Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nguyệt
Ngày gửi: 19h:11' 25-12-2009
Dung lượng: 10.7 MB
Số lượt tải: 572
Số lượt thích: 0 người
GV: TRẦN THỊ NGUYỆT
Trường THCS QUANG TRUNG
T? S? D?A CD
Kiểm tra bài cũ

Vì sao nói Nhà nước CHXHCN Việt Nam là “ Nhà nước của dân, do dân và vì dân”?
Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy cấp ?

Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
Viện kiểm sát ND huyện(q,t xã)
Toà án ND tối cao
1. Bản chất Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nưỚc CHXHCN Việt Nam.
3. ChỨc năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước.
4. Trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm công dân.
Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bộ máy nhà nước ta gồm những loại cơ quan nào ?

Bộ máy nhà nước bao gồm 4 loại cơ quan:
Cơ quan quyền lực nhà nước.
Cơ quan hành chính nhà nước.
Cơ quan xét xử.
- Cơ quan kiểm sát.
* Quốc hội

* HĐND tỉnh
(thành phố )

*HĐND huyện
(quận, thị xã)

* HĐND xã
(phường,thtrấn)
* Chính phủ

* UBND tỉnh
(thành phố )

* UBDN huyện
(quận, thị xã)

* UBND xã
(phường,thtrấn)
Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước
Điều 126:
Toà án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân nước CHXHCN Việt Nam, trong phạm vi chức năng của mình, có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân.
Hiến pháp 1992: Điều 127
“ Toà án nhân dân tối cao, các toà án nhân dân địa phương, các toà án quân sự và các toà án khác do luật định là những cơ quan xét xử của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam....”
Toà án nhân dân có nhiệm vụ gì ?
Toà án xét xử vụ hành hung trẻ em
Toà án nhân dân
* Quốc hội

* HĐND tỉnh
(thành phố )

*HĐND huyện
(quận, thị xã)

* HĐND xã
(phường,thtrấn
* Chính phủ

* UBND tỉnh
(thành phố )

* UBDN huyện
(quận, thị xã)

* UBND xã
(phường,thtrấn)
* Toà án ND
tối cao

* Toà án ND tỉnh
(thành phố )

*Toà ánNDhuyện
(quận, thị xã)

* CácToà án
quân sự

Điều 137 ( Hiến pháp 1992):

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Các viện kiểm sát ở địa phương, các viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong phạm vi trách nhiệm do luật định.Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ gì ?
* Quốc hội

* HĐND tỉnh
(thành phố )

*HĐND huyện
(quận, thị xã)

* HĐND xã
(phường,thtrấn
* Chính phủ

* UBND tỉnh
(thành phố )

* UBDN huyện
(quận, thị xã)

* UBND xã
(phường,thtrấn)
* Toà án ND
tối cao

* Toà án ND tỉnh
(thành phố )

*Toà ánNDhuyện
(quận, thị xã)

* CácToà án
quân sự
* Viện KSND
tối cao

* VKSND tỉnh
(thành phố)

*VKSND huyện
(quận, thị xã)

* Các VKS
quân sự

Viện kiểm sát nhân dân
Em hãy đánh dấu x vào ý đúng
x
x
x
x
x
Trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân như thế nào ?
- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Giữ gìn và nâng cao đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Cuộc sống đang từng ngày khởi sắc .
Trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân như thế nào ?
- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Giữ gìn và nâng cao đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
- Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.
Hoạt động nhóm: 4 phút
Em hãy so sánh sự khác nhau về bản chất giữa Nhà nước CHXHCN Việt Nam với Nhà nước tư sản ?


Gợi ý : So sánh - Nhà nước của ai ?
- Đảng giai cấp nào lãnh đạo ?
- Mối quan hệ giữa người với người ?
Sự khác nhau về bản chất giữa
Là công dân nước CHXHCN Việt Nam em có suy nghĩ gì ?
Công dân thể hiện trách nhiệm gì đối với nhà nước ?
Giám sát, góp ý kiến
Nhân dân nô nức tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND.
Học sinh cổ động, chào mừng ngày bầu cử HĐND các cấp
Công dân thể hiện trách nhiệm gì đối với Nhà nước ?
Giám sát, góp ý kiến
- Thực hiện tốt chính sách, pháp luật.
Bản thân là công dân em có trách nhiệm gì ?
Bảo vệ các cơ quan nhà nước,
giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ.
Trò chơi hái hoa dân chủ
(Thêi gian 4 phót)
Nh nu?c ta ra d?i t? thnh qu? c?a cu?c cỏch m?ng no ? Cu?c cỏch m?ng dú do D?ng no lónh d?o ?.
Hiện nay ai là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ?Ai là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ?
Quốc hội và HĐND Các cấp hiện nay là khoá mấy ? Ai là chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
Hái hoa
dân chủ
1
5
3
4
2
UBND huy?n Cam L? ? dõu ? Ai l ch? t?ch huy?n ?
Là học sinh em cần phải làm gì để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp ?
1
2
4
5
3
1
2
3
4
5
Hướng dẫn, Dặn dò
- Học nội dung bài cũ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước.
- Chuẩn bị bài 18:
“ Bộ máy nhà nước cấp cơ sở”
+ Tìm hiểu Hiến pháp 1992 ( chương IX: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân )
+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
+ Tranh, ảnh, tình huống liên quan đến nội dung bài học.
Tạm biệt
xin chân thành cảm ơn
ban giám khảo cùng các em học sinh!
 
Gửi ý kiến