Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Phép trừ trong phạm vi 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: Phạm Hà Xuyên
Ngày gửi: 15h:21' 26-12-2009
Dung lượng: 777.5 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
CHàO MừNG CáC cô giáo
Về dự giờ lớp 1A1
GV thực hiện: Phạm Thị Xuyên
Trường tiểu học kim đồng
8 - 1 = 7
Phép trừ trong phạm vi 8
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – 1 = 7
8 - 7 = 1
Phép trừ trong phạm vi 8
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – 1 = 7
8 – 2 = 6
8 – 3 = 5
8 – 7 = 1
8 – 6 = 2
8 – 5 = 3
8 – 4 = 4
Phép trừ trong phạm vi 8
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – 1 = 7
8 – 2 = 6
8 – 3 = 5
8 – 4 = 4
8 – 6 = 2
8 – 5 = 3
8 – 7 = 1
8 - 1 = 7
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 - 4 = 4
8 – 2 = 6
8 - 5 = 3
8 - 3 = 5
8 - 7 = 1
8 – 6 = 2
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – = 7
– 2 = 6
8 – 3 =
– 4 = 4
8 – = 3
– 6 = 2
8 – 7 =
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – 1 =
8 – 2 =
8 – 3 =
8 – 4 =
8 – 5 =
8 – 6 =
8 – 7 =
Trò chơi: Con mèo !!!
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – 1 =
8 – 2 =
8 – 3 =
8 – 4 =
8 – 5 =
8 – 6 =
8 – 7 =
Bài 1: Tính:
8 8 8 8 8 8 8
1 2 3 4 5 6 7
-
-
-
-
-
-
-
7
6
5
4
3
2
1
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – 1 =
8 – 2 =
8 – 3 =
8 – 4 =
8 – 5 =
8 – 6 =
8 – 7 =
Bài 1: Tính:
Bài 2: Tính:
1 + 7 = 2 + 6 = 4 + 4 =
8 – 1 = 8 – 2 = 8 – 4 =
8 – 7 = 8 – 6 = 8 – 8 =
8
7
1
2
6
8
8
4
0
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – 1 =
8 – 2 =
8 – 3 =
8 – 4 =
8 – 5 =
8 – 6 =
8 – 7 =
Bài 1: Tính:
Bài 2: Tính:
Bài 3: Tính:
8 – 4 = 8 – 5 = 8 – 8 =
8 – 1 – 3 = 8 – 2 – 3 = 8 – 0 =
8 – 2 – 2 = 8 – 1 – 1 = 8 + 0 =
4
4
4
3
3
6
0
8
8
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – 1 =
8 – 2 =
8 – 3 =
8 – 4 =
8 – 5 =
8 – 6 =
8 – 7 =
Bài 1: Tính:
Bài 2: Tính:
Bài 3: Tính:
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
8 – 1 =
8 – 2 =
8 – 3 =
8 – 4 =
8 – 5 =
8 – 6 =
8 – 7 =
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Toán
Phép trừ trong phạm vi 8
Giờ học kết thúc
Cảm ơn các cô giáo!
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !
 
Gửi ý kiến