Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3+4 tôn giáo...

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phượng Thuý
Ngày gửi: 11h:14' 24-06-2008
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò của cán bộ , đảng viên ở cơ sở: 2nd
1) Vai trò của cán bộ , đảng viên ở cơ sở: 3ý
Công tác tôn giáo là nội dung quan trọng trong công tác lãnh
đạo cuả Đảng và Nhà nước.
Cấp uỷ , chính quỳên và đảng viên cơ sở trực tiếp tuyên
truyền phổ biến các chính sách của Đảng và NN .
Phả nắm chắc diễn biến và giả quyết, xử lý các
tình huống kịp thời những sự việc nảy sinh từ cơ sở
đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò của cán bộ , đảng viên ở cơ sở: 2nd
1) Vai trò của cán bộ , đảng viên ở cơ sở: 3ý
2) Những yêu cầu chung đối với cán bộ , đảng viển trong thực hiện chính sách tôn giáo : 3ý
- Phải hiểu biết những vấn đề cơ bản, Chung nhất về tín ngưỡng , tôn giáo (lý luận, nguyên lý ), cần quán triệt 3 điểm chính sau đây
+ Tín ngưỡng, tâm linh: - coi đời sống tâm linh là có thật. Nên có niềm tin, yêu mến và trông cậy vào đó. Cần tôn trọng, tránh xúc phạm thô bạo đến đời sống tâm linh riêng tư của những người có đạo.
+ Văn hoá tinh thần và XH của tôn giáo :- Tôn giáo , tìn ngưỡng chi phối lẽ sống , lối sống, đạo đức của các tín đồ . Vì vậy có VH tinh thần và VH vật chất tôn giáo tồn tại trong cộng đồng Dân Tộc . Do đó mọi người đều có thể hưởng thụ.
đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò của cán bộ , đảng viên ở cơ sở: 2nd
1) Vai trò của cán bộ , đảng viên ở cơ sở: 3ý
2) Những yêu cầu chung đối với cán bộ , đảng viêổtng thực hiện chính sách tôn giáo : 3ý
+ Tín ngưỡng, tâm linh:
+ Văn hoá tinh thần và XH của tôn giáo :-
+ Tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan :- Tín đồ các tôn giáo đều cho rằng triết học và niềm tin tôn giáo của mình là chính tín còn lại là dị doan, nguỵ tín, mê tín .Nhưng đều trái với quan điểm của CNXHKH , nhưng không thể coi tất cả họ đều là Mê tín dị doan và loại trừ.
- Mê tín dị đoan là những gì trái với lợi ích chung của XH, gây tổn hại cho chính những tín đồ, trở lên mê muội , không fù hợp với tiến bộ XH.
đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò của cán bộ , đảng viên ở cơ sở: 2nd
II) Thái độ và nhiệm vụ của cán bộ , đảng viên đối với tôn giáo, tin ngưỡng: 5nd.
3 nd lớn
1) Tôn trọng tự do tín ngưỡng, bài trừ mê tín hủ tục. 3ý
a) Tôn trọngvà bảo hộ: tôn trọng và bảo hộ những tôn giáo đã được NN công nhận và những tín ngưỡng dân gian như: thờ cúng tổ tiên, người có công, gắn với các lễ hội truyền thống các dân tộc.
b)Tạo điều kiện cho quàn chúng tiến bộ về mọi mặt
c) - Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tà đạo, những hoạt động mua thần bán thánh như : gọi đồng , cúng ma,bói toán. những hủ tục trong ma chay, cưới hỏi
- Những hành vi có thể gọi là mê tín : xem ngay, giờ tốt xấu, tử vi tướng số,giải hạn, cầu tự, lên đồng, cầu mùa ,cầu an , v v v cần kiên trì giáo dục , hạn chế tiêu cực
đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò : 2nd
II) Thái độ và nhiệm vụ : 5nd.
3 nd lớn
1) Tôn trọng tự do tín ngưỡng, bài trừ mê tín hủ tục. ( 3ý)
2)Thực hiện bình đẳng, vân động quàn chúng thi đua yêu nước ( 2 ý)
a)Thực hiện bình đẳng về quyền công dân:
- Không phân biệt đối xử.
- Mọi công dân đều có quỳên và nghĩa vụ ngang nhau.
b) Tích cực vận động quần chúng có đạo thi đua yêu nước:
Đồng bào công giáo có PT " kính chúa yêu nước".
Đồng bào Cao Đài + Hoà Hảo có PT " yêu nước phụng đạo".
Đồng bào Phật giáo có PT" PG cứu quốc ; Đạo pháp - Dan tộc- CNXH

đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò : 2nd
II) Thái độ và nhiệm vụ : 5nd.
3 nd lớn
1) Tôn trọng. ( 3ý)
2)Thực hiện bình đẳng, ( 2 ý)
3) Đưa mọi tôn giáo vào hoạt động tôn giáo vào khuôn khổ PL
4) Biểu dương và khuyến khích các hoạt động tôn giáo vào phong trào
thi đua yêu nước, góp phần tích cực cho xã hội.
5) Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng lam
tổn hại đến lợi ích của nhân dân , lợi ích dân tộc.
- Việc lợi dụng tôn giáo vào mưu đồ chính trị có thể là:
+ Đọc kinh, giảng đạo lai xen lẫn những lời khuyên răn chống đường lối
chủ trương của Đảng và NN.
+ Kích động giáo dân thổi phồng những mâu thuẫn nội bộ thành những
vấn đề có tính chính trị.

đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
3 nd lớn
5) Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng
- Việc lợi dụng tôn giáo vào mưu đồ chính trị có thể là:
+ Đọc kinh, giảng đạo lai xen lẫn những lời khuyên răn chống đường lối chủ trương của Đảng và NN.
+ Kích động giáo dân, thổi phồng những mâu thuẫn nội bộ thành những vấn đề có tính chính trị.
+ Kích động những phần tử xấu gây rối trật tự, an ninh XH + truyền đạo trái fép
+Mua chuộc các tổ chức hội đoàn thầnh đội quân xung kích chống chính quyền, chia rẽ đoàn kết lương giáo + Biến các tổ chức từ thiện, các lớp học giáo lý thành nơi tuyển chọn con tin V. v. v.
* cần fân biệt kẻ chủ mưu và người tòng fạm, kẻ cố ý và người bị
lợi dụng, ngộ nhận để có cách xử lý đúng đắn, kiên quyết.
đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò : 2nd
II) Thái độ và nhiệm vụ : 5nd.
3 nd lớn
III) Đảng viên là người có đạo vơí sinh hoạt với ngưỡng,
tôn giáo: (2nd)
1. Khái niệm:- "Đảng viên là người có đạo" là cách nói mới của khái niệm : "đảng viên gốc tôn giáo", " đảng viên xuất thân từ tôn giáo" vẩn thường dùng trước đây .
-Ngày 20-06-1994 BBTTW Đảng (k VII) đã chủ trương : đảng viên có đạo cầnphảI tham gia sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo để liên hệ, gần gũi quần chúng và tuyên truyền vận động quần chúng làm CM.
đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò : 2nd
II) Thái độ và nhiệm vụ : 5nd.
3 nd lớn
III) Đảng viên là người có đạo vơí sinh hoạt với ngưỡng,
tôn giáo: (2nd)
1. Khái niệm:-
2. Nhiệm vụ cụ thể của đảng viên là người có đạo: 4n/v
a) Được quyền và có n/v tham gia các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo,nhưng cần lưu ý những điểm sau đây:
Không được ngộ nhận, quá tin vào các điêù của giáo lý.
Không được sa vào mê tín hủ tục.
Kien quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo..
Là tấm gương cho quần chúng noi theo trên cấc lĩnh vực..
Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, giả quyết kịp thời những nảy sinh từ cơ sở
đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò : 2nd
II) Thái độ và nhiệm vụ : 5nd.
3 nd lớn
III) Đảng viên là người có đạo vơí sinh hoạt với ngưỡng,
tôn giáo: (2nd)
1. Khái niệm:-
2. Nhiệm vụ cụ thể của đảng viên là người có đạo: 4n/v
a) Được quyền và có n/v tham gia các sinh hoạt tín tôn giáo
b) Giác ngộ, bồi dưỡng quần chúng có đạo để kết nạp Đảng
c) Không được hoạt động truyền đạo và quản lý công việc của giáo hội ( trừ khi được Đảng yêu cầu, phân công)
c) Không được nói và làm trái đường lối của Đảng, tiết lộ bí mật, theo đuôi quần chúng lạc hậu, bién tổ chức và cơ quan của Đảng và NN thành nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng.
đảng viên
với tín ngưỡng tôn giáo
Chuyên đề 3
I) Vai trò : 2nd
II) Thái độ và nhiệm vụ : 5nd.
3 nd lớn
III) Đảng viên là người có đạo vơí sinh hoạt với ngưỡng,
tôn giáo: (2nd)
1. Khái niệm:-
2. Nhiệm vụ cụ thể của đảng viên là người có đạo: 4n/v
a) Được quyền và có n/v tham gia các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo,nhưng cần lưu ý những điểm sau đây:
Không được ngộ nhận, quá tin vào các điêù của giáo lý.
Không được sa vào mê tín hủ tục.
Kien quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo..
Là tấm gương cho quần chúng noi theo trên cấc lĩnh vực..
Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, giả quyết kịp thời những nảy sinh từ cơ sở
Xin cảm ơn các đồng chí
Chúc các đồng chí mạnh khoẻ
Hẹn gặp lại
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓