d?i c? ra 4 b?n, m?i b?n s? c?m m?t t? ch? ngu?i ho?c s? v?t ? c?t B ch?y ghp v?i c?t A cho ph h?p. D?i no ghp dng,hồn thnh tru?c d?i dĩ s? th?ng.


Cột A
Chào
khuyên
Đọc
Viết
Cột B
Sách
Bảng
Cô giáo
Học sinh
bảng
sách
học sinh
cô giáo
Đáp án
*Thế nào là từ chỉ hoạt động, trạng thái ?

*Từ chỉ hoạt động, trạng thái là từ nêu lên hoạt động, trạng thái của người, loài vật và sự vật.
* Dấu phẩy có nhiệm vụ gì trong câu ?

* Dấu phẩy có nhiệm vụ ngăn cách các từ cùng chỉ hoạt động, trạng thái hay cùng chỉ người trong câu.
* Khi đọc đến dấu phẩy em lưu ý điều gì ?

* Khi đọc đến dấu phẩy em phải nghỉ hơi.
Nhưng mà ngộ nhất
Là lúc nó vui:
Chẳng hề nhếch mép
Nó cười bằng đuôi
vui
nhếch mép
cười
Thi tìm từ
Con mèo
Con mèo, con mẻo í à con meo
Ai dạy mày trèo mày chẳng í à dạy tao. Mày trèo cho lẹ í à cho cao
Rồi ra có lúc bổ nhào cho coi.
Có tài mà cậy í à chữ tài
Chữ tài liền với chữ tai là tai một vần. Mèo, mèo ơi ! …Meo !
Mèo, mèo ơi !... Meo !

 
Gửi ý kiến