Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch kiểm kê tài sản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Tài
Ngày gửi: 20h:10' 24-01-2010
Dung lượng: 11.6 KB
Số lượt tải: 1065
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT TÂN HỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BẢNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 05/KH-NVB Tân Phước, ngày 08 tháng 01 năm 2010

KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện công tác kiểm kê tài sản, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học
----------------

Căn cứ công văn số 502/TCKH-QLCS ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Phòng tài chính huyện Tân Hồng về việc thực hiện công tác quản lý công sản cuối niên độ kế toán.
Căn cứ tình hình sử dụng tài sản, thiết bị thí nghiệm thực tế ở đơn vị. Nay trường THCS Nguyễn Văn Bảnh lập và thực hiện kế hoạch kiểm kê tài sản, thiết bị thí nghiệm năm 2009 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nhằm kiểm kê lại tài sản, thiết bị thí nghiệm ở đơn vị đến cuối năm 2009. Từ đó có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện việc sử dụng, bảo quản các tài sản, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học trong năm qua.
- Đúc kết những bài học kinh nghiệm đã làm tốt để phát huy và khắc phục những hạn chế, yếu kém chưa làm được trong việc sử dụng tài sản, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học ở đơn vị.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, PHẠM VI, THỜI GIAN KIỂM KÊ:
1. Hình thức kiểm kê: Việc kiểm kê được thực hiện theo hình thức quan sát các tranh ảnh, mô hình, dụng cụ thí nghiệm thực tế có ở kho chứa kết hợp với sổ sách đã ghi chép, danh mục cấp.

2. Nội dung kiểm kê: Kiểm tra tranh ảnh, mô hình, dụng cụ, bản đồ, băng, đĩa từng bộ môn giảng dạy đã được cấp và tất cả tài sản thuộc đơn vị trường quản lý.

3. Thành phần tham gia kiểm kê: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

4. Phạm vi kiểm kê: Nhà công vụ, phòng học, văn phòng, thư viện, hội trường, phòng vi tính, phòng thực hành thí nghiệm.

5. Thời gian thực hiện kiểm kê:
a. Đối với thành phần kiểm kê tài sản nhà công vụ, bàn, ghế, phòng học, văn phòng, hội trường, tài sản phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, phòng vi tính : Thời gian kiểm tra từ ngày 11/01/2010 đến ngày 15/01/2010. Báo cáo kết quả về đ/c Thư - Kế toán chậm nhất 14 giờ ngày 15/01/2010. Từ ngày 16/01/2010 đến ngày 17/01/2010, đ/c Thư có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản và báo cáo về Hiệu trưởng chậm nhất 09 giờ ngày 18/01/2010 (báo cáo bằng USB vào máy vi tính văn phòng trường)

b. Đối với thành phần kiểm kê tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa và các thiết bị có liên quan đến từng môn dạy: Thời gian kiểm tra từ ngày 11/01/2010 đến ngày 15/01/2010. Báo cáo kết quả thực hiện về đ/c Dương – Nhân viên phụ trách thiết bị, thí nghiệm chậm nhất 14 giờ ngày 15/01/2010. Từ ngày 16/01/2010 đến ngày 17/01/2010, đ/c Dương có trách nhiệm tổng hợp các tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa và các thiết bị có liên quan đến từng môn dạy và báo cáo về Hiệu trưởng giống như đ/c Thư

III. CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN VIỆC KIỂM KÊ:
- Nhà trường chi chế độ kiểm kê 03 tiết/giáo viên/môn và được cộng vào tiết thêm giờ của học kỳ. Đối với những môn không quy định nhân sự thực hiện cụ thể thì tổ trưởng phân công nhưng mỗi môn không quá 02 giáo viên.
- Đối với thành phần thực hiện kiểm kê tài sản và thực hiện báo cáo kết quả kiểm kê, do đây là trách nhiệm phải thực hiện nhiệm vụ kiểm kê cuối năm của từng cá nhân nên không được thanh toán chế độ.

IV. PHÂN CÔNG CỤ THỂ TRÁCH NHIỆM:
1. Ông Võ Văn Tài, Hiệu trưởng - Chịu trách nhiệm chung về kết quả kiểm kê của trường chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện báo cáo về Phòng Tài chính tình hình sử dụng tài sản, thiết bị thí nghiệm ở đơn vị năm 2009
2. Ông Đặng Văn Đoàn, Chủ tịch công đoàn - Phân công nhân sự thực hiện việc kiểm kê tình hình sử dụng tài sản và các thiết bị nhà công vụ. Phụ trách việc kiểm kê tranh, ảnh, bản đồ, mô hình, băng, đĩa và các thiết bị có liên
No_avatar

thầy có thể tải bài giảng của em được hok? Đ.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓