Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §2. Giới hạn của hàm số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hong Viet
Ngày gửi: 15h:55' 27-01-2010
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Hãy phát biểu định nghĩa 1 về giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm?
Định nghĩa 1.
Chương IV. Giới hạn

Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
Định nghĩa 1:

dn2
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
3. Giới hạn một bên
a) Định nghĩa 2:
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
a) Định nghĩa 2:
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
3. Giới hạn một bên
a) Định nghĩa 2:
a) Định nghĩa 2:
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
3. Giới hạn một bên
Trả lời
a) Định nghĩa 2:
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
F(x)
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
3. Giới hạn một bên
b) Định lý 2:
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
3. Giới hạn một bên
c) VÝ dô:
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
Giải:
Ví dụ 4:
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
c) VÝ dô:
4
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
3. Giới hạn một bên
c) VÝ dô:
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
Giải:
Ví dụ 5:
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
c) VÝ dô:
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
c) VÝ dô:
dn3
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
1) Định nghĩa 3:
1) Định nghĩa 3:
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
1) Định nghĩa 3:
1) Định nghĩa 3:
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
2) Ví dụ:
Ví dụ 6:
Giải
1) Định nghĩa 3:
2) Ví dụ:
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
2) Ví dụ:
Ví dụ 6:
Giải
1) Định nghĩa 3:
2) Ví dụ:
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
3) Chú ý:
1) Định nghĩa 3:
2) Ví dụ:
3) Chú ý:
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm
1. Định nghĩa
2. Định lí về giới hạn hữu hạn
3. Giới hạn một bên
a) Định nghĩa 2:
b) Định lý 2:
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
Ii. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực
3) Chú ý:
1) Định nghĩa 3:
2) Ví dụ:
3) Chú ý:
Ví dụ 7:
Giải
Bài học cần nắm được
Tiết 60. Đ 1. Dãy số có giới hạn 0
Tiết 54. Đ2. giới hạn của hàm số (tt)
1. Định nghĩa 2. (Về giới hạn một bên)
2. Định lý 2.
3. Định nghĩa 3. (Về giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực)
4. Cần chú ý:
Chân thành cảm ơn

quý thầy cô giáo và các em học sinh
 
Gửi ý kiến