Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thoa
Ngày gửi: 20h:31' 15-11-2009
Dung lượng: 585.0 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Môn
Toán
Lớp 4

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
Người thực hiện: Hoàng Thị Hương Giang
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
? Kiểm tra bài cũ:
Viết giá trị biểu thức vào các ô trống:
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
? Kiểm tra bài cũ:
Viết giá trị biểu thức vào các ô trống:
9
15
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
? Kiểm tra bài cũ:
Viết giá trị biểu thức vào các ô trống:
40
10
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
? Kiểm tra bài cũ:
Viết giá trị biểu thức vào các ô trống:
40
18
20
8
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.
Số lớn:
Số bé :
10
70
Số bé là:
Hai lần số bé là:
Số lớn là:
70 - 10 = 60
60 : 2 = 30
30 + 10 = 40 Hoặc 70 - 30 = 40
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé : 30
Nhận xét: Số bé = ( Tổng - hiệu ) : 2
Bài giải
?
?
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.
Số lớn:
Số bé :
10
70
Số lớn là:
Hai lần số lớn là:
Số bé là:
70 + 10 = 80
80 : 2 = 40
40 - 10 = 30 Hoặc 70 - 40 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé : 30
Nhận xét: Số lớn = ( Tổng + hiệu ) : 2
Bài giải
?
?
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Cách 1: Tìm số bé trước.
Cách 2: Tìm số lớn trước.
? Bước 1:
Tìm số bé = ( Tổng - hiệu ) : 2.
? Bước 2:
Tìm số lớn = Số bé + hiệu
Hoặc Số lớn = Tổng - số bé.
? Bước 1:
Tìm số lớn = ( Tổng + hiệu ) : 2.
? Bước 2:
Tìm số bé = Số lớn - hiệu
Hoặc Số bé = Tổng - số lớn.
Chú ý: - Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta có thể vận dụng một trong hai cách trên.
- Ta có thể tách hoặc làm gộp phép tính của bước 1.
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Tuổi bố:
Tuổi con :
38 tuổi
58 tuổi
?
?
Bài tập 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt
Làm phiếu học tập
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Tuổi của con là: 20 : 2 = 10 ( tuổi)
Hai lần tuổi con là:
58 - 38 = 20 ( tuổi )
Tuổi của bố là: 10 + 38 = 48( tuổi)
Đáp số: Bố: 48 tuổi
Con : 10 tuổi
Tuổi bố:
Tuổi con :
38 tuổi
58 tuổi
?
?
Bài giải
Tuổi của bố là: 96 : 2 = 48 ( tuổi)
Hai lần tuổi bố là:
58 + 38 = 96 ( tuổi )
Tuổi của con là: 48 - 38 = 10( tuổi)
Đáp số: Bố: 48 tuổi
Con : 10 tuổi
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài tập 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?
Làm phiếu học tập
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài giải
Học sinh trai:
Học sinh gái :
4 em
28 học sinh
?
?
Số học sinh gái của lớp đó là:
( 28 - 4 ) : 2 = 12 ( học sinh )
Số học sinh trai của lớp đó là:
12 + 4 = 16 ( học sinh )
Đáp số: 16 học sinh trai.
12 học sinh gái.
Số học sinh trai của lớp đó là:
( 28 + 4 ) : 2 = 16 ( học sinh )
Số học sinh gái của lớp đó là:
21 - 4 = 12 ( học sinh )
Đáp số: 16 học sinh trai.
12 học sinh gái.
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Cách 1: Tìm số bé trước.
Cách 2: Tìm số lớn trước.
? Bước 1:
Tìm số bé = ( Tổng - hiệu ) : 2.
? Bước 2:
Tìm số lớn = Số bé + hiệu
Hoặc Số lớn = Tổng - số bé.
? Bước 1:
Tìm số lớn = ( Tổng + hiệu ) : 2.
? Bước 2:
Tìm số bé = Số lớn - hiệu
Hoặc Số bé = Tổng - số lớn.
Chú ý: - Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta có thể vận dụng một trong hai cách trên.
- Ta có thể tách hoặc làm gộp phép tính của bước 1.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
Kính chúc quý thầy cô sức khoẻ.
 
Gửi ý kiến