Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tien
Người gửi: Đinh Văn Tiến
Ngày gửi: 14h:07' 05-12-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
Luyện từ và câu
GV: ĐINH VĂN TIẾN
Trường: TÂN HƯƠNG
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ
TỪ LÁY VÀ TỪ GHÉP
Bài cũ
Bài mới
RỒNG VÀNG
Thế nào là từ ghép?
a.Töø gheùp la øtöø goàm nhöõng tieáng coù nghóa gheùp laïi vôùi nhau
b. Töø gheùp laø töø goàm nhöõng tieáng coù aâm ñaàu hay vaàn (hoaëc caû aâm ñaàu vaø vaàn ) gioáng nhau
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
a. Töø gheùp laø töø goàm nhöõng tieáng coù nghóa gheùp laïi vôùi nhau
Các dòng sau đây dòng nào là từ láy?

A . dẻo dai , bãi bờ .

B . nô nức , cứng cáp

C . Cả A và B .

Đáp án : câu B .
Bài mới
Bài 1: So saùnh hai töø gheùp
MT:phân biệt được từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại

PP : Đôi bạn học tập

Hình thức: Cá nhân , nhóm đôi
Các bước tiến hành
HS đếm số từ 1 - 4

HS đọc SGK và tự trả lời vào nháp

HS tìm bạn trao đổi _ Nhận xét

HS đối chiếu đáp án và đọc lại toàn bài
Bánh trái : có nghĩa tổng hợp .


Bánh rán :có nghĩa phân loại .
Bài 2 :viết các từ ghép(được in đậm) trong những câu dưới đây vào ô thích hợp trong bảng phân loại từ ghép
Mục tiêu: nhận diện được từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại

Pp: thẻ cấu trúc

Hình thức :nhóm 4
Cách tiến hành:
HS nhận thẻ từ và xếp vào bảng


Nhóm nào xếp đúng nhiều từ thì nhóm đó thắng
Đáp án :
Từ ghép tổng hợp:
ruộng đồng , làng xóm, núi non ,gò đống ,
bãi bờ, hình dạng ,
màu sắc
Từ ghép phân loại :
Xe điện , xe đạp ,
tàu hoả , đường ray , máy bay
Bài 3 : xếp các từ láy sau vào nhóm thích hợp
MT: Biết nhận diện từ láy âm , từ láy vần , từ láy cả âm và vần

PP: làm dấu trích đoạn ,thẻ cấu trúc

Hình thức: Nhóm 2 , nhóm 6
Các bước tiến hành:

* HS đếm số từ 1 - 4

* HS đọc SGK và tự gạch dưới từ láy

* HS tìm bạn trao đổi _ Nhận xét

* HS đối chiếu đáp án và đọc lại toàn bài
* HS nhận thẻ từ

* HS thảo luận nhóm 6

* HS trình bày - nhận xét
 
Gửi ý kiến