Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Con chó Bấc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Chuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:04' 09-07-2008
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 540
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo về dự hội thi thiết kế giáo án điện tử huyện hưng hà
năm học 2005 - 2006
Bài tập trắc nghiệm
Tìm từ thích hợp điền vào chỗ (.) cho thích hợp?
Trên đời hiếm gì nghịch lý oái oăm! Có cái thật làm người ta đau đớn, héo mòn rồi chết rụi! Nhưng lại có cái giả an ủi, nâng đỡ tâm hồn như một liều thuốc thập toàn đại bổ! Hình ảnh...........
trong truyện ngắn lừng danh ...........
của nhà văn Mĩ ........ là một trong những liều thuốc đó.
chiếc lá thường xuân
Chiếc lá cuối cùng
O. Hen - ri
Ngữ văn 9 tiết 156
Văn bản Con chó Bấc
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)
G. Lân - đơn


I. Đọc hiểu chú thích
1. Tác giả.
+ (1876 - 1916), là nhà văn Mĩ.
+ Cuộc đời phiêu lưu sóng gió, làm đủ các nghề, có ý thức sớm tiếp cận với tư tưởng chủ nghĩa xã hội, không ngừng vươn lên trong học tập.
I.Đọc hiểu chú thích
1. Tác giả

- TiÓu thuyÕt: TiÕng gäi n¬i hoang d· (1903)
- Gåm 7 ch­¬ng.
- LÊy ®Ò tµi cuéc sèng cña nh÷ng ng­êi ®i t×m vµng ë B¾c MÜ mµ nh©n vËt trung t©m lµ con chã BÊc
3. §o¹n trÝch: "Con chã BÊc"
- VÞ trÝ: Thuéc ch­¬ng 6, víi tªn gäi: "T×nh yªu th­¬ng ®èi víi mét con ng­êi"
- Bè côc
2. Tác phẩm
Đoạn trích có thể chia làm mấy phần?
A. Hai
B. Ba
C.Bốn
D. Không thể chia đoạn
Nội dung của các đoạn trong văn bản?

Đoạn 1:


Đoạn 2:Đoạn 3:
Giới thiệu con chó Bấc
Tình cảm của Thoóc - tơn với Bấc
Tình cảm của Bấc với Thoóc - tơn.
I. Đọc hiểu chú thích

1. Giíi thiÖu con chã BÊc.
+ T¹i nhµ thÈm ph¸n Mi - l¬:
* §i s¨n lang thang ®©y ®ã cïng c¸c cËu con trai cña «ng ThÈm, hé vÖ nh÷ng ®øa ch¸u nhá cña «ng ThÈm.
* Cã t×nh c¶m nh­ng t×nh c¶m Êy chØ lµ chuyÖn lµm ¨n cïng héi cïng ph­êng.
* Cã t×nh b¹n nh­ng lµ thø t×nh b¹n trÞnh träng ®­êng hoµng.
* Hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm trong vai ®Çy tí, nhµn h¹ nh­ng nh¹t nhÏo.
+ Khi gÆp Thoãc - t¬n.
* T×nh yªu th­¬ng thùc sù nång nµn.
* Yªu th­¬ng ®Õn ®é s©u s¾c ch©n thµnh tõ bªn trong t×nh c¶m.
* Yªu th­¬ng s«i næi, nång ch¸y, th­¬ng yªu ®Õn t«n thê, cuång nhiÖt.
Ii. đọc hiểu đoạn trích
Khao khát và quý trọng tình yêu thương
I. Đọc hiểu chú thích
II. đọc hiểu văn bản
1. Giới thiệu con chó Bấc
Hành động
- Không thể nào không chăm sóc.
Không bao giờ quên chào hỏi thân mật hoặc nói lời vui vẻ.
- Có thói quen dùng hai bàn tay túm chặt lấy đầu Bấc, rồi dựa đầu anh vào đầu nó.
- Thấy Bấc vùng dậy trên hai chân, miệng cười mắt long lanh, và khi đó anh muốn kêu lên: "Trời đất! Đằng ấy hầu như biết nói đấy!"
2. Tình cảm của Thoóc - tơn đối với Bấc
Yêu quí, có trách nhiệm, có cách biểu
hiện tình cảm giản dị tự nhiên
Rất thân thiện, gần gũi
Thương yêu hiểu nhau như những
người bạn thân tình
Một ông chủ có lòng nhân từ, có tình yêu thương con vật một cách tự
nhiên. Thoóc - tơn là một ông chủ lý tưởng.
Có nhận xét gì về cách kể chuyện của tác giả trong đoạn này?
Kết hợp kể và tả nhân vật với các chi tiết tỉ mỉ
Câu văn biến hóa bằng các quan hệ từ và các dấu ngắt câu liên tục
3. Tình cảm của Bấc đối với Thoóc - tơn
Không muồn rời Thoóc - tơn một bước, luôn bám theo gót chân.
Vội vùng dậy... trườn qua giá lạnh đến mép lều lắng nghe tiếng thở đều của chủ.
Há miệng cắn bàn tay Thoóc - tơn.
Nằm phục ở chân Thoóc - tơn. theo dõi từng biểu hiện của chủ.
Gần gũi,
vuốt ve
đáp lại
cử chỉ
thân ái
của chủ
Phục tùng
tôn thờ
ngưỡng mộ
Vô cùng gắn bó, sẵn sàng hy sinh vì chủ
Hành động
Hµnh ®éng
+ GÇn gòi, vuèt ve, ®¸p l¹i cö chØ th©n ¸i cña chñ.
+ Phôc tïng , t«n thê, ng­ìng mé.
+ V« cïng g¾n bã, s¾n sµng hy sinh v× chñ.
3. Tình cảm của Bấc đối với Thoóc - tơn
Cảm xúc
Ngời ánh
qua đôi mắt
tỏa rạng
ra ngoài
Sợ Thoóc -tơn
biến khỏi
cuộc đời nó
(nỗi ám ảnh)
Biết ơn
sâu nặng
trung thành
Một tình yêu thương giống như
Tình yêu thương của con người
Là nhu cầu sống từ bên
Trong tâm hồn, sâu sắc,
Quên mình và
Thủy chung
Câu hỏi
Nhóm 1: Từ chuyện kể về con chó Bấc, em cảm nhận những gì về tình yêu thương?
Nhóm 2: Sau khi Thoóc - tơn chết, Bấc đã dứt bỏ con người và trở thành một con chó hoang. Em nghĩ gì về tình yêu thương từ kết thúc này?
Nhóm 3: Tài năng và tình cảm nổi bật của nhà văn trong đoạn trích?
Nhóm 4: Con người đã được bồi đắp tình cảm gì khi đọc truyện con chó Bấc?
Chúng mình cùng thảo luận ! ! !
ý nào không là tác phẩm của Lân - đơn?
A. Mác jin j - dơn (1909)
B. Sói biển (1904)
C. Gót sắt (1907)
D. Nanh trắng (1906)
E. Đôn - ki- hô - tê
G. Người thầy đầu tiên
Chi tiết nào không thể hiện trí tưởng tượng tuyết vời của nhà văn?
A. Họng rung lên như những ân thanh không thốt lên lời mà cứ như trong tư thế đứng yên, bất động.
B. Nó tưởng chừng như quả tim mình nhảy tung ra khỏi cơ thể vì quá ngây ngất.
C. Nó sợ Thoóc - tơn lại biến ra khỏi đời nó.
D. Ngay cả đêm trong giấc mơ, nó cũng bị nỗi sợ này ám ảnh.
E. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn học ở nhà:
1. Đọc và tóm tắt văn bản.
2. Nêu suy nghĩ của em về hình ảnh con chó Bấc?
3. Cảm nhận về ý nghĩa của văn bản?
4. Soạn bài kịch "Bắc Sơn"
 
Gửi ý kiến