Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo dục phát triển nhận thức

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoàng Thị Thu Hương
Người gửi: Nguyễn Bích Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:38' 23-11-2009
Dung lượng: 144.0 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ThS. Hoàng Thị Thu Hương
Trung t©m Nghiªn cøu Gi¸o dôc MÇm non
Mục đích bài học
Học viên cần nắm được
Mục tiêu, nội dung, kết quả mong đợi của lĩnh vực GD phát triển nhận thức trong CT GDMN mới.
Những điểm mới của lĩnh vực GD phát triển nhận thức.
Cách thiết kế hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo.
Hoạt động 1
Giới thiệu Chương trình GDMN mới phần Giáo dục phát triển nhận thức
Chương trình giáo dục nhà trẻ
Về mục tiêu
Thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh
Có sự nhạy cảm của các giác quan
Có khả năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ và diễn đạt hiểu biết bằng những câu nói đơn giản
Có một số hiểu biết ban đầu về bản thân và các sự vật, hiện tượng gần gũi quen thuộc
Như vậy; mục tiêu của lĩnh vực phát triển nhận thức trong Chương trình này chú trọng đến:
Coi trọng việc tạo hứng thú cho trẻ trong các hoạt động nhận thức
Chú ý việc phát triển các kĩ năng cho trẻ hơn là việc cung cấp kiến thức
Về nội dung
(Các nội dung chi tiết được phân phối theo từng độ tuổi
xem tài liệu CTGDMN trang 10 – 11)
Luyện tập và phối hợp các giác quan:
Thị giác, thích giác, xúc giác, khứu giác, vị giác
Nhận biết:
Tên gọi, chức năng một số bộ phận cơ thể của con nguời.
Tên gọi, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng của một số đồ dùng, đồ chơi, PTGT quen thuộc với trẻ.
Tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số con vật, hoa, quả quen thuộc với trẻ.
Một số màu cơ bản (đỏ, vàng, xanh), kích th­ước (to - nhỏ), hình dạng (tròn, vuông), số lượng (một-nhiều), vị trí trong không gian (trên-dưới, trư­ớc-sau) so với bản thân trẻ.
Bản thân và những ngư­ời gần gũi.
Như vậy: Nội dung lĩnh vực phát triển nhận thức ở trong chương trình nhà trẻ bao gồm 2 phần: Luyện tập và phối hợp các giác quan; Nhận biết.
Về kết quả mong đợi
(Các kết quả mong đợi cụ thể xem trang 16 – 17)
Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan
Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi bằng cử chỉ, lời nói
Kết quả mong đợi là điểm mới của chương trình GDMN mới (chương trình cũ không có phần này)
Kết quả mong đợi là những gì trẻ trong độ tuổi cần và có thể thực hiện được nhằm định hướng cho giáo viên tổ chức hướng dẫn có hiệu quả các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức ở nhà trẻ.
Thảo luận về cách thức thực hiện
các nội dung phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ
Các hoạt động phát triển nhận thức nào?
ND phát triển nhận thức được thực hiện như thế nào?
Hình thức tổ chức và Phương pháp phát triển nhận thức trong quá trình giáo dục trẻ ở trường mầm non?
Thông tin
Các hoạt động
Các hoạt động luyện tập giác quan, phối hợp các giác quan
Các hoạt động nhận biết :
Nhận biết bản thân và những người gần gũi
Nhận biết một số bộ phận cơ thể
Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi
Nhận biết một số con vật, hoa, quả quen thuộc
Các hoạt động nhận biết về màu sắc, kích thước, hình dạng... được lồng ghép vào các hoạt động trên
Các hoạt động phát triển nhận thức được tiến hành trong hoạt động chơi - tập có chủ đích và ở mọi lúc, mọi nơi.
Đối với trẻ 24 - 36 tháng, các hoạt động phát triển nhận thức được tiến hành trong một số chủ đề thích hợp.
Nội dung GD phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ được tích hợp trong các hoạt động GD phát triển thể chất, ngôn ngữ, tình cảm xã hội một cách thích hợp.
Thông tin (tiếp...)
Phương pháp
Phương pháp thực hành: Cho trẻ chơi, hoạt động với đồ vật
Phương pháp quan sát: Cho trẻ quan sát vật thật, đồ chơi, tranh ảnh... kết hợp với lời nói, cử chỉ hướng dẫn của cô.
Phương pháp dùng lời nói:
Trò chuyện kích thích, gợi mở suy nghĩ của trẻ
Giải thích cung cấp cho trẻ các thông tin thích hợp khi cần thiết.
Thông tin (tiếp...)
Hình thức tổ chức
Các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ được tiến hành dưới hình thức:
Chơi - tập có chủ định - theo định hướng của người lớn (Bài tập luyện tập, Trò chơi...)
Chơi tự do
Dạo chơi ngoài trời
Tận dụng cơ hội, tình huống trong các hoạt động hàng ngày.
Chương trình giáo dục mẫu giáo

Về mục tiêu
Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh.
Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau.
Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, lời nói...) với ngôn ngữ nói là chủ yếu.
Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán.
Như vậy, mục tiêu của lĩnh vực phát triển nhận thức:
Coi trọng việc hình thành thái độ tích cực đối với các hoạt động nhận thức, phát triển hứng thú nhận thức và khả năng tư­ duy ở trẻ hơn là cung cấp kiến thức cho trẻ
Quan tâm hình thành và phát triển khả năng biểu đạt suy nghĩ của trẻ (bằng hành động, bằng hình ảnh, bằng lời nói....)
Về nội dung
(Các nội dung chi tiết được phân phối theo từng độ tuổi
xem tài liệu CTGDMN trang 33 – 35)
Khám phá khoa học
Các bộ phận của cơ thể con người.
Đồ vật
Động vật và thực vật.
Một số hiện tượng tự nhiên.
Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
Xếp tương ứng.
So sánh, sắp xếp theo qui tắc.
Đo lường.
Hình dạng.
Định hướng trong không gian và định hướng thời gian.
Về nội dung (tiếp...)
Khám phá xã hội
Bản thân, gia đình, họ hàng và cộng đồng.
Trường mầm non.
Một số nghề phổ biến.
Danh lam, thắng cảnh và các ngày lễ, hội.
Như vậy: Nội dung lĩnh vực phát triển nhận thức ở mẫu giáo bao gồm 3 nội dung lớn:
Khám phá khoa học
Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
Khám phá xã hội.
Trong đó các kĩ năng trong hoạt động nhận thức được
coi trọng như quan sát, so sánh, phân loại, giải quyết
vấn đề.
Về kết quả mong đợi
(Các kết quả mong đợi cụ thể xem trang 48 – 52)
Khám phá khoa học
Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng
Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản
Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau
Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
Nhận biết số đếm, số lượng
Sắp xếp theo qui tắc
So sánh hai đối tượng
Nhận biết hình dạng
Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
Về kết quả mong đợi (tiếp...)
Khám phá xã hội
Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
Như vậy:
Trong chương trình cũ không có kết quả mong đợi
Kết quả mong đợi là những gì trẻ trong độ tuổi cần và có thể thực hiện được nhằm định hướng cho GV tổ chức hướng dẫn có hiệu quả các hoạt động GD phát triển nhận thức ở trẻ mẫu giáo
Thảo luận về cách thức thực hiện các
nội dung phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo
Xác định các nhiệm vụ của giáo viên để giúp trẻ phát triển nhận thức.
Các hoạt động phát triển nhận thức nào?
Nội dung phát triển nhận thức được tích hợp như thế nào?
Hình thức tổ chức và Phương pháp phát triển nhận thức trong quá trình giáo dục trẻ ở trường mầm non?
Cách thiết kế hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo
Thông tin
Nhiệm vụ của giáo viên
Tạo môi trường kích thích trẻ hoạt động, khám phá và sử dụng đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu...
Lập kế hoạch tổ chức HD các hoạt động đa dạng phù hợp với trẻ, kích thích trẻ sử dụng các giác quan một cách thích hợp để khám phá thế giới xung quanh.
Khi hướng dẫn:
Tạo tình huống đơn giản kích thích trẻ tích cực hoạt động và suy nghĩ
Chơi nhiều với trẻ, đặc biệt nhóm bé và dành cho trẻ thời gian chơi thoả đáng, không gian chơi thích hợp.
Cung cấp các thông tin thích hợp cho trẻ một cách ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc.
Kích thích trẻ tích cực sử dụng từ ngữ để diễn đạt những mong muốn, hiểu biết bằng những câu nói đơn giản.
Theo dõi, đánh giá thường xuyên sự phát triển nhận thức của trẻ để có kế hoạch tổ chức HD hoạt động phù hợp với sự phát triển của từng cá nhân trẻ.
Phát hiện sớm những trẻ có biểu hiện chậm phát triển về nhận thức để có kế họạch và biện pháp can thiệp kịp thời
Các hoạt động giáo dục
Các hoạt động khám phá khoa học về:
Các bộ phận của cơ thể con người
Đồ vật và chất liệu
Thực vật
Động vật
Các hiện tượng tự nhiên
Các hoạt động làm quen với toán
Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm
Xếp tương ứng
So sánh, phân loại và sắp xếp theo qui tắc
Đo lường
Hình dạng
Định hướng trong không gian và định hướng thời gian
Các hoạt động giáo dục (tiếp...)
Các hoạt động khám phá xã hội về:
Bản thân, gia đình,trường lớp mầm non và cộng đồng
Một số nghề phổ biến, gần gũi
Danh lam, thắng cảnh và các ngày lễ hội
Hình thức tổ chức
Các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ được tiến hành dưới hình thức:
Hoạt động học có chủ đích
Hoạt động chơi
Hoạt động theo ý thích của trẻ
Hoạt động ngoài trời, tham quan...
Các hoạt động phát triển nhận thức được tiến hành trong các chủ đề thích hợp đối với từng độ tuổi.
Nội dung GD phát triển nhận thức cho trẻ được tích hợp trong các hoạt động GD phát triển thể chất, ngôn ngữ, tình cảm - xã hội, thẩm mĩ một cách thích hợp.
Phương pháp
Phương pháp thực hành: Cho trẻ chơi, hoạt động thực hành
Phương pháp quan sát: Cho trẻ quan sát vật thật, đồ chơi, tranh ảnh, hiện tượng... kết hợp với lời nói, cử chỉ hướng dẫn.
Phương pháp dùng lời nói:
Trò chuyện kích thích, gợi mở suy nghĩ của trẻ
Giải thích cung cấp cho trẻ các thông tin thích hợp khi cần thiết.
Thí nghiệm, thử nghiệm
Các phương pháp được sử dụng phối kết hợp với nhau một cách thích hợp trong các tình huống cụ thể.
Coi trọng quá trình hoạt động của trẻ - dành thời gian cho trẻ chơi (trẻ nhỏ học chủ yếu qua chơi), hoạt động, trải nghiệm để tìm tòi, khám phá: Quan sát, so sánh, phân loại, phỏng đoán, suy luận...
Yêu cầu về tổ chức môi trường giáo dục phát triển nhận thức
Môi trường có đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu phong phú hấp dẫn trẻ và đảm bảo an toàn.
Bố trí, sắp xếp các khu vực hoạt động sao cho kích thích trẻ hoạt động và dành phần lớn thời gian cho trẻ tự học qua chơi vì trẻ nhỏ học chủ yếu qua chơi, qua tự mày mò, khám phá.
Yêu cầu về tổ chức môi trường giáo dục
phát triển nhận thức (tiếp...)
Môi trường cho trẻ hoạt động khám phá khoa học nên có:
Các đồ dùng, đồ chơi được sản xuất hàng loạt, như:
Kính phóng đại (chẳng hạn kính lúp), cân, nam châm, gương
Tranh, ảnh về các con vật hoặc cây, lá, hoa, quả...
Sách về các hoạt động khoa học dành cho trẻ nhỏ
Bàn chơi nước: Chai trong suốt, dụng cụ chứa nước, các vật chìm hoặc nổi trong nước…
Bể cá
Yêu cầu về tổ chức môi trường giáo dục
phát triển nhận thức (tiếp...)
Các nguyên vật liệu tự nhiên:
Lá, hoa, quả...
Các vỏ trai sò, đất đá, cát sỏi, nước... và các bộ sưu tập : lá, hoa, côn trùng...
Các con vật nuôi: chim, thỏ…
Cây, các hạt giống và bình gieo hạt
Bố trí, sắp xếp ở các góc khám phá khoa học sao cho kích thích hứng thú, tăng cường sử dụng các giác quan của trẻ và lôi cuốn trẻ tham gia hoạt động một cách tích cực.
Hoạt động 2
Thiết kế hoạt động PTNT
Chia học viên thành các nhóm.
Mỗi nhóm thiết kế một hoạt động giáo dục phát triển nhận thức của chủ đề nhánh: Đồ dùng gia đình (chủ đề Gia đình)
Trình bày các bước tiến hành xây dựng hoạt động này.
Phân tích tính tích hợp trong hoạt động phát triển nhận thức của nhóm vừa xây dựng
Thông tin phản hồi
Để thiết kế một hoạt động PTNT cho trẻ ở một độ tuổi nào đó cần trả lời các câu hỏi
Mục đích của hoạt động? thực hiện trong chủ đề nào? Có thể tích hợp với lĩnh vực phát triển nào 
Cách tiến hành hoạt động để đạt được mục đích đề ra? (trẻ ở độ tuổi nào? cho cá nhân trẻ hay một nhóm trẻ hay cả lớp? sẽ tổ chức ở đâu? trong thời gian bao lâu? trẻ cần được làm gì? cần chuẩn bị gì ?
Có thể đặt tên cho hoạt động là gì? (tên ngắn gọn, hấp dẫn, phản ánh được nội dung hoạt động)
GỢI Ý TRIỂN KHAI CHỦ ĐỀ NHÁNH:
ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
Mẫu giáo nhỡ
Nội dung giáo dục nhận thức
về đồ dùng trong gia đình

Đồ gỗ : giường, tủ, bàn, ghế.
Đồ điện: bàn là, ấm đun nước.
Đồ dùng ở bếp: nồi, chảo, bát, đĩa, thìa.
Phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn: xe máy, xe đạp, ti vi, đài
Đồ dùng cá nhân : quần áo, giày dép, khăn mặt.
Các hoạt động nhận thức
về đồ dùng trong gia đình
Khám phá khoa học:
Khám phá âm thanh qua chất liệu đồ dùng nhà bếp: Tạo bộ gõ: trống, xèng, lục lạc… từ nồi, vung, muỗng, ly, đũa, gáo,...
Thí nghiệm phơi quần áo ngoài nắng và trong nhà, với các chất liệu vải khác nhau…
Trò chơi tạo bong bóng xa-phòng.
Cách bảo quản những đôi tất, cách phơi, gấp quần áo..
Phân loại đồ dùng trong gia đình
Trò chuyện về các loại đồ dùng có trong gia đình bé.
Trò chơi: “Trộn lẫn và xếp theo bộ” Nồi nào vung ấy, hộp nào nắp ấy... Chơi chọn đồ dùng theo: chất liệu, chức năng, kích thước, hoa văn…
Làm bộ sưu tập theo các mẫu quảng cáo.
Các hoạt động nhận thức
về đồ dùng trong gia đình (tiếp...)
Làm quen với toán:
Chơi xếp chồng/hoặc lồng bộ nồi, đĩa, bát vào nhau từ lớn đến bé.
Chơi in dấu giày, dép. Tìm đôi cho giày, dép, tất
Đếm các đồ dùng trong gia đình
Đánh số cho giày, dép.
Ví dụ hoạt động
Đồ dùng trong gia đình của bé
Mục đích:
Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm, công dụng và cách sử dụng của một số đồ dùng gia đình.
Biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng trong gia đình
Chuẩn bị:
Một số đồ dùng gia đình bằng vật thật
Mỗi trẻ 1-2 tranh lô tô về đồ dùng gia đình: quần áo, đồ dùng để ăn uống và đồ dùng để nấu.
Ví dụ hoạt động
Đồ dùng trong gia đình của bé (tiếp...)
Tiến hành:
Cho trẻ tiếp xúc, quan sát, trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình bằng vật thật đã chuẩn bị.:
Đây là cái gì?
Nó để ở đâu?
Dùng để làm gì ?
Làm bằng chất liệu gì?
Giữ gìn, bảo vệ?
Ví dụ hoạt động
Đồ dùng trong gia đình của bé (tiếp...)
Cho trẻ lên chọn tranh vẽ những đồ dùng ở gia đình trẻ có và vừa kể với cô.
Ví dụ:
Nhà cháu có giường để nằm; Bàn, ghế để anh chị ngồi học,...
Giường, bàn, ghế làm bằng gỗ.
Nồi, chảo để nấu cơm, nấu thức ăn,....
Bát, đĩa, thìa để ăn cơm.
Cốc để uống nước,....
Cho trẻ tô màu đồ dùng gia đình (mỗi trẻ tô màu từ 2 - 3 đồ dùng). Sau khi tô xong cho trẻ nói tên đồ dùng và màu sắc của đồ vật vừa tô.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Gửi ý kiến