Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Anh Thung
Ngày gửi: 19h:50' 04-01-2010
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 303
Số lượt thích: 0 người
Môn: Toán-Lớp 5
Bài: Luyện tập
(T-169)

PHềNG GD&DT TH? X BUễN H?
TRU?NG TI?U H?C HONG VAN TH?

Giỏo viờn: Ph?m Th? Hiờn
Công thức
Sxq = a x a x 4 Stp = a x a x 6
V = a x a x a
Kiểm tra bài cũ
HS1:-Nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương ?
Quy tắc:
Diện tích xung quanh của hình lập phươngBằng diện tích một
mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng
diện tích một mặt nhân với 6.
Công thức
Sxq = (a + a) x 2 x C Stp = Sxq + Sđáy x 2
V = a x b x c
Kiểm tra bài cũ
HS2:-Nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật ?
Quy tắc: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao (CĐVĐ). Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.Thể tích ta lấy chiều dài nhân với chiều rội rồi nhân với chiều cao(CĐVĐ).
Thứ …, ngày … tháng … năm 20…
Toỏn: Luy?n t?p
Bài1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
576cm2
a)
49cm2
864cm2
73,5cm2
1728cm3
42,875cm3
Toỏn: Luy?n t?p
Bài1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
140cm2
b)
2,04cm2
236cm2
3,24cm2
240cm3
0,36cm3
Toỏn: Luy?n t?p
Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.
Bài giải:
Diện tích đáy bể là:
1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)
Chiều cao của bể la:
1,8 : 1,2 = 1,5 (m)
Đáp số: 1,5 m.
Thứ …, ngày … tháng … năm 20…
Toán: Luyện tập
Bài 2
Bài 3
Toỏn: Luy?n t?p
Thứ …, ngày … tháng … năm 20…

Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ?
Bài giải
Diện tích toàn khối nhựa HLP là:
(10 x 10) x 6 = 600 (cm2)
Cạnh của khối gỗ HLP là:
10 : 2 = 5 (cm)
Diện tích toàn phần của khối gỗ HLP là:
(5 x 5) x 6 = 150 (cm2)
Diện tích toàn phần khối nhựa gấp diện tích toàn phần khối gỗ số lần là:
600 : 150 = 4 (lần).
Đáp số: 4 lần.
Củng cố, dặn dò
- Nờu l?i cỏch tớnh di?n tớch xung quanh, di?n tớch ton ph?n v th? tớch hỡnh l?p phuong?
- Nờu l?i quy t?c tớnh di?n tớch xung quanh, di?n tớch ton ph?n v th? tớch c?a hỡnh h?p ch? nh?t?
- Về nhà chuẩn bị bài: Luyện tập chung


XIN CHN THNH C?M ON QUí TH?Y GIO, Cễ GIO CNG CC EM H?C SINH

XIN CHN THNH C?M ON QUí TH?Y GIO, Cễ GIO CNG CC EM H?C SINH
No_avatar

hay's

 
Gửi ý kiến