Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Duơng Thị Bắc
Ngày gửi: 06h:30' 23-06-2008
Dung lượng: 297.0 KB
Số lượt tải: 881
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
-Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác?
- Phát biểu định lí về góc ngoài của tam giác ?
Tiết 20 Hai tam giác bằng nhau
1. Định nghĩa.
?1
Cho hai tam giác ABC và A`B`C`
A
B
C
A’
B’
C’
Hai tam giác ABC và A`B`C` như trên được gọi là hai tam giác bằng nhau.
- Hai đỉnh tương ứng là: A và A`, B và B`, C và C`
- Hai góc tương ứng là: góc A và góc A` , góc B và góc B`, góc C và góc C`.
- Hai cạnh tương ứng là: AB và A`B`, AC và A`C`, BC và B`C`.
Hai tam giác như thế nào được gọi là bằng nhau ?
A
B
C
A’
B’
C’
Định nghĩa
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác
có các cạnh tương ứng bằng nhau, các
góc tương ứng bằng nhau
Để kiểm tra hai tam giác bằng nhau ta làm như thế nào ?
Kiểm tra các cặp cạnh tương ứng có bằng
nhau không ?
- Các cặp góc tương ứng có bằng nhau không ?
- Các cặp cạnh tương
ứng bằng nhau.
Hai tam giác bằng nhau khi - Các cặp góc
tương ứng bằng nhau
Nếu hai tam giác bằng nhau ta biết được điều gì ?
- Các cạnh tương
Nếu hai tam giác bằng nhau thì ứng bằng nhau.
- Các góc tương
ứng bằng nhau
2. Kí hiệu
Tam giác ABC bằng tam giác A`B`C` được kí hiệu là:
?2
Cho bài toán như hình vẽ.
A
B
C
M
P
N
a. Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau hay không?. Nếu có hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó?
Đáp án
b. Hãy tìm đỉnh tương ứng với đỉnh A , góc tương ứng với góc N, cạnh tương ứng với cạnh AC.
Đáp án
-Tương ứng với đỉnh A là đỉnh M.
Góc tương ứng với góc B là góc N
- Cạnh tương ứng với cạnh AC là cạnh MP
A
B
C
M
P
N
c. Điền vào chỗ trống (.)
AC = ...
Góc B = ...
MP
Góc N
A
B
C
P
N
M
?3
Cho
Như hình vẽ
700
500
A
B
C
D
E
F
Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC ?
3
700
500
A
B
C
D
E
F
Đáp án
Xét

Vậy : góc D = góc A = 600 ( góc tương ứng hai tam giác bằng nhau )
3
-Cạnh : BC = EF = 3 ( Cạnh tương ứng hai tam giác bằng nhau)
- góc D = góc A = 600 ( góc tương ứng hai tam giác bằng nhau )

Nên ta có
700
500
A
B
C
D
E
F
3
Hướng dẫn về nhà
- Nắm chắc định nghĩa hai tam giác bằng nhau
- Làm: Bài tập 10, 11, 12(SGK- 111-112)
Bài tập 19, 20 ( SBT - 100 )
 
Gửi ý kiến