Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mau don xin nghi phep moi nhat cua Bo Giao Duc - Dao Tao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:51' 09-11-2009
Dung lượng: 9.5 KB
Số lượt tải: 1017
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD – ĐT An Phú
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG
Số : .......... / GP (Kí hiệu trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phước Hưng, ngày ...... tháng ...... năm 20 ......


ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gởi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo An Phú
Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở Phước Hưng

Tôi tên: ...
Chức vụ: ...
Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Phước Hưng
Kính đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo An Phú và Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở Phước Hưng giải quyết cho tôi được nghỉ phép ... ngày.
Kể từ ngày ... / ... / 20 ... đến ngày ... / ... / 20 ...
Lý do: (Ghi cụ thể lý do: Điều trị bệnh, nuôi bệnh, tai nạn, tổ chức lễ kết hôn, nghỉ hộ sản lần thứ mấy, ...). Tất cả các lý do trên đều kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền như: giấy xuất nhập viện, giấy chứng sinh, giấy đăng kí kết hôn, điện báo, ...
Địa chỉ nghỉ phép: Trạm y tế, bệnh viện, xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố)
Số điện thoại cần liên hệ (nếu có): ...
Tôi hứa sẽ nghỉ và trả phép đúng hạn


Duyệt của tổ – khối
(Thống nhất cho nghỉ phép ... ngày, kể từ ngày ... / ... / 20 ... đến ngày ... / ... / 20 ... , tên người dạy thay (đối với MN, MG, TH) “Có hoặc không hưởng chế độ thêm buổi, thêm giờ”)
Phước Hưng, ngày ..... tháng ..... năm 20 .....
Tổ – Khối trưởng
Người viết đơn
...


Ghi chú
Thống nhất thực hiện từ tháng 3 năm 2007
Duyệt của BGHPhước Hưng, ngày ..... tháng ..... năm 20 .....
Hiệu Trưởng


Phòng GD – ĐT An Phú
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG
Số : .......... / GP (Kí hiệu trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phước Hưng, ngày ...... tháng 03 năm 2009


ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gởi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo An Phú
Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở Phước Hưng

Tôi tên: Nguyễn Hữu Thảo
Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng
Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Phước Hưng
Kính đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo An Phú và Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở Phước Hưng giải quyết cho tôi được nghỉ phép 01 ngày.
Kể từ ngày 25 / 03 / 2009 đến ngày 25 / 03 / 2009
Lý do: Đi Long Xuyên lãnh bằng Đại Học Từ Xa Huế
Tôi hứa sẽ nghỉ và trả phép đúng hạnNgười viết đơn

Nguyễn Hữu Thảo
Duyệt của BGHPhước Hưng, ngày ..... tháng ..... năm 20 .....
Hiệu Trưởng


Phòng GD – ĐT An Phú
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG
Số : .......... / GP (Kí hiệu trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phước Hưng, ngày ...... tháng 03 năm 2009


ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gởi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo An Phú
Hội Đồng Bộ Môn Toán huyện

Tôi tên: Nguyễn Hữu Thảo
Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng
Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Phước Hưng
Kính đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo An Phú và Hội Đồng Bộ Môn Toán huyện
giải quyết cho tôi được nghỉ phép 01 ngày.
Kể từ ngày 24 / 03 / 2009 đến ngày 24 / 03 / 2009
Lý do: Hộ trợ việc tham gia cán bộ Thư viện giỏi cấp huyện
Tôi hứa sẽ nghỉ và trả phép đúng hạnNgười viết đơn

Nguyễn Hữu ThảoPhòng GD – ĐT An Phú
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG
Số : .......... / GP (Kí hiệu trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phước Hưng, ngày 09 tháng 11 năm 2009


ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gởi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo An Phú
Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở Phước Hưng

Tôi tên:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓