Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 28. Sự sôi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Quốc Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:56' 13-05-2008
Dung lượng: 972.5 KB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 0 người
GIáO áN ĐIệN Tử
Môn:Vật Lý 6
NGƯỜI THỰC HIỆN
Giáo viên: Đoàn Quốc Việt
Trường THCS Nhân Hòa
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG
TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA
Tiết 29: sự sôi (tiếp)
Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo)
II. Nhiệt độ sôi:
C1: Ở nhiệt độ nào bắt đầu xuất hiện các bọt khí ở đáy bình?
Ở 47oC thì xuất hiện các bọt khí ở đáy bình.
C2: Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?
Ở 60oC thì các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước.
C3: Ở nhiệt độ nào xãy hiện tượng các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?
1. Trả lời câu hỏi:
Ở 100oC thì thì các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều.
2. Rút ra kết luận:
Bảng 29.1 ghi nhiệt độ sôi của một số chất
Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo)
II. Nhiệt độ sôi:
C3: Ở nhiệt độ nào xãy hiện tượng các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?
1. Trả lời câu hỏi:
C4: Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?
Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi
C5: Trong cuộc tranh luận của Bình và An, ai đúng, ai sai?
Trong cuộc tranh luận của Bình và An thì Bình đã đúng, An thì sai.
Ở 100oC thì thì các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều.
2. Rút ra kết luận:
Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo)
II. Nhiệt độ sôi:
C3: Ở nhiệt độ nào xãy hiện tượng các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?
1. Trả lời câu hỏi:
C6: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống:
100oC,
thay đổi
không thay đổi
nhiệt độ sôi
bọt khí
mặt thoáng
a. Nước sôi ở nhiệt độ này gọi là của nước.
100oC
nhiệt độ sôi
b. Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của nước
không thay đổi
c. Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi vào các , vừa bay hơi trên
.
bọt khí
mặt thoáng
Ở 100oC thì thì các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều.
2. Rút ra kết luận:
Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo)
II. Nhiệt độ sôi:
C3: Ở nhiệt độ nào xãy hiện tượng các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?
1. Trả lời câu hỏi:
Vậy:
Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi
Trong suốt thời gian sôi. Nhiệi độ của chất lỏng không đổi.
Ở 100oC thì thì các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều.
2. Rút ra kết luận:
Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo)
II. Nhiệt độ sôi:
1. Trả lời câu hỏi:
III. Vận dụng:
C7: Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm mốc đo nhiệt độ?
Vì trên trái đất nước chiếm tỉ lệ nhiều nhất 70%
Vậy:
Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi
Trong suốt thời gian sôi. Nhiệi độ của chất lỏng không đổi.
Ở 100oC thì thì các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều.
2. Rút ra kết luận:
Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo)
II. Nhiệt độ sôi:
1. Trả lời câu hỏi:
C8: Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi người ta dùng nhiệt kế thuỷ ngân mà không dùng nhiệt kế rượu?
Vì nhiệt độ sôi của rượu nhỏ hơn nhiệt độ sôi của nước, nếu dùng nhiệt kế rượu thgì không đo được vì rượu sẽ bay hơi. Trong khi đó nhiệt độ sôi của thủy ngân lại cao hơn nhiệt độ sôi của nước.
III. Vận dụng:
Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi
Trong suốt thời gian sôi. Nhiệi độ của chất lỏng không đổi.
2. Rút ra kết luận:
Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo)
II. Nhiệt độ sôi:
1. Trả lời câu hỏi:
C9: Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng vpới quá trình nào?
AB là quá trình đang đun nước
BC là quá trình nước đang sôi
III. Vận dụng:
Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi
Trong suốt thời gian sôi. Nhiệi độ của chất lỏng không đổi.
2. Rút ra kết luận:
Tiết 29: Sự sôi (tiếp theo)
II. Nhiệt độ sôi:
1. Trả lời câu hỏi:
Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh.
No_avatar
dai het roiNgậm tiền
 
Gửi ý kiến