Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài giảng Pháp luật đại cương(P2)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trí Đạo
Ngày gửi: 14h:46' 09-09-2008
Dung lượng: 247.0 KB
Số lượt tải: 575
Số lượt thích: 0 người
Bài 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ
CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

GV. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nội dung
I- Nguồn gốc của pháp luật
II- Bản chất của pháp luật
III- Thuộc tính của pháp luật
IV- Kiểu pháp luật
VII- Hình thức của pháp luật
I- Nguồn gốc của pháp luật

1- Các quan điểm phi mác-xít
2- Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin

1- Các quan điểm phi mác xít về nguồn gốc pháp luật
Pháp luật được ra đời như thế nào ?
Thuyết
Thần
học
PL do
Thượng
đế sáng
tạo ra
Thuyết
PL
linh cảm
PL là
linh cảm
của con
người về
cách xử sự
đúng đắn
Thuyết
"Quyền
tự nhiên"
PL =
Luật NN
+ Quyền
tự nhiên
2- Quan niệm của chủ nghĩa
Mác-Lênin về nguồn gốc pháp luật
+ Pháp luật chỉ xuất hiện khi xã hội loài người phát triển đến một giai đoạn nhất định
+ Quản lý xã hội trước khi có nhà nước và pháp luật ?
Xã hội
Tập quán
Tín điều
tôn giáo
Đạo đức

+ Nguồn gốc ra đời pháp luật: Những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời pháp luật

Xã hội
Tư hữu và giai cấp
Nhà nước
Pháp luật
+ Phaùp luaät hình thaønh baèng nhöõng con ñöôøng naøo?
Nhà
nước
Pháp
luật
Thừa nhận (tập quán
hoặc tiền lệ)
Ban hành
II- Bản chất của pháp luật
1- Tính giai cấp
2- Tính xã hội
1- Tính giai cấp của pháp luật
Về mặt nội dung: pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
Về mục tiêu điều chỉnh các quan hệ xã hội:
- Pháp luật định hướng các quan hệ xã hội phát triển theo mục tiêu, trật tự phù hợp ý chí của giai cấp thống trị;
- Pháp luật bảo vệ, củng cố quyền lợi, địa vị của giai cấp thống trị.
2- Tính xã hội của pháp luật
Pháp luật thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội
Pháp luật chứa đựng các giá trị xã hội:
+ Nhân đạo
+ Công lý, công bằng
+ Giá trị thông tin: PL phản ánh điều kiện kinh tế, xã hội v.v..
* Định nghĩa pháp luậtHỆ
THỐNG
QUY
TẮC
XỬ SỰ
Do nhà nước ban hành
hoặc thừa nhận
và đảm bảo thực hiện
Thể hiện ý chí của
giai cấp thống trị
Là nhân tố điều chỉnh
các quan hệ xã hội
Pháp luật
III- Thuộc tính của pháp luật
1- Khái niệm:
Thuộc tính của pháp luật là những dấu hiệu riêng có, để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác.
2- Các thuộc tính của pháp luật:
- Tính quy phạm-phổ biến
- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
- Tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước
VI- Kiểu pháp luật
+ Khái niệm: Kiểu pháp luật là tổng thể những đặc điểm cơ bản, đặc thù của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát triển của pháp luật trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định.
+ Các kiểu pháp luật trong lịch sử ?
+ Quy luật thay thế các kiểu pháp luật?


VII- Hình thức của pháp luật
1- Khái niệm hình thức của pháp luật
2- Các dạng hình thức pháp luật:
+ Hình thức bên trong (HT cấu trúc)
+ Hình thức bên ngoài (Nguồn của PL)
1- Khái niệm hình thức pháp luật
KN1: Hình thức pháp luât là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của mình lên thành luật.
2- Các dạng hình thức pháp luật
* Hình thức bên trong (hình thức cấu trúc)
Quy
phạm
PL
Chế
định
PL
Ngành
luật
Hệ
thống
PL
* Hình thức bên ngoài (nguồn của pháp luật)


Tập quán pháp
Tiền lệ pháp
Văn bản QPPL
Pháp
luật
Ví dụ về tập quán pháp
Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2005. Quyền xác định dân tộc
1. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ.
II. CÁC LOẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VN
Biểu quyết thông qua Luật ở Quốc hội
No_avatar

cung tam tam

No_avatar
lai di chom cua nguoi khac. chan qua may thay oi
 
Gửi ý kiến