Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 12. A vacation abroad

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Van Dat
Ngày gửi: 22h:28' 21-12-2009
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 2103
Số lượt thích: 4 người (Trần Phong Nhã, Nguyễn Lan, phung ngoc han, ...)
Teacher : Trinh Thi Ha
to class 8A
Xuan Phu secondary school
Unit 12
A vacation abroad
Period 77
Lesson 5: WRITE
now
Sally
1. Gap fill:
Dear Sally,
We are having a wonderful time (1)____ the USA. The (2)______ are friendly and the (3)______ has been warm and sunny.
In San Francisco, I (4)________my friend, Sandra Smith and (5)____ family. It was (6)____ to see them.
I (7)_________ lots of souvenirs (8)_____ the children. Thanh is always complaining about the (9)___________ of my suitcase.
See you (10)_____.
Love,
Quyen
in
people
weather
her
nice
bought
for
heaviness
visited
soon
Unit 12: A vacation abroad
Period 77: Lesson 5: Write
Unit 12: A vacation abroad
Period 77: Lesson 5: Write
1. Gap fill
1- in ; 2- people ; 3- weather ; 4- visited ;
5- her ; 6-nice ; 7- bought ; 8- for ;
9- heaviness ; 10- soon
Questions:
1.Where does Mrs Quyen visit?

2.How does she feel about people there?

3. What is the weather like?

4. Who did she visit?

5. What did she buy?

6. Did she see parks and zoos?
2. Comprehension questions
The USA
They are friendly.
It has been warm and sunny.
She visited the Smiths.
No, she didn`t.
She bought lots of souvenirs.
Unit 12: A vacation abroad
Period 77: Lesson 5: Write
1. Gap fill
1- in ; 2- people ; 3- weather ; 4- visited ;
5- her ; 6-nice ; 7- bought ; 8- for ;
9- heaviness ; 10- soon
2.Comprehension questions
3. Write
Ha Long Bay
Unit 12: A vacation abroad
Period 77: Lesson 5: Write
1. Gap fill
1- in ; 2- people ; 3- weather ; 4- visited
5- her ; 6-nice ; 7- bought ; 8- for ;
9- heaviness ; 10- soon
2. Comprehension questions
3. Write
Replace:


Beginning with:
Dear Hoa,
I`m having a wonderful time in Ha Long Bay.
The USA
Ha Long Bay
friendly
friendly, helpful
warm and sunny
warm and nice
visit her friend
friends, limestone caves, beautiful sights
Unit 12: A vacation abroad
Period 77: Lesson 5: Write
1. Gap fill
1- in ; 2- people ; 3- weather ; 4- visited ;
5- her ; 6-nice ; 7- bought ; 8- for ;
9- heaviness ; 10- soon
2. Comprehension questions
3. Write
Dear Hoa,
I`m having a wonderful time in Ha Long Bay. The people are friendly and the weather has been warm and nice.
I visited my friends, Nga and Lan. It was nice to see them. I saw many limestone caves and beautiful sights.
I bought lots of souvenirs for my friends.
See you soon.
Love,
Ha
HOMEWORK
+ Write your postcard in your notebook.
+ Prepare the next lesson.
Thank you !
See you again !
No_avatar

Cười nhăn răng

 

No_avatar

hay.....................Mỉm cười

 

No_avatar

hay................................Cười nhăn răng

 

Avatar

not bad

No_avatar

binh thuong thoi Sáng mắt vì $

No_avatar

ko co j dac bietLè lưỡi

Avatar

Tệ

 
Gửi ý kiến