Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Thắng
Ngày gửi: 19h:51' 09-11-2009
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 1666
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Thanh Hằng)
Chào Mừng Quý Thầy Cô Về Dự Giờ Thăm Lớp
Chúc
Hội
Giảng
Thành
Công
Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Tây Hòa
GV: Đặng Thị Hằng Mơ
Thời Trang Quần Âu
Bài 3:
Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Tây Hòa
GV: Đặng Thị Hằng Mơ
Nghề May
Trang Phục Quần Âu
1. Hình dáng
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
1. Hình dáng
1. Hình dáng
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
1. Hình dáng
2. Phương pháp đo:
2. Phương pháp đo:
Yêu cầu thảo luận
- Dài quần (Dq) :

- Vòng mông (Vm):

- Vòng eo (Ve) :

- Hạ gối (Hg) :

- Ống :

- Độ to bản lưng :
1. Hình dáng
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
2. Phương pháp đo:
2. Phương pháp đo:
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
- Dài quần (Dq) :

- Vòng mông (Vm):

- Vòng eo (Ve) :

- Hạ gối (Hg) :

- Ống :

- Độ to bản lưng :
2. Phương pháp đo:
- Kh? v?i 1,2m: Dq + 50cm
- Kh? vải 1.6m: Dq + 10cm
3. Cách tính v?i:
3. Cách tính v?i:
1. Hình dáng
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
2. Phương pháp đo:
Lượng vải cần là: Dq+10cm = =100cm +10cm = 110cm=1,1m
1. Hình dáng
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
2. Phương pháp đo:
Ni mẫu:
- Dài quần (Dq) : 100cm.
- Vòng mông (Vm) : 88cm.
- Vòng eo (Ve) : 64cm.
- Hạ gối (Hg) : 53cm
- Ống : 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
4. Ni mẫu:
4. Ni mẫu:
3. Cách tính vải:
- Kh? v?i 1,2m: Dq + 50cm
- Kh? vải 1.6m: Dq + 10cm
3. Cách tính v?i:
1. Hình dáng
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
2. Phương pháp đo:
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
4. Ni mẫu:
5. Cách vẽ:
4. Ni mẫu:
3. Cách tính v?i:
5. Cách vẽ:
a) Thân trước:
a) Thân trước:
* Cách xếp vải
* Cách xếp vải
Vẽ lưng
Vẽ lai
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
a) Thân trước:
Vẽ lưng
Vẽ lai
* Các bước vẽ
* Cách xếp vải
- Bước 1: dựng các đường cơ bản
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
a) Thân trước:
* Các bước vẽ
* Cách xếp vải
- Bước 1: dựng các đường cơ bản
+ AX là dài quần: AX = số đo Dq - Độ to bản lưng
+ Từ biên vải đo vào 1,5cm, từ khổ vải đo vào 1 cm , kẻ những đường thẳng song song với biên vải và khổ vải
1,5cm
1cm
AX = 100cm - 3cm = 97cm
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
a) Thân trước:
* Các bước vẽ
* Cách xếp vải
- Bước 1: dựng các đường cơ bản
+ AX là dài quần: AX = Dq - Độ to bản lưng =100cm - 3cm = 97cm
+ AC là hạ đáy: AC = Vm/4+1 (0cm đến 3cm)
=88/4 + 1 = 23 (cm)
+ CC` là hạ đùi: CC` = 10cm
+ AD là hạ gối: AD = Hg =53cm
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
a) Thân trước:
* Các bước vẽ
* Cách xếp vải
- Bước 1: dựng các đường cơ bản
+ AX là dài quần: AX = Dq - Độ to bản lưng =100cm - 3cm = 97cm
+ AC là hạ đáy: AC = Vm/4+1 (0cm đến 3cm)
=88/4 + 1 = 23 (cm)
+ CC` là hạ đùi: CC` = 10cm
+ AD là hạ gối: AD = Hg =53cm
+ Từ C,C`,D,X vẽ các đường thẳng vuông góc với AX
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
a) Thân trước:
* Các bước vẽ
* Cách xếp vải
- Bước 1: dựng các đường cơ bản
- Bước 2: vẽ đường chính trung
+ CC1 là ngang đáy: CC1 =Vm/4+2cm (2 đến 5cm)=24cm
+ O là trung điểm của CC1. Kẽ đường thẳng qua O và song song với AX Cắt Đường thẳng Qua X và D tại Y và O1.
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
a) Thân trước:
* Các bước vẽ
* Cách xếp vải
- Bước 3: vẽ lưng quần
- Bước 2: vẽ đường trung chính
+Từ A đo vào 2cm ta lấy A1:AA1=2cm
+A1A2 là ngang eo: A1A2=Ve/4+1cm =64/4+1=17 (cm)
+ A2A3 =1cm. Nối A1 với A3 được đường lưng quần
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
a) Thân trước:
* Các bước vẽ
* Cách xếp vải
- Bước 4: vẽ đáy quần
- Bước 3: vẽ lưng quần
+ C1C2 là vào đáy C1C2 = Vm/20 - 1cm =88/20 - 1 =3,4 (cm)
+ AB = 2/3 hạ đáy = 2/3.AC =14,6 (cm)
+ Kẽ từ B đường thẳng vuông góc với AX cắt A3C2 tại H. Nối C1H.
+ I trung điểm của C1H. Nối C2I. K là trung điểm của C2I. Đánh cong từ C1 đến K và H
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
a) Thân trước:
* Các bước vẽ
* Cách xếp vải
- Bước 5: vẽ ống quần
- Bước 4: vẽ đáy quần
+ YY1 và YY2 là ngang ống chia hai: YY1 = YY2 =(Vo - 2cm)/2 = 9 (cm). Nối C1Y2 cắt đường thẳng qua C` tại C``. Lấy C``C``` = 1cm.
+ Vẽ lại dàng quần qua C1 - C``` - Y2
+ Vẽ lại đường dọc quần qua A1 - C - Y1.
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
II. Thiết kế quần âu nữ không ly (lưng rời, túi xéo)
a) Thân trước:
* Các bước vẽ
* Cách xếp vải
- Bước 6: vẽ vị trí túi xéo
- Bước 5: vẽ ống quần
+ Đầu túi phía trên 3,5cm.
+ Chiều dài túi khoảng 15cm - 16cm
* Cách cắt:
- Ngang lưng, đáy chừa 1cm.
- Đường dọc quần, dàng quần chừa 1,5cm.
- Ống chừa từ 3 cm đến 4 cm.
- Dài quần (Dq): 100cm.
- Vòng mông (Vm):88cm.
- Vòng eo (Ve): 64cm.
- Hạ gối (Hg): 53cm
- Ống: 20cm.
- Độ to bản lưng : 3cm.
Tổng kết bài: Học viên cần nắm vững các vấn đề sau:
- Phương pháp đo.
- Cách tính vải.
- Cách vẽ: gồm các bước
+ Bước 1: dựng các đường cơ bản.
+ Bước 2 Vẽ đường chính trung.
+ Bước 3 vẽ lưng quần.
+ Bước 4 vẽ đáy quần.
+ Bước 5 vẽ ống quần.
- Cách cắt.
hộp quà may mắn
Luật chơi: Các em có ba hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi.Nếu các em trả lời đúng câu hỏi thì sẽ nhận được một món quà rất thú vị. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây.
- Hãy chọn quy trình đúng:
A. lấy số đo ? Vẽ ? Cắt.
B. Lấy số đo ? tính vải ? cắt.
C. Lấy số đo ? Tính vải ? Vẽ ? Cắt
D. Tính vải ? Vẽ ? đo ? cắt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hộp quà màu vàng
A
B
C
D
Câu trả lời sai rồi.
Rất tiếc, câu trả lời chưa chính xác !
Sai rồi ! Thế thì cộng hệ số và nhân phần biến với nhau à !
Xin chúc mừng bạn đã có câu trả lời đúng. Phần thưởng của bạn là một tràng pháo tay !
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
B
D
C
Câu trả lời sai rồi.
Xin chúc mừng bạn đã có câu trả lời đúng. Phần thưởng của bạn là một tràng pháo tay !
Rất tiếc, câu trả lời chưa chính xác !
Sai rồi ! Bạn trừ sai dấu rồi !
Hộp quà màu xanh
- Hãy chọn quy trình vẽ đúng để vẽ thân trước quần âu nữ không ly túi xéo lưng rời
A. Dựng đường căn bản ? Vẽ đường chính trung ? vẽ đáy quần ? vẽ lưng quần? vẽ ống quần.
B. Vẽ đường chính trung ? vẽ lưng quần ? vẽ ống quần ? vẽ đáy quần ? Dựng đường căn bản.
C. Dựng đường căn bản ? vẽ lưng quần ? vẽ đáy quần ? vẽ ống quần ? Vẽ đường chính trung.
D. Dựng đường căn bản ? Vẽ đường chính trung ? vẽ lưng quần ? vẽ đáy quần ? vẽ ống quần.
Cu ho?i va` ba`i t?p
Câu 1: Trước khi vẽ phải xếp vải như thế nào?
Câu 2: Nêu công thức tính các kích thước để vẽ thân trước quần âu nữ không ly túi xéo lưng rời?
Câu 3: Viết công thức tính các kích thước và vẽ theo tỉ lệ 1:1 trên giấy, thân trước quần âu nữ không ly túi xéo lưng rời, với các số đo như sau:
- Dq: 100cm; Vm: 88cm; Ve: 64cm; Hg: 53cm; Ống: 20cm; Độ to bản lưng: 3cm.
Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Tây Hòa
GV: Đặng Thị Hằng Mơ
Nghề May
Chúc Quý Thầy Cô Sức Khỏe Và Thành Đạt
Chúc
Hội
Giảng
Thành
Công
No_avatarf
TẠI  SAO CHỈ DẠY THÂN TRƯỚC MÀ KHÔNG CÓ THÂN SAU MONG CÁC BẠN CHỈ DÙM CÁCH C ẮT MAY THÁN SAU
No_avatar
mat than truoc thui than sau lay tay che lai di
No_avatarf

Hay chi dum minh cach giai nen di! Cam on nhieu

No_avatar

sao k co cack tk  than sau vay mong cac ban jupô

 

No_avatarf

tại sao lại không có hình vẽ minh họa vậy?giá kể có thêm hình vẽ minh họa thò hiểu bài hơn

 

No_avatar
chi gups minh cach ve va than sau quan au Nam so do Dq 95 Vb72 Vm 88 Vo 40 Li chiet 7 Ly sau 3
No_avatarf

gui cho minh cong thuc thiet ke than sau voi

No_avatar

sau ko co than sau,co aj co ko goi cho minh voi

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Hãy thử nhiều lựa chọn khác