Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:47' 16-06-2008
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 406
Số lượt thích: 0 người
0

Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố như sau:
Natri
Magiê
Liti
Điền số thích hợp vào bảng sau:
11
11+
11
3
1
12+
3
12
12
2
3+
3
3
2
1
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
1
7
9
23
24
39
40
45
48
51
52
55
56
59
59
64
65
70
73
75
79
84
80
40
20
4
19
16
14
12
11
28
31
32
35.5
27
85
88
89
91
93
96
99
101
103
106
108
112
115
119
122
128
131
127
133
137
139
179
181
184
186
190
192
195
197
201
204
207
209
209
222
210
223
226
227
1+
3+
4+
12+
11+
20+
38+
56+
88+
19+
37+
55+
87+
22+
40+
72+
21+
39+
57+
24+
42+
74+
23+
41+
73+
89+
26+
44+
76+
25+
43+
75+
28+
46+
78+
27+
45+
77+
30+
48+
80+
29+
47+
79+
32+
50+
82+
31+
49+
81+
34+
52+
84+
33+
51+
83+
36+
54+
86+
35+
53+
85+
14+
13+
16+
15+
18+
17+
6+
5+
8+
7+
10+
9+
2+
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
- Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố: Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn
1. Ô nguyên tố
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hoá học
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
- Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố: Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hoá học
11
Na
Natri
23
6
C
Cacbon
12
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
- Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố: Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
Ô nguyên tố cho biết: - Số hiệu nguyên tử - Kí hiệu hoá học - Tên nguyên tố - Nguyên tử khối
Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
Bài tập 1: Quan sát bảng tuần hoàn, điền số liệu thích hợp vào bảng sau:
Bo
B
5+
5
5
Ca
Canxi
20
20+
20
Kali
K
19
19
19
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
2. Chu kì
Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 7 chu kì. Trong đó có: - 3 chu kì nhỏ ( chu kì 1, 2, 3) - 4 chu kì lớn ( chu kì 4, 5, 6, 7)
1
1
Chu kì 1: - Gồm 2 nguyên tố ( H, He)
- Có 1 lớp e trong nguyên tử(Số thứ tự của chu kỳ =số lớp e)
- Được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
2. Chu kì
Chu kì 2: - Gồm 8 nguyên tố ( Từ Li ? Ne)
- Có 2 lớp e trong nguyên tử (Số thứ tự của chu kỳ =số lớp e )
- Được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
2
2
2
2
2
2
2
2
Chu kì 1: - Gồm 2 nguyên tố ( H, He)
- Có 1 lớp e trong nguyên tử(Số thứ tự của chu kỳ =số lớp e)
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
2. Chu kì
Chu kì 3: - Gồm 8 nguyên tố ( Từ Na ? Ar)
- Có 3 lớp e trong nguyên tử (số thứ tự của chu kỳ =số lớp e )
- Được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
3
3
3
3
3
3
3
3
Chu kì 2: - Gồm 8 nguyên tố ( Từ Li ? Ne)
- Có 2 lớp e trong nguyên tử(Số thứ tự của chu kỳ =số lớp e)
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
- Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 7 chu kì. Trong đó có: - 3 chu kì nhỏ ( chu kì 1, 2, 3) - 4 chu kì lớn ( chu kì 4, 5, 6, 7)
2. Chu kì
- Chu kì là dãy nguyên tố mà nguyên tử của chúng có .......................... và được xếp theo chiều .............................tăng dần. - Số thứ tự của chu kì bằng......................
cùng số lớp electron
điện tích hạt nhân
số lớp electron
2
4
4
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
3. Nhóm:
1
1
1
1
1
1
19+
3+
11+
55+
37+
87+
- Nhóm I: + Gồm các nguyên tố kim loại hoạt động mạnh
+ Điện tích hạt nhân tăng từ Li(3+) đến Fr(87+)
- Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 8 nhóm.
+ Đều có 1 electron lớp ngoài cùng.
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
3. Nhóm
7
7
7
7
7
35+
9+
17+
85+
53+
- Nhóm VII: + Gồm các nguyên tố phi kim hoạt động mạnh
+ Điện tích hạt nhân tăng từ F(9+) đến At(85+)
9
F
Flo
17
Cl
Clo
85
At
Atatin
35
Br
Brom
53
I
Iot
VII
- Nhóm I: + Gồm các nguyên tố kim loại hoạt động mạnh
+ Điện tích hạt nhân tăng từ Li(3+) đến Fr(87+)
+ Đều có 1 electron lớp ngoài cùng.
+ Đều có 7 electron lớp ngoài cùng.
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
2. Chu kì
3. Nhóm
- Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm 8 nhóm.
- Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng .................... và do đó có ............... tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của..................................nguyên tử.
- Số thứ tự của nhóm bằng ................. lớp ngoài cùng của nguyên tử.
bằng nhau
tính chất
điện tích hạt nhân
số electron
3
2
1
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
1. Ô nguyên tố
- Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
- Ô nguyên tố cho biết: - Số hiệu nguyên tử - Kí hiệu hoá học - Tên nguyên tố - Nguyên tử khối
2. Chu kì
- Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron.
3. Nhóm
- Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số electron lớp ngoài cùng và do đó chúng có tính chất tương tự nhau, được sắp xếp thành cột, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng.
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
2. Chu kì
3. Nhóm
Bài tập 2: Xét nguyên tố ở ô thứ 35 trong bảng tuần hoàn. Điền số thích hợp vào bảng sau:
Brom
Br
80
4
35+
7
Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố
2. Chu kì
3. Nhóm
Bài tập 3: Nguyên tố A có cấu tạo nguyên tử như sau: Điện tích hạt nhân 15+, có 3 lớp e và 5 e lớp ngoài cùng. Hãy xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn, tên, kí hiệu của A.
Lời giải:
- A có điện tích hạt nhân là 15+ A ở ô 15
- A có 3 lớp e A ở chu kì 3
- A có 5 e lớp ngoài cùng A ở nhóm 5
Vậy A là Photpho kí hiệu là P
Hướng dẫn về nhà
Làm bài tập 1, 2 SGK trang 101
Bài 31.2 trang 35 sách bài tập
- Học bài phần ghi nhớ 1, 2.
Chúc các thầy cô giáo ,
các em học sinh mạnh khoẻ


Chúc các thầy cô giáo ,
các em học sinh mạnh khoẻ

 
Gửi ý kiến