Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Ròng rọc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Đạt
Ngày gửi: 10h:31' 06-12-2009
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 366
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo
tới dự tiết học
Trường THCS Song Hồ
Vật Lý
Lớp 6A
GV : Vương Thị Thắm
Nêu tác dụng của mặt phẳng nghiêng và đòn bẩy khi kéo vật lên cao? Lấy ví dụ trong thực tế có sử dụng 2 loại máy cơ đơn giản trên để đưa vật lên cao?
Khi đưa vật lên cao bằng hai loại máy cơ đơn giản trên thì sẽ dễ dàng hơn vì khi kéo vật lên bằng hai loại máy cơ đơn giản đó thì có thể thay đổi hướng của lực kéo cũng như có thể làm giảm lực kéo vật: Fk

Ví dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng : Đưa xe ở sân vào trong nhà, kéo xe cải tiến lên dốc đê.
Ví dụ về sư dụng đòn bẩy: chèo thuyền , kéo vó.
Kiểm tra bài cũ
Trả lời
Tiết 20 : Ròng rọc
I- Tìm hiểu về ròng rọc.
CH1: Có mấy loại ròng rọc?
Có 2 loại ròng rọc:
+ Ròng rọc cố định (a)
+ Ròng rọc động (b)
Ròng rọc là 1 bánh xe được quay quanh 1
trục, vành bánh xe có rãnh và có móc treo.
CH2: Khi kéo vật lên thì ròng rọc cố định
và ròng rọc động hoạt động khác nhau như thế nào?
-Ròng rọc cố định: Trục bánh xe được mắc cố định, khi kéo dây thì bánh xe chỉ quay quanh trục cố định đó.
- Ròng rọc động: Trục bánh xe không được mắc cố định , khi kéo dây thì bánh xe vừa quay vừa chuyển động cùng với trục của nó và vật lên cao.
II- Ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
1- Thí nghiệm.
Tiết 20 : Ròng rọc
I- Tìm hiểu về ròng rọc.
a. Mục đích thí nghiệm:
Tìm hiểu về chiều và cường độ của lực kéo khi kéo vật lên bằng ròng rọc cố định và ròng rọc động
-Lực kế, khối trụ kim loại, giá đỡ, ròng rọc và mdây kéo.
- KÎ b¶ng 16.1 vµo vë.
b. Dụng cụ thí nghiệm:

c. Tiến hành thí nghiệm:
II- Ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
1- Thí nghiệm.
Tiết 20 : Ròng rọc
I- Tìm hiểu về ròng rọc.
c. Tiến hành thí nghiệm:
Nêu các bước tiến hành thí nghiệm?
+ Kéo vật lên trực tiếp
+ Kéo vật lên qua ròng rọc cố định
+ Kéo vật lên qua ròng rọc động Quan sát số chỉ của lực kế và chiều của lực kéo khi kéo vật lên từ từ và điền kết quả vào bảng 16.1.
1- Thí nghiệm.
c. Tiến hành thí nghiệm:
Từ trên xuống
Từ dưới lên
II- Ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
1- Thí nghiệm.
Tiết 20 : Ròng rọc
I- Tìm hiểu về ròng rọc.
d. Kết quả thí nghiệm:
2
2
1
II- Ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
Tiết 20 : Ròng rọc
I- Tìm hiểu về ròng rọc.
2. Nhận xét:
C3: Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh:
Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định.
b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc động.
Khi kéo vật qua ròng rọc cố định:
+ Chiều: Ngược chiều
+ Cường độ lực: Bằng nhau


b. Khi kéo vật qua ròng rọc cố định:
+ Chiều: Cùng chiều
+ Cường độ lực: Nhỏ hơn
So với kéo vật trực tiếp thì
II- Ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
Tiết 20 : Ròng rọc
I- Tìm hiểu về ròng rọc.
3. Rút ra kết luận.
C4: Tìm từ thích hợp để điền vào chổ trống của các câu sau:
a) Ròng rọc giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.
cố định
b) Dùng ròng rọc thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng vật.
động
II- Ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
Tiết 20 : Ròng rọc
I- Tìm hiểu về ròng rọc.
III- Vận dụng.
C5: Tìm Những ví dụ về sử dụng ròng rọc?
C6: Dùng ròng rọc có lợi gì?
Dùng ròng rọc cố định gióp thay ®æi h­íng cña lùc kÐo.
Dïng rßng räc ®éng gióp lµm lùc kÐo vËt lªn nhá h¬n träng l­îng cña vËt

C7: Dùng hệ thống ròng rọc nào trong hình d­íi ®©y có lợi hơn? Tại sao?
Dùng hệ thống ròng rọc bên phải có lợi hơn. Vì hÖ thèng nµy có thªm ròng rọc động, lực kéo sẽ giảm vµ nhá h¬n trọng lượng của vật.
Củng Cố
So với kéo vật lên trực tiếp thì kéo vật bằng ròng rọc có lợi ích gì?Ròng rọc cè ®Þnh giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.
Rßng rọc ®éng thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng cña vật.
Ghi nhí
Mở rộng
Thiết bị hình bên gồm nhiều ròng rọc người ta gọi là Palăng. Dùng Palăng cho phép giảm cường độ của lực kéo đồng thời làm đổi hướng của lực này.
hướng dẫn về nhà
Học thuộc ghi nhớ
Làm bài tập từ 16.1 đến 16.6 (SBT-Tr 21)
Làm các câu hỏi trong phần ôn tập (từ 1-13 / trang 53)
Xem trước các bài tập trong phần vận dụng (trang 54 - 55)
Thực hiện tháng 1 năm 2009

No_avatar

tks

 

 

 

p

 
Gửi ý kiến