Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Văn Quy
Ngày gửi: 20h:20' 23-11-2009
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 514
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT: LÊ THÀNH PHƯƠNG
TỔ: ĐỊA LÍ
GV: TÔ VĂN QUY
BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH
Ở TÂY NGUYÊN
1.Khái quát chung
 Diện tích: 54,7 nghìn km2 chiếm 16,9% DT cả nước
 Dân số: 4,9 tr.người ( 2006 )
 Mật độ dân số: 86 người/km2
 Bao gồm: 5 tỉnh
Hãy phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của Tây Nguyên?
BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH
Ở TÂY NGUYÊN
1.Khái quát chung
 Vùng duy nhất không giáp biển.
 Dân cư thưa thớt, địa bàn cư trú của nhiếu đồng bào dân tộc ít người
 Có vị trí đặc biệt về xây dựng quốc phòng và kinh tế
BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH
Ở TÂY NGUYÊN
2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm
a/ Điều kiện phát triển.
- Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển cây công nghiệp lâu năm?
+ Đất
+ Khí hậu
+ Diện tích
* Tự nhiên
* Kinh tế - Xã hội
+ Kinh nghiệm
+ Chính sách
+ Thị trường
+ Công nghiệp chế biến
BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH
Ở TÂY NGUYÊN
2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm
a/ Điều kiện phát triển.
b/ Cơ cấu cây trồng.
- Cho biết Tây Nguyên có những cây công nghiệp chủ yếu nào?
+ Cà phê
+ Chè
+ Cao su
+ Dâu tằm
BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH
Ở TÂY NGUYÊN
2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm
a/ Điều kiện phát triển.
b/ Cơ cấu cây trồng.
+ Cà phê
+ Chè
+ Cao su
+ Dâu tằm
BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH
Ở TÂY NGUYÊN
2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm
a/ Điều kiện phát triển.
b/ Cơ cấu cây trồng.
c/ Ý nghĩa
Thu hút lao động các nơi.
Thay đổi tập quán sản xuất
- Sử dụng tốt sức lao động, nâng cao hiệu quả của việc đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng.
Đẩy mạnh công nghiệp chế biến
d/ Hướng phát triển
- Đảm bảo an ninh lương thực – thực phẩm.
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến.
- Thu hút đầu tư, phát triển trong quản lí..
- Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp.
- Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.
BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH
Ở TÂY NGUYÊN
3. Khai thác và chế biến lâm sản
Chứng minh lâm nghiệp là thế mạnh của khu vực Tây Nguyên:
+ Diện tích?
+ Sản lượng ?
+ Lâm sản ?
- Rừng có nhiều gỗ quý ( cẩm lai,gụ mật, nghiến..), nhiều chim, thú quý ( voi, bò tót, gấu..).
- Rừng chiếm 36% diện tích đất có rừng.
- Độ che phủ 60%.
- Chiếm 52% sản lượng gỗ.
- Có nhiều xí nghiệp liên hiệp lâm nông công nghiệp:
a/ Hiện trạng
Nêu tên các liên hiệp lâm –nông –công nghiệp?
Kon Hà Nừng
Easup
Gia nghĩa
Hiện trạng khai thác rừng hiện nay như thế nào?
Kon Hà Nừng
Easup
Gia nghĩa
Để phát huy thế mạnh rừng của Tây Nguyên cần làm gì?
 Khai thác đi đôi với bảo vệ và trồng mới.
 Tăng cường công tác quản lí, giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên rừng
b/ Hướng phát triển
BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH
Ở TÂY NGUYÊN
4.Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi
Nêu tên các nhà máy thủy điện đã và đang được xây dựng ở Tây Nguyên ?
Ý nghĩa của việc xây dựng các thủy điện ở Tây Nguyên?
 Tiềm năng thủy điện lớn ở thượng nguồn các sông: Đồng Nai, Xê Xan, Xrê-pốc.
 Hoạt động thủy điện của vùng tác động trực tiếp đến sự phát triển KT-XH của vùng
* CỦNG CỐ
Khái quát
Phát triển cây CN lâu năm
Khai thác và chế biến lâm sản
Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi
Vị trí
Ý nghĩa
Điều kiện phát triển
Cơ cấu cây trồng
Ý nghĩa
Hướng phát triển
Hiện trạng
Hướng phát triển
Cơ cấu cây trồng
Tiềm năng thủy điện
Các nhà máy thủy điện
Ý nghĩa
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Tây Nguyên là vùng:
A/ Giàu tài nguyên khoáng sản
B/ Có độ che phủ rừng thấp
C/ Có trữ năng thủy điện khá
D/ Có một mùa đông lạnh
Ô sai??
Sai.
Hoan hô đúng
Sai rồi
Câu 2: Loại khoáng sản ở Tây Nguyên có hàng tỉ tấn là:
A/ Apatit
B/ Crômit
C/ Than nâu
D/ Bôxít
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
Hoan hô đúng
Câu 3: Thuận lợi của đất đỏ badan ở Tây Nguyên đối với việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm là:
A/ Có tầng phong hóa sâu.
B/ Tập trung với những mặt bằng rộng.
C/ Giàu chất dinh dưỡng
D/ Phân bố chủ yếu các cao nguyên 400 – 500 m.
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
Hoan hô đúng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Câu 4: Ở Tây Nguyên vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm sản là:
A/ Ngăn chặn nạn phá rừng.
B/ Khai thác rừng hợp lí đi đôi với khoanh nuôi, trồng rừng mới.
C/ Đẩy mạnh công tác chế biến gỗ tại địa phương, hạn chế xuất khẩu hỗ tròn.
D/ Đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng.
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
Hoan hô đúng
VỀ NHÀ:
HỌC BÀI CŨ VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG SÁCH GIÁO KHOA.
- ÔN TẬP: TỪ BÀI TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ ĐẾN HẾT BÀI TÂY NGUYÊN.
- ÔN TẬP THEO CÁC CÂU HỎI CUỐI BÀI.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
DiỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ ( NHÂN ) Ở TÂY NGUYÊN
 
Gửi ý kiến