Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hương
Ngày gửi: 22h:01' 18-01-2010
Dung lượng: 16.6 MB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG I- LỊCH SỬ VIỆT NAM
(TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI TK XIX)
Bài 19
NHÂN DÂN VIỆT NAM
KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC
I. Liên quân Pháp- Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam.

1.Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược


Nhóm 2: T×m hiÓu t×nh h×nh kinh tÕ ViÖt Nam tr­íc khi thùc d©n Ph¸p x©m l­îc ?
Nhóm 1: T×m hiÓu t×nh h×nh chÝnh trÞ ViÖt Nam tr­íc khi thùc d©n Ph¸p x©m l­îc ?
Nhóm 4: X· héi ViÖt Nam trong thêi kú nµy nh­ thÕ nµo ?
Nhóm 3: T×m hiÓu t×nh h×nh qu©n sù, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ViÖt Nam ?
Hoạt động nhóm

1.Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược


? a. Chính tr?:
+ VN l m?t qu?c gia d?c l?p
+ Ch? d? phong ki?n lm vo
kh?ng ho?ng.
? b. Kinh t?:
sa sút, mất mùa đói kém thường xuyên

đình đốn, lạc hậu do chính sách “bế quan toả cảng”của triều đình

+ Nông nghiệp:
+ Công thương nghiệp:
 c. Quân sự :
- Lạc hậu
d. Đối ngoại : sai lầm: “cấm đạo”, đuổi giáo sĩ.
e. Xã hội :
- Các cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình nổ ra khắp nơi.

? Tình hình đất nước dưới triều Nguyễn vào nửa đầu thế kỷ XIX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc chống Pháp, khi bị Pháp xâm lược.
*Chính sách thống trị của họ Nguyễn làm cho sức dân, sức nước hao mòn, gy ra nhi?u mu thu?n, lm r?n n?t kh?i dồn k?t dn t?c, gy b?t l?i cho s? nghi?p khng chi?n sau ny
2.Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam
Việt Nam tiếp xúc với phương Tây từ khi nào?
Những hành động nào chứng tỏ thực dân Pháp
đang ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam?

2.Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam
? -Tu b?n phuong Ty nhịm ngĩ xm nh?p vo Vi?t Nam t? r?t s?m, b?ng con du?ng buơn bn v truy?n d?o
- Th?c dn Php d l?i d?ng vi?c truy?n b d?o thin cha d? xm nh?p vo Vi?t Nam.

?
- Nam 1787, B Da L?c d gip tu b?n Php can thi?p vo Vi?t Nam b?ng hi?p u?c Vcxai
- Nam 1857, Napơlơng III l?p H?i D?ng Nam K? d? bn cch can thi?p vo Vi?t Nam.
? Vi?t Nam d?ng tru?c nguy co b? xm lu?c

Nhóm 2: : Vì sao Pháp chuyển mục tiêu vào Gia Định? Tìm hiểu chiến sự ở Đà Nẵng ( Theo mẫu )
Nhóm 1: Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ? Tìm hiểu chiến sự ở Đà Nẵng ( Theo mẫu )
Hoạt động nhóm
3. Chiến sự ở Đà Nẵng (1858) và Gia Định (1859)
Mặt
trận
Cuộc xâm lược của thực dân Pháp
Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam
Kết quả, ý nghĩa
Huế
ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng là cảng nước sâu tàu chiến có thể ra vào dễ dàng
Từ Đà Nẵng có thể tấn công kinh thành Huế , buộc triều đình nhà Nguyễn phải đầu hàng  kết thúc nhanh chóng cuộc xâm lược Việt Nam
Đà Nẵng còn là nơi Pháp xây dựng được cở sở giáo dân theo Kitô, chúng hy vọng được giáo dân ủng hộ
Do dó Pháp chọn Đà Nẵng làm nợi mở màn tấn công xâm lược Việt Nam
B.Đ Sơn Trà
(1-9-1858)
Gia Định
Đà Nẵng
Cửa Đa Lạt
Cửa Thuận An
Mặt
trận
Cuộc xâm lược của thực dân Pháp
Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam
Kết quả,ý nghĩa
Đà Nẵng
1858-1859
*31-8-1858 Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng
* 1-9-1858 chính thức xâm lược nước ta.
-Triều đình cử Nguyễn Tri Phương phối hợp cùng nhân dân kháng chiến:
+Đắp chiến luỹ
+Thực hiện "vườn không nhà trống".
-Khí thế kháng chiến sôi sục trong cả nước
*Pháp bị cầm chân tại Đà Nẵng ?kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại ở Đà Nẵng.
- Chiếm được Gia Định là chiếm được vựa lúa gây khó khăn cho triều đình nhà Nguyễn.
- Chiếm xong Gia Định, sẽ theo đường sông Cửu Long, đánh sang Cămpuchia, làm chủ lưu vực MêKông.
- Gia Định xa Trung Quốc sẽ tránh được sự can thiệp của nhà Thanh.
- Xa kinh đô Huế sẽ tránh được sự canh thiệp của Triều đình.
Hà Nội
Gia Định
Đà Nẵng
HuếCam Pu Chia
Kháng chiến ở Gia Định
17-2-1859
9-2-1859
Mặt
trận
Cuộc xâm lược của thực dân Pháp
Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam
Kết quả,ý nghĩa
Gia Định
1859
* 2-1859 Pháp đánh vào Gia Định
? 17-2-1859 chiếm thành Gia Định
*1860 Pháp gặp khó khăn phải dừng cuộc tấn công ,lực lượng Pháp ở Gia Định rất mỏng.
* Nhân dân chủ động kháng chiến ngay từ đầu : chặn đánh, quấy rối,tiêu diệt làm quân Pháp gặp khó khăn.
* 3-1860 Triều đình cử Nguyễn Tri Phương vào Gia Định xây dựng Đại đồn Chí Hoà.
* 7-1860 nhân dân tấn công địch ở đồn Chợ Rẫy
* Kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" bị thất bại, Pháp chuyển sang "chinh phục từng gói nhỏ"
* Pháp ở thế tiến thoái lưỡng nan.
* Triều đình xuất hiện tư tưởng chủ hoà.
1860

* Cuộc kháng chiến nổ ra kịp thời, ngay khi Pháp nổ súng xâm lược.
* Th? hi?n lòng yêu nước và ý thức về một đất nước thống nhất của toàn dân, chí quyết tâm cao của nhân dân thể hiện sự tự động kháng chiến cùng với quân triều đình.
? Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858.
Câu 1: Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược?
A. Chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng.
B. Nông nghiệp sa sút, quân sự lạc hậu, đối ngoại sai lầm.
C. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống triều đình nổ ra.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 3: Chiến thuật đối phó của Nguyễn Tri Phương tại mặt trận Đà Nẵng là:
A. Đắp lũy phòng thủ không cho quân Pháp tiến sâu vào nội địa, kêu gọi nhân dân thực hiện “vườn không nhà trống”.
B. Tập trung lực lượng chủ động tấn công Pháp.
C. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế.
D. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp.
Câu 4: Chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp ở Đà Nẵng bị thất bại chủ yếu là do:
A. Quân Pháp không quen với khí hậu Việt Nam.
B. Việc tiếp tế lương thực thuốc men khó khăn.
C. Quân Pháp không thông thuộc địa hình.
D. Sự phối hợp chiến đấu của nhân dân địa phương với quân đội triều đình và chiến thuật của Nguyễn Tri Phương có hiệu quả.
Câu 5: Hãy nối mốc thời gian ở cột A cho đúng với sự kiện ở cột B
Thaân aùi chaøo taïm bieät
Giám mục Bá Đa Lộc (1741 – 1779)
Hoàng tử Cảnh
CHỢ RẪY
Hành quyết giáo sĩ Bô-ri 1838
Xử tử một giáo dân
SỰ LẠC HẬU VỀ KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIỮA TK XIX
Lực lượng quân Pháp có 14 tàu chiến(có những tàu lớn trang bị 50 khẩu đại bác như taù Nê-Mê-Dít),chở 2000 quân,ngoài ra còn có 850 quân Tây Ban Nha
Lược đồ liên quân Pháp, Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng

Hoàng tử Cảnh
Bá Đa Lộc
Vua Gia Long
Vua Bảo Đại
No_avatarf

chi ơi cho em hỏi cái video pháp chiếm gia định chị lấy ở đâu vầy?

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓